Bulletin 0409.b

(Bulletin 0409.c bevat het maandelijkse tijdschriftenoverzicht)

Rub:  0409.14   Evenementenagenda, met:
-   Amsterdam: Tentoonstelling 'De schat van Spaarnberg: de botanische bibliotheek van een Amsterdamse bankier', ma 11 oktober - vr 5 november 2004
-   Amsterdam: Voordracht 'Nieuwe gegevens over Bredero en Starter' door dr. Piet Verkruijsse, do 14 oktober 2004
-   Amsterdam: 15e ANéla Juniorendag, vr 7 januari 2005
-   Den Haag: Paneldiscussie en presentatie BoekAgenda 2005, do 28 oktober 2004
-   Gent: Paarse-zetellezing: Griet Pauwels interviewt Arthur Japin, do 21 oktober 2004
-   Gent: Paarse-zetellezing: Griet Pauwels interviewt Kris Peeraer, do 18 november 2004
-   Groningen: Veiling boeken en prenten bij Veilinghuis Postma, ma 4 oktober 2004
-   Leiden: Boekenbeurs in de Pieterskerk, za 9 - zo 10 oktober 2004
-   Nijmegen: Louter Letterencongres, vr 22 oktober 2004
-   Utrecht: Symposium vrouwenliteratuur, woensdag 13 oktober 2004
Med:  0409.15   Overleden: Johannes (Hans) Dirk Marinus van Straten (1923-2004)
Med:  0409.16   Opening NWO-digitaliseringsproject 'The International Reception of Women's Writing' op wo 13 oktober 2004 te Utrecht
Med:  0409.17   Linde van den Bosch nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie per 1 november 2004
Rub:  0409.18   Hora est! Promotie K.M-L. Lemhöfer op ma 4 oktober 2004 te Nijmegen
Web:  0409.19   Stem van P.J. Meertens via internet te beluisteren
Web:  0409.20   Oratie prof. dr. Frans Hinskens op internet
Web:  0409.21   Taalschrift september 2004: discussie over reclametaal en interview over het ABN
Web:  0409.22   Samenvatting Taalunietekst 'Laaggeletterd in de Lage Landen. Hoge prioriteit voor beleid' beschikbaar via internet
Web:  0409.23   Negentiende-eeuwse dichter Charles Beltjens in Het Geheugen van Nederland
Web:  0409.24   Damestijdschrift De Gracieuse (1862-1936) in Het Geheugen van Nederland
Lit:  0409.25   Pas verschenen: Yorgos Dalman. De vrouw in de kamer. Verhalen. (Groningen, 2004). (Literair debuut)
Lit:  0409.26   Pas verschenen: W.P. Gerritsen. Boethius en de tweede revolutie van het boek. Dertiende Bert van Selm-lezing (Leiden, 2004)
Lit:  0409.27   Pas verschenen: Taal in verandering. Artikelen aangeboden aan Arjan van Leuvensteijn (...), geredig. door S. Daalder, T. Janssen en J. Noordegraaf. (Amsterdam/Münster, 2004)
Lit:  0409.28   Pas verschenen: Woordenboek Esperanto-Nederlands-Esperanto. Redactie Petro De Smedt. (Antwerpen, 2004)
Lit:  0409.29   Eind september 2004 te verschijnen: B. Ruck. Overtuigen op papier. Dé methode voor succesvol argumenteren in adviesteksten, beleidsnotities en offertes. (Den Haag, 2004)
Lit:  0409.30   Half oktober 2004 te verschijnen: M. Philippa. Lustwoorden. Over eten en seks in taal. (Den Haag, 2004)
Lit:  0409.31   Eind oktober 2004 te verschijnen: J. Berns. 'Noord-Hollands' in de serie 'Taal in stad en land'. (Den Haag, 2004)
Lit:  0409.32   Eind oktober 2004 te verschijnen: W. Hendrikx en E. van der Spek. Internet bullshit. Alles over digitale taalvervuiling. (Den Haag, 2004)
Lit:  0409.33   Tiecelijn publiceert 'Bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen na 1800' en 'Register Tiecelijn 1988-2002'
Sym:  0409.34   Symposium over persoon en werk van G.G. Kloeke op do 21 okt. 2004 aan het Meertens Instituut te Amsterdam
Sym:  0409.35   The 15th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands, vr 17 december 2004, Leiden
Col:  0409.36   Column 54 van Marc van Oostendorp: Google-roem


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]