0410.05 Terug
Vooruit 0410.07

Web: 0410.06

Date: Fri, 1 Oct 2004 10:35:43 +0200
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
Subject: Web: 0410.06: Nieuws van de dbnl - 1 oktober 2004: teksten oktober 2004

Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/


Oplevering teksten oktober 2004
http://www.dbnl.org/nieuws/opl102004.htm

  • Nicolaas Heinsius, Den vermakelyken avanturier
  • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1869-1871, 1881-1882
  • Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman
  • Hugues C. Pernath, Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973
  • H.K. Poot, Mengeldichten


Nieuwe gedichten oktober 2004
http://www.dbnl.org/gedichten/
  • Hans Sleutelaar, 'Ochtendstad'


[Dit nummer][Agenda]