0410.07 Terug
Vooruit 0410.09

Vra: 0410.08

Date: Fri, 01 Oct 2004 19:14:19 +0200
From: Nannie van Berkum <nvberkum@telebyte.nl>
Subject: Vra: 0410.08: Materiaal gezocht van negentiende-eeuwse schrijfster Louise Antoinette Stratenus (1852-1908)

Materiaal gezocht van/over Louise Antoinette Stratenus (1852-1908)

In het kader van haar promotieonderzoek werkt Nannie van Berkum aan de voorbereiding van een biografie van de negentiende-eeuwse schrijfster Louise Antoinette Stratenus (1852-1908). Louise Stratenus werd geboren in Zeist en overleed in Breda. Ze was niet gehuwd en schreef (onder talloze pseudoniemen) om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien vele, in haar tijd populaire romans en novellen, poëzie en toneel. Daarnaast vertaalde ze uit het Frans, Engels en Duits. Samen met schrijfster en vriendin Catharina Alberdingk Thijm (1849-1908) schreef ze veel voor de jeugd. Ze verbleef jaren in Londen, Brussel, Parijs, later enige tijd in Zweden. Vriendelijk verzoek om haar te informeren, mocht u op de hoogte zijn van onbekend materiaal, brieven of andere belangrijke documenten.

Contact:
Mw. drs. Nannie van Berkum - van de Kamp, Karperlaan 18, 5321 XB Hedel, +31 (0)73-599.10.39, nhvanberkum@planet.nl.


[Dit nummer]