0410.09 Terug
Vooruit 0410.11

Lit: 0410.10

Date: Wed, 06 Oct 2004 00:07:06 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
Subject: Lit: 0410.10: Pas verschenen: George J. Vis. Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs. (Amsterdam, 2004)

Pas verschenen

George J. Vis. Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs. Amsterdam: Amsterdamse Historische reeks, UvA, 2004. 136 pp; EUR 32,50; ISBN 90-73941-28-8. Vormgeving: Leesbaar Positief Koedijk. Omslagontwerp: Marleen Vis.
INHOUD
 1. Inleiding
  Twee startpunten: 1797 en 1815
  Wettelijk kader
  Inhoud en functie van het vak
 2. Publikaties
  Inleiding
  Leerboeken
  Oraties
 3. Figuren en richtingen
  M. Siegenbeek
  J. Kinker
  J.P. van Cappelle
  G.J. Meijer
  L.G. Visscher
  J.F. Willems
  J.F.X. Würth
 4. Rhetorica op school
 5. Slotopmerkingen
 6. Noten
 7. Bibliografie
 8. Bijlagen
 9. Register


[Dit nummer]