0410.12 Terug
Vooruit 0410.14

Sym: 0410.13

Date: Wed, 06 Oct 2004 00:07:06 +0200
From: Ellen Krol <ellen.krol@planet.nl>
Subject: Sym: 0410.13: Lezingenmiddag over de vrouwe(n) van Bilderdijk, vr 4 februari 2005, Amsterdam

Vrouwe(n) Bilderdijk

Vrijdag 4 februari 2005: 'Vrouwe(n) Bilderdijk', lezingen over de vrouwen van Bilderdijk in het Bilderdijk-Museum, Amsterdam.

De Vereniging Het Bilderdijk-Museum organiseert op vrijdagmiddag 4 februari 2005 lezingen over de beide vrouwen van Willem Bilderdijk, Catharina Rebecca Woesthoven en Katharina Wilhelmina Schweickhardt.

De bijeenkomst vindt plaats op de studiezaal van de afdeling Handschriften en Oude drukken op de eerste etage van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Voorafgaand aan de lezingenmiddag wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden van 13.15 tot 13.45 uur.

Om 14.00 uur begint de lezingenmiddag met bijdagen van:

  • Dini Helmers over de echtscheiding van Bilderdijk en zijn eerste vrouw Catharina Rebecca Woesthoven.
  • Ellen Krol over de bundel Poëzy (1820) van Katharina Wilhemina Schweikhardt.
  • Marinus van Hattum over twee gedichten van de echtelieden uit 1801 naar aanleiding van de dood van hun kind.
  • Pim van Oostrum over de vraag of Bilderdijk en zijn tweede vrouw met één stem spreken.
De bijeenkomst duurt tot 17.00 uur. Iedere belangstellende is welkom.

Nadere informatie vanaf 18 oktober 2004 op de website van het Bilderdijk-Museum: http://www.bilderdijkmuseum.vu.nl.


[Dit nummer][Agenda]