Bulletin 0412.b

(Bulletin 0412.c bevat het maandelijkse tijdschriftenoverzicht)

Med:  0412.20   Paarse Zetel-gesprekken bibliotheek Gent: Patrick Bernauw en Frank Van Laecke (do 3 februari 2005), Tessa Vermeiren (do 17 februari 2005), Joke van Leeuwen (do 10 maart 2005), Eva Gerlach (do 24 maart 2005)
Web:  0412.21   Van Dale tekent ruim 350 nieuwe woorden op in 2004
Lit:  0412.22   In voorbereiding: Bundel met taalkundige NRC-artikelen van H. Schultink
Lit:  0412.23   Pas verschenen: Stans Hageman. Schrijven voor het net. Een praktische handleiding. (Den Haag, 2004)
Lit:  0412.24   Pas verschenen: W. Heijting. Verslag afdeling Handschriften en Oude drukken [...] Vrije Universiteit. (Amsterdam 2004)
Lit:  0412.25   Pas verschenen: Gelegenheidsgedichten. Los verschenen gedrukte gelegenheidsgedichten op Nederlandse personen, 17e-20e eeuw. (Haarlem, 2004)
Lit:  0412.26   Pas verschenen: J. Nooseman, Beroyde student en J. Noozeman, Bedrooge dronkkaart, of Dronkke-mans hel. Ingel. en uitgeg. door I. Grootegoed, A. van Leuvensteijn en M. Rebel. (Amsterdam/Münster 2004)
Sym:  0412.27   OSL-symposium 'Bloemlezingen van vertaalde poëzie', do 27 januari 2005, Utrecht
Sym:  0412.28   Conferentie 'Rondetafel BNTL', vr 14 januari 2005, Gent
Col:  0412.29   Column 56 (= eindejaarscolumn) van Marc van Oostendorp: De mooiewoordenindustrie


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]