0502.21 Terug
Vooruit 0502.23

Sym: 0502.22

Date: 24 februari 2005
From: ivnnl <bureau@ivnnl.com>
Subject: Sym: 0502.22: Congres '35 jaar studie Nederlands in Indonesië', Depok-Jakarta, di 20 - za 24 september 2005

Congres '35 jaar studie Nederlands in Indonesië

Ter gelegenheid van het vijfendertigjarig bestaan van de vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta zal op 20, 21, 22 en 24 september 2005 het vierde Kongres Studi Belanda worden gehouden.

Op de eerste drie dagen worden lezingen (van 20 minuten) gehouden voor een publiek van studenten en docenten Nederlands en voor andere belangstellenden. Er zal aandacht worden besteed aan drie thema's:
a. Taal en cultuur in het onderwijs Nederlands als vreemde taal.
b. Koloniale literatuur (en de verfilming daarvan).
c. Recente ontwikkelingen in de neerlandistiek.
Op zaterdag 24 september wordt het congres afgesloten tijdens een kleine excursie naar de theeplantage Gunung Mas, gelegen op circa 60 km van Jakarta.

De vakgroep Nederlands wil u graag van harte uitnodigen een bijdrage aan dit congres te leveren. Eerlijkheidshalve moeten wij bij deze uitnodiging direct vermelden dat de vakgroep niet over fondsen beschikt om internationale reiskosten of de verblijfskosten in Jakarta voor haar rekening te nemen. Wellicht is het echter voor u mogelijk in uw eigen werkomgeving naar een 'sponsor' uit te kijken om uw komst naar Jakarta mogelijk te maken. Uiteraard wil de congresorganisatie bemiddelen bij het boeken van accommodatie in Jakarta.

Het congres bij de Universitas Indonesia wordt ingebed in een Week van het Nederlands, die plaastvindt van maandag 19 tot en met zaterdag 24 september. Deze week wordt gezamenlijk georganiseerd door het Erasmus Huis, het Erasmus Taalcentrum - Nederlandse Taalunie, en de vakgroep Nederlands Universitas Indonesia. Zowel in het Erasmus Huis als bij de Universitas Indonesia komen optredens van een Nederlandstalige zangeres, een voordrachtskunstenaar, een schrijver, en van een groep studenten/cursisten met een poëzie- en liederenprogramma. Er wordt een vertaalwedstrijd, een voordrachtswedstrijd, een zangwedstrijd en een taalquiz gehouden. Bovendien worden er Nederlandstalige speelfilms vertoond, waaronder enkele verfilmingen van koloniale literatuur. Het wordt kortom een week vol activiteiten in, met en rond de Nederlandse taal en cultuur.

Graag zou de congresorganisatie voor 1 april aanstaande van u vernemen of u kunt komen en over welk onderwerp u wilt spreken. Indien mogelijk ontvangen wij van u reeds dan ook een korte beschrijving van uw lezing (100 woorden), vergezeld van een persoonsbeschrijving (25 woorden). Het ligt in de bedoeling dat na het congres ook dit keer weer een tweetalige congresbundel zal verschijnen. De daarin opgenomen artikelen kunnen maximaal 5.000 woorden beslaan (inclusief noten en bibliografie). Wij zien uw reactie zo spoedig mogelijk tegemoet. Mursidah, voorzitter congrescomité mursidah@yahoo.com Kees Groeneboer, Nederlandse Taalunie Jakarta keesgroeneboer@erastaal.or.id Correspondentie-adres: Dr. Kees Groeneboer, Nederlandse Ambassade Jakarta, Koeriersdienst BuZa, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.


[Dit nummer][Agenda]