0502.24 Terug
Vooruit 0502.26

Sym: 0502.25

Date: 25 februari 2005
From: Hollander, A.A. den <A.A.denHollander@uva.nl>
Subject: Sym: 0502.25: Stemmatologiedag, Amsterdam, vr 18 maart 2005

Stemmatologiedag

U wordt van harte uitgenodigd voor de komende stemmatologiedag, die zal worden gehouden op vrijdag 18 maart 2005, aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, zaal F 153, in het Wis- en Natuurkundegebouw (gelegen achter het hoofdgebouw).

Zoals de meesten reeds weten, zijn de stemmatologiedagen wetenschappelijke studiedagen van stemmatologen. Mede naar aanleiding van deze bijeenkomsten is in 1996 de bundel "Studies in Stemmatology" gepubliceerd en is recent de tweede bundel "Studies in Stemmatology II" verschenen, opnieuw bij Benjamins.

Het programma vindt u hieronder. Centraal op deze dag staat het tekstcollatieprogramma Collate. Wij hebben een viertal gebruikers uit binnen- en buitenland gevraagd om te spreken over de wijze waarop zij dit programma in hun onderzoek toepassen. In de discussie zullen de sterke en de zwakke kanten van het programma besproken worden.

Kunt u ons voor 10 maart laten weten of u in de gelegenheid bent om de dag bij te wonen. U kunt uw reactie sturen aan a.a.den.hollander@th.vu.nl of ptvr@let.vu.nl.

Programma:
 
   10:30     Ontvangst met koffie   
  10:50   Aanvang  
  11:00   Collate workshop - 1e bijdrage
Bert van Elsacker, Constantijn Huygens Instituut, 's-Gravenhage: "Kritsche editie van de werken van W.F. Hermans"
 
  11:30   Collate workshop - 2e bijdrage
Liesbeth van Melle, Universiteit Gent, vakgroep Nederlandse literatuur: "Historisch-kritische editie van Elias of het gevecht met de nachtegalen van de Vlaamse auteur Maurice Gilliams"
 
  12:00   Collate workshop - 3e bijdrage
Elisabeth Meyer & Sabrina Corbellini, Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid: "Quattuor Unum - The Life of Jesus. On the origin, dissemination and reception of a medieval text tradition in Western Europe"
 
  12:30   Discussie  
  13:00   Lunch  
  14:30   Collate workshop - 4e bijdrage
Ulrich Schmid, University of Birmingham, Department of Theology/Vrije Universiteit, Faculteit der Godgeleerdheid: "The Verbum Project- an edition of the Old Latin Translations of the Gospel of John"
 
  15:15   Lezing met discussie
Pascal Bertrand, Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Instituut Geschiedenis: "Handschriftelijke overlevering van de Vita Antonii - twee casussen"
 
  16:00   Afsluiting  
  16:15   Borrel  
 


[Dit nummer][Agenda]