0503.03 Terug
Vooruit 0503.05

Vra: 0503.04

Date: Tue, 8 Mar 2005 12:01:32 +0100
From: Ben Salemans <salemans@neder-l.nl>
Subject: Vra: 0503.04: Oproep om mee te werken aan onderzoek Ewoud Sanders naar imago van de joden in het Nederlands en Surinaams-Nederlands

OPROEP: Het beeld van de joden in de Nederlandse taal

In samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut van de Universiteit van Amsterdam is journalist en taalhistoricus Ewoud Sanders begonnen aan een onderzoek naar het imago van de joden in het Nederlands en het Surinaams-Nederlands. Hij wil onder meer de herkomst, de betekenisverandering en de verbreiding (in Nederland, Vlaanderen en Suriname) onderzoeken van woorden en uitdrukkingen die rechtstreeks betrekking hebben op joden. Te denken valt aan onder meer *jodenlijm* voor 'spuug', *het lijkt hier wel een jodenkerk* (gezegd bij veel lawaai) en *jodenkoffie* voor 'koffie met kaneel'.

Samen met het genootschap Onze Taal heeft hij een digitaal vragenformulier gemaakt, dat is geplaatst op www.onzetaal.nl en rechtstreeks is te benaderen via http://www.onzetaal.nl/2005/2/sanders.php. Het gaat om 23 vragen, die in enkele minuten te beantwoorden zijn. Nota bene: het onderzoek heeft geen betrekking op de invloed van het Jiddisch en het Hebreeuws op het Nederlands. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.


[Dit nummer]