0503.06 Terug
Vooruit 0503.08

Med: 0503.07

Date: 1 maart 2005
From: Martijn Van Groningen <Martijn.VanGroningen@stad.Antwerpen.be>
Subject: Med: 0503.07: Cursussen grafische communicatie en vormgeving Plantin Genootschap

Cursussen Plantin Genootschap

Eind september van dit jaar begint een nieuwe reeks cursussen van het Plantin Genootschap vzw, Hoger Instituut voor Grafische Kunsten. Het Genootschap legt zich toe op de verbetering van het esthetische peil van de typografie en de grafische kennis in het algemeen. De cursuscyclus die het daartoe organiseert, richt zich tot iedereen die actief is of wil worden binnen het brede spectrum van de grafische communicatie, maar in het bijzonder tot grafische vormgevers, typografen, dtp- en pre-pressūmedewerkers, communicatieverantwoordelijken en uitgevers.

De cursussen beogen zowel een inzicht te geven in de rijke grafische traditie en historische achtergronden, als een esthetische en technische kennis te ontwikkelen, die de cursisten in hun beroepsactiviteiten kunnen toepassen. Uiteenlopende onderwerpen als druktechnieken, papierfabricatie, kopijvoorbereiding, boekbinden, mediarecht en kostprijsberekening komen aan bod. Een kleine veertig gespecialiseerde docenten behandelen telkens één aspect van het grafisch proces, gaande van de geschiedenis van de drukletter tot de actuele digitale technieken. Onder hen ontwerpers van overheidsdrukwerk, zaakvoerders van letterenbibliotheken, letterontwerpers en eminente wetenschappers uit binnen- en buitenland.

De cyclus loopt over twee jaar en omvat 300 lesuren, uitsluitend gegeven op zaterdagen. De lessen worden gegeven in het speciaal ingericht Christoffel Plantinauditorium in het prachtige en historische kader van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet te Antwerpen. Om de persoonlijke aandacht zoveel mogelijk te waarborgen is het aantal cursisten beperkt. Van hen wordt wel enige kennis en ervaring verwacht. De opleiding is als posthogeschoolvorming erkend door de Hogeschool Antwerpen.

Een uitvoerige beschrijving van de cursussen is beschikbaar via onze website http://www.plantingenootschap.be, waar u ook een algemene brochure of een studiegids kunt aanvragen. Dat kan natuurlijk ook telefonisch via +32 (0)3-221.14.68 of per fax via nummer +32 (0)3-221.14.62, e-mail info@plantingenootschap.be.

Martijn van Groningen


[Dit nummer]