0503.07 Terug
Vooruit 0503.09

Med: 0503.08

Date: 8 maart 2005
From: Martijn Van Groningen <Martijn.VanGroningen@stad.Antwerpen.be>
Subject: Med: 0503.08: Plantin-Moretusprijzen 2005

Plantin-Moretusprijzen 2005

Vorig jaar zijn na zeven stille jaren voor het eerst weer de Plantin-Moretusprijzen voor de best verzorgde boeken in Vlaanderen uitgereikt. Acht boeken die zich, volgens de deskundige jury, onderscheidden door hun uitzonderlijke verzorging - op het vlak van onder meer typografie, grafische vormgeving en prettige hanteerbaarheid - werden tijdens een feestelijke persconferentie in het Antwerpse Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet bekroond en nadien aldaar geëxposeerd. De tentoonstelling van de bekroonde werken is daarna nog te zien geweest op de Boekenbeurs, op beurzen in het buitenland (waaronder de Frankfurter Buchmesse) en zal nog te zien zijn in Antwerpen (KBC-toren, mei/juni 2005) en Damme (Stadhuis, augustus 2005). Belangrijke artikelen verschenen in De Standaard, diverse regionale kranten en in de gespecialiseerde pers.

De Vlaamse Uitgevers Vereniging en het Plantin Genootschap bundelen opnieuw de krachten en bieden uitgevers en vormgevers in 2005 de gelegenheid om hun best verzorgde boeken van 2004 in te zenden. De uitgaven dienen de Vlaamse vormgeving of uitgeverswereld in de ruimste zin te vertegenwoordigen. De laureaten zullen tijdens een feestelijke persconferentie eind september bekend gemaakt worden, waarna de bekroonde boeken in binnen- en buitenland tentoongesteld zullen worden.

De precieze modaliteiten en het deelnameformulier zijn op te vragen bij het secretariaat van de Vlaamse Uitgevers Vereniging (Sofie Eeckelaers) of bij het Plantin Genootschap (Martijn van Groningen). De uiterste inzenddatum voor deelname aan de Plantin-Moretusprijzen 2005 is 20 april 2005.

De zeven jaar waarin de Plantin-Moretusprijzen niet werden uitgereikt, worden belicht in de tentoonstelling 'De Ongekroonde Jaren', die zal plaatsvinden in mei/juni 2005 in de Scaldiszaal van de kbc-toren te Antwerpen en in het stadhuis van Damme in augustus 2005. Meer informatie hierover op http://www.plantingenootschap.be/ongekroondejaren

Vlaamse Uitgevers Vereniging
Sofie Eeckelaers
Huis van het Boek
Hof ter Schriecklaan 19
2600 Berchem
+32 (0)3-2815361, fax 2816762,
sofie.eeckelaers@boek.be, http://www.vuv.be

Plantin Genootschap vzw
Hoger Instituut voor Grafische Kunsten
Martijn van Groningen
Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen
+32(0)3-2211468, fax 2211462,
info@plantingenootschap.be, http://www.plantingenootschap.be/plantinmoretusprijzen


[Dit nummer]