0503.09 Terug
Vooruit 0503.11

Web: 0503.10

Date: Tue, 1 Mar 2005 13:19:12 +0100
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
Subject: Web: 0503.10: Nieuws van de dbnl - 1 maart 2005

Nieuws van de dbnl: teksten maart 2005
http://www.dbnl.org/

Oplevering teksten maart 2005
http://www.dbnl.org/nieuws/opl032005.htm
 • Almanak voor de beschaafde jeugd voor het jaar 1799
 • [lopend project, 2003-....] G.J. van Bork (red.), Aanvullingen op Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I): auteurs beginnend met een 'F'
 • P.C. Boutens, Stemmen
 • Hans Faverey, Chrysanten, roeiers
 • Jaap ter Haar, Het wereldje van Beer Ligthart
 • François Haverschmidt, Familie en kennissen
 • Robert Hennebo, Rouwklachten van den heere Jacobus Veenhuysen; beneevens de Lof der Jenever, eerste en tweede deel
 • P.C. Hooft, De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (3 delen)
 • Arnold Hoogvliet, Abraham, de aartsvader
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1789-1797, 1799
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1889-1892
 • Johan de Brune de Oude (1588-1658)
 • Johan de Brune de Oude (1588-1658). Descriptieve auteursbibliografie
 • Gerrit H. Jongeneelen, Fonetiek en verlichting
 • G.W. Lovendaal, Kindergedichten
 • Ivo Michiels, Het boek alfa
 • Simon Stijl, De opkomst en bloei der Verenigde Nederlanden
 • C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck
 • Jakob Zeeus, De wolf in 't schaepsvel

Nieuwe gedichten maart 2005
http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Erik Jan Harmens, 'kijk papa ik maak een loop'


[Dit nummer][Agenda]