0503.10 Terug
Vooruit 0503.12

Lit: 0503.11

Date: 12 maart 2005
From: Uitgeverij Flanor <info@uitgeverijflanor.nl>
Subject: Lit: 0503.11: Te verschijnen: Frans Coenen. Kleine ervaringen. (Nijmegen, 2005)

Te verschijnen

Frans Coenen. Kleine ervaringen. Nijmegen: Uitgeverij Flanor, 2005 (Flanor 58). 134 blz.; ills.; EUR 18,50; isbn 90-73202-63-9.
In april 2005 zal 'Kleine ervaringen' verschijnen, een verzameling tot dusver ongebundeld werk van Frans Coenen. De teksten worden bezorgd door Patrick Rooijackers. Frans Coenen (1866-1936) had een ziekelijke jeugd zodat hij afgezonderd van zijn leeftijdsgenoten opgroeide. Hij studeerde rechten en promoveerde in 1892 op het proefschrift 'De Fransche wet ter bescherming van verwaarloosde en mishandelde kinderen', een werk dat al vroeg blijk geeft van zijn sterke sociale bewogenheid. Tijdens zijn latere leven ging Coenen indifferent staan tegenover zijn eigen scheppende werk. In de jaren dertig kreeg hij van vrienden zelfs zijn eigen romans cadeau: hij had ze niet meer in zijn bezit. 'Kleine ervaringen' verschilt op enkele punten verrassend van meer bekende romans als 'Een zwakke' (1896) en 'Zondagsrust' (1902). Tijdens Coenens leven werden de teksten uit 'Kleine ervaringen' nooit gebundeld. Dit boekje bevat daarmee vrijwel het gehele ongebundelde literaire werk dat van Coenen ná 1902 verscheen. De reden waarom Coenen deze verhalen zelf nooit heeft gebundeld, zou wel eens samen kunnen hangen met Coenens afnemende 'noodzaak tot schrijven'. Patrick Rooijackers geeft in zijn nawoord bij deze uitgave enkele overtuigende argumenten voor deze stelling.

Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 18,50 op postbankrekening 1912112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van 'Flanor-58'. Voeg s.v.p. bij overmaking met Girotel uw adresgegevens toe. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd.

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Jan van Herpen, Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de nadere (adres)gegevens. Een fondslijst is beschikbaar op de website.

Uitgeverij Flanor, Willem Huberts, Beijensstraat 30, NL-6521 EC Nijmegen, +31 (0)24-3281464, info@uitgeverijflanor.nl, http://www.uitgeverijflanor.nl.


[Dit nummer]