0503.12 Terug
Vooruit 0503.14

Sym: 0503.13

Date: Tue, 8 Mar 2005 22:01:40 +0100
From: Ulrike Vogl <uvogl@zedat.fu-berlin.de>
Subject: Sym: 0503.13: Workshop 'Nederlands tussen Duits en Engels', call for papers, Berlijn, vr 30 september 2005

Workshop 'Nederlands tussen Duits en Engels'

De vakgroep Nederlands van de Freie Universität Berlin organiseert op 30 september 2005 een workshop onder de titel 'Nederlands tussen Duits en Engels'. Aanleiding voor deze workshop is het verschijnen van Van Haeringens studie 'Nederlands tussen Duits en Engels' in 1956.

In de afgelopen vijf decennia is er heel wat onderzoek verricht naar de verhouding tussen de Westgermaanse talen, waardoor onze kennis over de onderlinge relatie tussen deze talen enorm vergroot is. Het is onze bedoeling om tijdens de workshop aan de hand van recent onderzoek te laten zien dat er vooruitgang geboekt kon worden zowel op methodologisch en theoretisch vlak als ook met betrekking tot de analyse en de kennis van de talige feiten.

We hopen op deze manier raakvlakken te kunnen identificeren met betrekking tot de thematische belangstelling en/of de theoretische benadering tussen de verschillende deelnemers, die in het vervolg zouden kunnen leiden tot gezamenlijk onderzoek en gezamenlijke projecten.

We kiezen voor deze workshop voor een neerlandistisch-vergelijkende invalshoek en richten deze oproep in eerste instantie aan taalkundigen uit het Nederlandse, Engelse en Duitse taalgebied.

We nodigen u uit om uw belangstelling voor deelname aan de workshop kenbaar te maken en hopen op bijdragen over o.a. de volgende onderwerpen:

  • typologische studies over de positie van het Nederlands binnen de Westgermaanse talen
  • vergelijkende studies over de structuur van het Nederlands enerzijds en het Duits en/of Engels anderzijds
  • historisch onderzoek naar convergentie en/of divergentie met betrekking tot de structuur van de genoemde talen
  • de socio-culturele status van het Nederlands in vergelijking met die van de andere Westgermaanse talen
Het is de bedoeling om begin 2006 - vijftig jaar dus na het verschijnen van Van Haeringens boekje - een bundel met bijdragen over dit onderwerp te presenteren. Een bundel die naar wij hopen het startsein zal worden voor verdergaande samenwerking.

Eerste registratie van mogelijke bijdragen onder vermelding van een (voorlopige) titel graag vóór 30 maart 2005 aan het volgende adres:
Dr. Ulrike Vogl <uvogl@zedat.fu-berlin.de>.

Workshop 'Nederlands tussen Duits en Engels'

  • Plaats: Freie Universität Berlin
  • Datum: 30-09-2005
  • Voertaal: Nederlands (eventueel ook Duits en Engels)
  • Organisatie: prof. dr. Matthias Hüning <mhuening@zedat.fu-berlin.de>, dr. Ulrike Vogl <uvogl@zedat.fu-berlin.de>
  • In samenwerking met: dr. Ton van der Wouden <a.van.der.wouden@let.rug.nl>, prof. dr. Arie Verhagen <arie.verhagen@let.leidenuniv.nl>


[Dit nummer][Agenda]