0503.13 Terug
Vooruit 0503.15

Sym: 0503.14

Date: Mon, 07 Mar 2005 11:43:48 +0100
From: Lettica Hustinx <L.Hustinx@let.ru.nl>
Subject: Sym: 0503.14: V10T-congres 'Portret van de taalbeheersing', call for papers, Nijmegen, wo 7 - vr 9 december 2005

V10T-congres 'Portret van de taalbeheersing',
7 - 9 december 2005, Nijmegen
Call for papers

Van woensdag 7 tot vrijdag 9 december 2005 vindt het tiende V10T-congres plaats aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Graag nodigen we alle taalbeheersers in Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan dit congres. De organisatie van het congres is in handen van de afdeling Bedrijfscommunicatie Letteren, de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur en de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing. Het congres wil een open forum voor ontmoeting en discussie zijn. Ook beginnende onderzoekers zijn daarom hartelijk welkom om hun eerste bevindingen en knelpunten voor te leggen aan collega-taalbeheersers uit Vlaanderen en Nederland.

Thema's

Typisch voor het V10T-congres is het vlootschouwkarakter waardoor een portret wordt geschetst van het taalbeheersingsonderzoek. Net als de vorige congressen biedt ook V10T 2005 een forum voor onderzoek in het brede domein van de taalbeheersing. Het congres wil een overzicht presenteren van wat er de voorbije drie jaar op de verschillende deelgebieden van het taalbeheersingsonderzoek gebeurd is. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook de bedoeling om een boeiende onderzoeksagenda voor de volgende jaren uit te zetten.

Onderwerpen

Het tiende V10T congres biedt een forum voor onderzoek over argumentatie, retorica, conversatie, tekstontwerp, tekstbegrip, tekstproductie, taalvaardigheid en professionele communicatie. Binnen deze domeinen besteden we aandacht aan uiteenlopende teksttypes en -genres voor mondelinge en schriftelijke communicatie, en uiteraard ook aan de digitale media.

Trefwoorden: instructieve teksten, technische rapporten, informatieve voorlichtingsteksten, persuasieve brieven, toespraken, interviews, chatsessies, hypertext, spraaktechnologie, e-zines etc.
Settings

In het taalbeheersingsonderzoek wordt de laatste jaren aandacht besteed aan de rol die de specifieke setting speelt in communicatie. Het V10T-congres wil een forum bieden waar communicatieprocessen en -producten in uiteenlopende settings belicht worden.

Trefwoorden: bedrijf, overheid, onderwijs en training, interpersoonlijke communicatie, interculturele communicatie en e-learning, beleid, politiek, media, gezondheidszorg, juridische sector, etc.
Invalshoeken

We willen tijdens het congres ruimte bieden voor verschillende invalshoeken voor de taalbeheersingsstudie.

Trefwoorden: kwaliteit en het beoordelen ervan, design en effect, analyse en experiment, structuur en stijl, methode en kritiek, product en proces, theorie-ontwikkeling en praktijktoepassingen, maatschappij en cognitie, taalverwerving en technologie, etc.
Methodes

Een andere kracht van het V10T-congres is dat de bijdragen gebruik maken van verschillende onderzoeksmethodes.

Trefwoorden: tekstanalyse, schrijf- en leesprocesonderzoek, discours- en conversatieanalyse, doelgroeponderzoek, usability testing, argumentatiestudie etc.
Abstract en deadline

Op de website van de conferentie, http://www.let.ru.nl/viot2005, vindt u een formulier waarin u uw abstract (300 à 400 woorden: thema, context, methode en conclusies), korte samenvatting (maximaal 70 woorden) en uw contactinformatie kunt opgeven. Stuur deze informatie voor 16 mei 2005 naar de congresorganisatoren. Gebruik hiervoor het formulier op de congreswebsite in de rubriek 'call for papers'. Hou er ook rekening mee dat u tijdens het congres 20 minuten krijgt voor uw presentatie, gevolgd door 10 minuten discussie.

Beoordelingsprocedure

De abstracts worden beoordeeld door een commissie.


[Dit nummer][Agenda]