0503.16 Terug
Vooruit 0503.18

Med: 0503.17

Date: Tue, 15 Mar 2005 11:36 +0100
From: Hellmuth Van Berlo - Nederlandse Taalunie <hvanberlo@taalunie.org>
Subject: Med: 0503.17: Minileergang 'Authentiek luistermateriaal in de klas', Rolduc-Kerkrade, do 12 t/m za 14 mei 2005

Minileergang
Authentiek luistermateriaal in de klas
Primair/onderbouw secundair onderwijs

ROLDUC-Kerkrade, 12 t/m 14 mei 2005

Deze nascholingscursus is bedoeld om leraren te helpen bij het maken van lesmateriaal, dat uitgaat van authentiek luistermateriaal. Niet alleen wordt tijdens de cursus door de deelnemers materiaal ontwikkeld, maar de cursist krijgt ook handigheid in het ontwikkelen van dit soort materiaal. Bovendien worden er veel mogelijkheden aangereikt om geschikt materiaal te vinden, zelfs vanuit de thuissituatie als de docent weer terug is van deze cursus.

De cursus vindt plaats in Nederlandstalig gebied, in de mooie voormalige abdij Rolduc in Nederland vlak bij de Duitse grens. Het is dan ook een onderdompeling, een taalbad voor de deelnemers. Er wordt veel in groepen gewerkt aan concrete opdrachten. De cursisten zullen dus ook onderling veel communiceren en dat is interessant omdat ze op deze manier kennis maken met wat er in andere landen gebeurt op het gebied van het onderwijs Nederlands.
Het materiaal dat tijdens de cursus ontwikkeld is, zal na afloop aan iedere deelnemer ter beschikking worden gesteld. Het zal later ook gebruikt worden binnen het steunpunt dat de Nederlandse Taalunie inricht voor docenten Nederlands in de grensgebieden van Nederland en Vlaanderen.

Doelgroep
Docenten/leerkrachten Nederlands in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de grensgebieden.

Doelstelling
Kennis maken met de mogelijkheden van authentiek luistermateriaal in het onderwijs Nederlands. Na deze minileergang zijn de deelnemers in staat om zelf authentiek materiaal te verwerven, te selecteren, te beoordelen en te didactiseren aan de hand van de geldende leerdoelen. Er wordt in kleine groepen gewerkt aan taakgerichte opdrachten; de werktaal zal (zoveel mogelijk) Nederlands zijn.

Programma
 
  Woensdag 11 mei  
    Tot 21.00 uur     Aankomst en registratie    
 
  Donderdag 12 mei  
  9.00 uur   Kennismaking - ijsbreker  
  9.45 uur   Toelichting op de nascholing/programma  
  10.15 uur   Enkele voorbeelden van luistermateriaal  
  11.15 uur   Succes van authentiek materiaal  
  12.30 uur   Lunch  
  13.45 uur   Aan de slag: wat kun je doen met....  
  16.00 uur   Presentatie resultaten  
  18.00 uur   Avondeten  
 
  Vrijdag 13 mei  
  9.00 uur   Kennismaking met Eurobabelproject in Kerkrade/Herzogenrath  
  11.30 uur   Hoe luistermateriaal verwerven?  
  12.30 uur   Lunch  
  13.45 uur   Aan de slag: opnamesessie en ontmoeting met kinderen  
  16.00 uur   Start ontwikkeling lesmateriaal aan de hand van de opnamen  
  18.00 uur   Diner  
 
  Zaterdag 14 mei
  9.00 uur   Afronding ontwikkeling lesmateriaal  
  12.00 uur   Lunch  
  13.15 uur   Presentatie lesmateriaal  
  15.15 uur   Evaluatie en afronding  
  16.00 uur   Terugreis  
 


[Dit nummer][Agenda]