0503.18 Terug
Vooruit 0503.a

Sym: 0503.19

Date: Mon, 14 Mar 2005 13:11:46 +0100
From: Wesseling Lies (LK) <Lies.Wesseling@LK.unimaas.nl>
Subject: Sym: 0503.19: Symposion '(Kinder)literatuur als bron van kindbeelden', call for papers, Maastricht, vr 14 oktober 2005

Call for papers
(Kinder)literatuur als bron van kindbeelden

Kinderliteratuur vormt een belangrijke factor in de culturele constructie van kindbeelden, en nodigt als zodanig uit tot een multidisciplinaire benadering, waarbij naast literatuurwetenschappelijke ook cultuurhistorische, historisch pedagogische en anthropologische vraagstellingen aan de orde kunnen komen. De Werkgroep Onderzoekers Jeugdliteratuur wil dit aspect van kinderliteratuur aan de orde stellen tijdens een symposion over het thema (Kinder)literatuur als bron van kindbeelden op vrijdag 14 oktober 2005, te Maastricht. Deze dag biedt ruimte aan lezingen over onderwerpen zoals:
  • hoe kunnen kinderboeken worden geïnterpreteerd als bronnen van kindbeelden zonder daarbij hun fictionele en esthetische eigenschappen te verwaarlozen?
  • illustraties als kindbeelden: de iconografie van het kind
  • het samenspel tussen fictie (literatuur, kinderliteratuur, schilderkunst) en wetenschap (theoretische/historische pedagogiek, anthropologie, ontwikkelingspsychologie) in de culturele constructie van kindbeelden
  • de verhouding tussen Literatuur en kinderliteratuur in de constructie van kindbeelden
  • het gebruik van de schilderkunst als bron van kindbeelden in cultuurgeschiedenis en historische pedagogiek
Het symposion is multidisciplinair van opzet en is bestemd voor sprekers vanuit de kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap, cultuurgeschiedenis en pedagogiek. Belangstellenden worden uitgenodig een opzet van maximaal 500 worden op te sturen naar Vanessa Joosen (vanessa.joosen@ua.ac.be) en Lies Wesseling (Lies.Wesseling@LK.Unimaas.nl) voor 1 juni a.s. Wij zullen u voor 1 juli berichten of wij uw lezing kunnen accommoderen.


[Dit nummer][Agenda]