0509.24 Terug
Vooruit 0509.26

Med: 0509.25

Date: Mon, 26 Sep 2005 15:03:22 +0200
From: Dietlinde Willockx <Dietlinde.Willockx@ua.ac.be>
Subject: Med: 0509.25: Lezingenreeks 'Anderzijds, Dialogen over mainstream en marge in de Nederlandse literatuur van de 21e eeuw', di 18 oktober, di 25 oktober, di 15 november en di 29 november 2005 te Antwerpen

Lezingenreeks 'Anderzijds. Dialogen over mainstream en marge in de Nederlandse literatuur van de 21e eeuw'

Het is niet gemakkelijk om een overzicht te krijgen van het hedendaagse Nederlandstalige literaire aanbod. Krantenbijlagen worden dunner en verschuiven hun aandacht naar vertaalde literatuur en non-fictie. Het lijkt wel of de belangstelling voor proza en poëzie van Nederlandstalige schrijvers tanende is. Met Anderzijds willen het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) van de Universiteit Antwerpen, Stichting Lezen en het AMVC daar verandering in brengen. Op vier avonden worden evenveel tendensen in de hedendaagse literatuur belicht, met enerzijds een blik op de mainstream en anderzijds op de uitdijende marge. Elke avond treden twee medewerkers in dialoog, met elkaar én met het publiek. Iedereen is welkom. Graag lezen strekt tot aanbeveling.


18 oktober 2005
Over raps, slams en andere kunstjes: Performance in de Lage Landen

Met act van de Dichters uit Epibreren
Poëzie-uitgaven lijken in economisch opzicht tot een bestaan in de marge veroordeeld. Niettemin bestaat er vandaag een grote publieke belangstelling voor performende dichters als Ramsey Nasr, Peter Holvoet-Hanssen en Tsjitske Jansen. Festivals als De Nachten en Crossing Border, en de evenementen van Behoud de Begeerte lokken volle zalen. Via allerlei podia slagen schrijvers er alsnog in het midden van de stroom te bereiken. Kevin Absillis en Indra van Sprundel staan stil bij het fenomeen performance. Trend of traditie? Kunst of gimmick? Mainstream of marge?


25 oktober 2005
Los van het verleden? Vlaamse identiteit in de hedendaagse roman

Literatuur en Vlaamse Beweging zijn sinds jaar en dag met elkaar verbonden. De werken van de deugdzame opvoeder Conscience, de romantische radicalist Rodenbach of priester-dichters als Gezelle zijn nauwelijks voor te stellen zonder deze beweging. Maar is dat tegenwoordig nog zo? Is Vlaanderen nu er al jaren een zware hypotheek op dit thema rust nog een onderwerp voor de huidige generatie schrijvers (Pol Hoste, Tom Naegels, Erwin Mortier, Leo Pleysier)? En op welke manier? Op deze avond voeren Britt Kennis en Matthijs de Ridder een dialoog over een verleden dat is losgelaten, of toch niet.


15 november 2005
Boeken met een boodschap: 13 auteurs over onze maatschappij

Welke waarheid willen wij horen over de holocaust en de opkomst van het neofascisme (Paul Verhaegen)? Wat is een multiculturele samenleving en hoe sterk is Fort Europa (Pol Hoste, Kamiel Vanhole, Tom Naegels)? Hoe gaan we om met (zelf)moord en doodstraf (Gerrit Krol), hoe met andere ethische vraagstukken (M. Februari)? Is ontwikkelingshulp niet meer dan een waterhoofd (Ellen Ombre)? Mag de mens dieren exploiteren (Jan Lauwereyns)? Over deze en andere vragen uit recente romans en dichtbundels over onze maatschappij treden Dietlinde Willockx en Joris Gerits in gesprek.


29 november 2005
De dubbele knoop: Schrijven tussen culturen

In Een beer in bontjas noemt Hafid Bouazza zichzelf een Nederlandse Schrijver van Marokkaanse Afkomst met Nederlandse Nationaliteit - kortweg N.S.M.A.N.N. Impliceert dit (label) dat de auteur de Marokkaanse en de Nederlandse cultuur in zijn verhalen en romans tracht te verzoenen of wil hij ze juist met elkaar in conflict brengen? Neemt zijn collega Abdelkader Benali een zelfde positie in? En op welke manier gaan andere auteurs, zoals Al Galidi, Kader Abdolah, Mustafa Stitou en Ramsey Nasr om met hun complexe identiteit? Liggen ook zij in een dubbele of zelfs meervoudige knoop? Pieter Van Dyck en Katrien Jacobs gaan op zoek naar antwoorden.


Plaats: AMVC-Letterenhuis, Minderbroedersstraat 32, 2000 Antwerpen
Aanvang: 20 u
Toegang: 3 euro per avond
Graag vooraf aanmelden bij els.crauwels@ua.ac.be
Op 25 oktober en 29 november kunt u de tentoonstelling over 200 jaar literatuur in Vlaanderen in het AMVC-letterenhuis vanaf 19u gratis bezoeken.


[Dit nummer][Agenda]