Bulletin 0604.b

Rub:  0604.27   Evenementenagenda, met:
-   Den Haag: Tiele-lezing door prof. dr. Ludo Simons over 'Over koninklijke en andere bibliotheken: het boek als erfgoed in de 21ste eeuw', do 18 mei 2006
-   Leiden: Auctie Burgersdijk en Niermans van boeken, prenten en manuscripten, di 16 - wo 17 mei 2006
-   Nijmegen: Oratie prof. dr. P.J. Schellens: '"Bij vlagen loepzuiver". Over argumentatie en stijl in betogende teksten', vr 19 mei 2006
-   Utrecht: Auctie Beijers van boeken, prenten en manuscripten, di 9 - wo 10 mei 2006
-   Utrecht: Tentoonstelling 'Twee meesters en hun metier: Boutens en Van de Woestijne in manuscripten en bibliofiele uitgaven', do 15 juni - vr 7 juli 2006
Vac:  0604.28   Vacature Bratislava (Slowakije) voor een lector Nederlands (deadline: ma 15 mei 2006)
Vac:  0604.29   Vacature voor een praktijkassistent bij de vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent (deadline: ma 8 mei 2006)
Rub:  0604.30   Hora est: promotie L.G. Swart op vr 19 mei 2006 te Nijmegen en promotie J.F.M. Wilbrink op di 30 mei 2006 te Nijmegen
Med:  0604.31   Literair café Het Hoge Woord met K. Schippers en Marcel Möring, Utrecht, ma 15 mei 2006
Vra:  0604.32   Gezocht: Middelnederlandse preken in handschriften
Web:  0604.33   10.000 boeken online in STCV (Short Title Catalogus Vlaanderen, met boeken tot 1800)
Sym:  0604.34   SHARP conference 'Trading Books - Trading Ideas', Den Haag en Leiden, di 11 - za 15 juli 2006
Sym:  0604.35   Conferentie 'Controlling Time and Shaping the Self', Rotterdam, do 15 - za 17 juni 2006
Sym:  0604.36   Themamiddag 'Het gebruik van elektronische teksten in de neerlandistiek', Leiden, do 8 juni 2006
Sym:  0604.37   Congres historische lexicografie en lexicologie, Leiden, wo 21 - vr 23 juni 2006
Sym:  0604.38   Internationaal Colloquium Geschiedenis Taalwetenschap 'Historiography of Linguistics in the 21st Century: Challenges and Perspectives', Leiden, wo 28 - vr 30 juni 2006
Lit:  0604.39   Te verschijnen: Pieter Th. van Reenen. In Holland staat een 'Huis'. Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel. (Amsterdam/Münster 2006)
Lit:  0604.40   Pas verschenen: Peeter Heyns. Cort onderwijs van de acht deelen der Fransoischer talen (1571 en 1605). Bezorgd door Els Ruijsendaal. (Amsterdam/Münster 2006)
Lit:  0604.41   Pas verschenen: Ton den Boon en Chrétien Breukers. 'Het is niet onopgemerkt gebleven'. De taal van Gerard Reve. (Nijmegen 2006)
Lit:  0604.42   Pas verschenen: List en bedrog. Over misleiding en verleiding in de boekenwereld. Speciaal nummer van De Boekenwereld 22.3. (Nijmegen 2006)
Lit:  0604.43   Pas verschenen: The Low Countries 14. (Rekkem 2006)
Lit:  0604.44   Pas verschenen: SlibreeksGroot 115 en 116. (Middelburg 2006)
Lit:  0604.45   Pas verschenen: Het Oera Linda-boek. Bezorgd door Goffe Jensma. (Hilversum 2006)
Lit:  0604.46   Pas verschenen: Arnold Witte en Esther Cleven (red.). Design is geen vrijblijvende zaak. (Breda 2006)
Lit:  0604.47   Pas verschenen: Hans Hulshof, Maaike Rietmeijer en Arie Verhagen. Taalkunde voor de tweede fase van het VWO. (Amsterdam 2006)
Lit:  0604.48   Pas verschenen: Walewein. John Verbeek (redactie) i.s.m. Noor Bloem en Petra Barendregt. Tekst in Context, deel 7. (Amsterdam 2006)
Lit:  0604.49   Pas verschenen: Mijn landelijke lier. Poëzie en Proza van Elisabeth Maria Post. Amazone-reeks. Verzorgd en ingeleid door Bert Paasman. (Amsterdam 2006)
Lit:  0604.50   Pas verschenen: Carl L. Ebeling. Semiotaxis. Over theoretische en Nederlandse syntaxis. (Amsterdam 2006)
Lit:  0604.51   Van Dale Hedendaags Nederlands op cd-rom nu ook in officiële spelling 2005


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]