Bulletin 0605.b

Rub:  0605.22   Evenementenagenda, met:
- Amsterdam: Afscheidscollege prof. dr. P.Th. van Reenen 'Help, een moes in m'n huus! Nogmaals Kloekes Hollandse expansie', vr 16 juni 2006
- Antwerpen: Tentoonstelling 'Gerard Walschap', za 3 juni - za 1 juli 2006
- Brussel: Arthur Japin leest Casanova, do 8 juni 2006
- Nijmegen: Uitreiking eredoctoraat Cees Nooteboom, ma 4 september 2006
Vac:  0605.23   Vacature voor een onderzoeker op het Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen (deadline: vr 7 juli 2006)
Vac:  0605.24   Vacature voor een lector Nederlands aan de Universiteit van Boekarest (Roemenië) (deadline: vr 30 juni 2006)
Rub:  0605.25   Hora est! Promoties I.R. Vermeulen op do 1 juni, M. Seyfeddinipur op di 6 juni, D. Smakman op ma 12 juni en G.J. Rutten op do 6 juli 2006, allevier in Nijmegen
Web:  0605.26   Taalschriftnummer mei 2006 verschenen; enquête over Taalschrift
Web:  0605.27   Platform Signalering Onjuist Spatiegebruik publiceert duizendste voorbeeld van onjuist spatiegebruik
Med:  0605.28   Perdu-discussieavond over literaire cultuurkritiek in een veranderende tijd, Amsterdam, vr 9 juni 2006
Med:  0605.29   Nieuw tijdschrift: vbT2, vakblad over Taal en Tekst
Med:  0605.30   Oprichtingsvergadering Vlaamse Auteursvereniging, Antwerpen, za 17 juni 2006
Vra:  0605.31   Gezocht: ANV-boekjes 'Taalzuivering', no. 1, 2, 3 en 5
Vra:  0605.32   Bijdragen gevraagd voor project "Volwassen worden als cultureel feit en literair motief" aan de Universiteit van Wroclaw
Sym:  0605.33   Nationale streektaalconferentie (en afscheid van Limburgse streektaalfunctionaris Pierre Bakkes), Maastricht, vr 16 juni 2006
Sym:  0605.34   Themabijeenkomst 'Digitalisering en ontwikkeling van digitale onderzoekscorpora en het gebruik daarvan in het onderzoek', Amsterdam, do 22 juni 2006
Sym:  0605.35   Workshop 'Pamfletten en Politiek', Utrecht, ma 3 juli 2006
Sym:  0605.36   Conferentie 'De ambities van het letterkundig onderzoek in Nederland', Amsterdam, vr 9 juni 2006
Lit:  0605.37   Pas verschenen: Gijsbert Rutten. De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658-1724) en de vroegmoderne taalcultuur. (Amsterdam/Münster, 2006)
Lit:  0605.38   Pas verschenen: Marleen Willebrands. De verstandige kok. (Bussum, 2006)
Lit:  0605.39   Te verschijnen: Thomas Vaessens. Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd. (Nijmegen, 2006)


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]