Bulletin 0703.b

Rub:  0703.21   Evenementenagenda, met:
- Amersfoort: Lezing Wim Hazeu en optreden van Trio Drie Eilanden, wo 25 april 2007
- Amsterdam: Het Scheppingsverhaal van Connie Palmen, di 3 april 2007
- Amsterdam: SLAA: Eva Gerlach draagt eigen gedichten voor en spreekt over haar eigen werk, wo 11 april 2007
- Amsterdam: Poëziecafé met poëzieprogramma door K. Michel, di 17 april 2007
- Groningen: 'Poëzie op drift' met lezing door Thomas Vaessens, do 5 april 2007
- Leiden: Kiliaanlezing 'Herkomst bekend. Marten Toonder als woordjesschepper' door W. Pijnenburg, vr 13 april 2007
- Vlissingen: Lezing Adriaan van Dis: 'Een reizende schrijver of een schrijvende reiziger?', di 3 april 2007
Vac:  0703.22   Vacature voor een gepromoveerd linguïst (PhD, hoogleraar) met als specialisatie taalontwikkeling en fonetiek aan de Karelsuniversiteit te Praag (deadline: di 15 mei 2007)
Med:  0703.23   Actie tegen sluiting vakgroep dialectologie te Grenoble
Med:  0703.24   Programmaserie Vlaamse wielerklassiekers in Nijmegen: Chevrolet & Robert Janssens (ma 2 april 2007), Willie Verhegghe & Peter Winnen (ma 16 april 2007), Jan Siebelink & Dries van Agt (ma 23 april 2007)
Med:  0703.25   Poëziefestival LAZ introduceert Jean-Paul Franssens Poëzieprijs
Med:  0703.26   Lezingenmiddag Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Leiden, vr 20 april 2007
Med:  0703.27   Nieuwe reeks cursussen van het Plantin Genootschap vzw, Hoger Instituut voor Grafische Kunsten, Antwerpen
Med:  0703.28   Geen doorstart van vakblad Tsjip/Letteren
Med:  0703.29   Bart Moeyaert en Erik Vlamink lezen Radioboeken voor, Brussel, zo 1 april 2007
Web:  0703.30   Nieuw webadres 'Ingangen op Fens'
Lit:  0703.31   Pas verschenen: Paul Kouwenberg. Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. 1880. Dl. 3: auteurs P t/m Z (Haarlem 2005)
Lit:  0703.32   Pas verschenen: Eric van der Steen. Het graf van Heinrich Heine. (Amsterdam 2007)
Lit:  0703.33   Te verschijnen: Inez van der Spek (red.). Vreemde aanrakingen. De kracht van het vreemde in kunst, religie en cultuur. (Nijmegen 2007)
Lit:  0703.34   Pas verschenen: Van Dale. Elftalig woordenboek. (Utrecht 2007)
Lit:  0703.35   Pas verschenen: Cultuurtoeristische Van Dale. (Utrecht 2007)
Lit:  0703.36   Pas verschenen: Willem Roseboom. Frank van Schaffelaar, epos over een Gelderse ritmeester. Deel 1: de strijd tegen de opstandelingen. (Utrecht 2005)
Lit:  0703.37   Pas verschenen: Eliza Gustinelly, Mursidah, Yati R. Suhardi en Kees Groeneboer (red.). Tiga Puluh Lima Tahun Studi Belanda di Indonesia; Vijfendertig Jaar Studie Nederlands in Indonesië. (Depok 2006)
Lit:  0703.38   Pas verschenen: Jan Des Roches. Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst. Derden druk, oversien en verbetert door den autheur. Tekstbezorging door J.M. van der Horst en van een inleiding voorzien door J. Smeyers (Amsterdam/Münster 2007)
Rec:  0703.39   Recensie door Adrienne Zuiderweg van: Melis Stoke, 'Ik kijk de kat uit de klapperboom. Vijftig Indische rijmkronieken' (...) door Gerard Termorshuizen (Leiden 2005) en Melis Stoke, 'Zoutwaterliefde. Kroniek van een reis per mailboot' (...) door Con van 't Veer (Leiden 2006)
Sym:  0703.40   Symposium 'Migratie naar Nederland in de 20e en 21e eeuw', Leiden, wo 25 april 2007
Col:  0703.41   Column door Frans Hinskens n.a.v. Sharon Dijksma's plannen voor een peutertaaltoets
Col:  0703.42   Column 60 van Marc van Oostendorp: Wat er mis is met de natuurkunde?


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]