Bulletin 0704.b

Rub:  0704.20   Evenementenagenda, met:
- Amsterdam: 'Fu memre / herinnering aan Edgar Cairo', ma 7 mei 2007
- Amsterdam: Vlaamse schrijvers in debat: 'De Belgen zijn beter', di 15 mei 2007
- Middelburg: 'Jonge poëzie inDrvk: Middelburgse wereldburgers', do 26 april 2007
- Utrecht: Laatste voorronde van de poetry slam 'ZinderZlam', zo 29 april 2007
- Utrecht: 'Caribbean Express': genieten van de cultuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, zo 20 mei 2007
Med:  0704.21   Overleden: Enno Endt (3 december 1923 - 22 april 2007)
Vac:  0704.22   Vacature lectoraat Nederlands aan de Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (deadline: ma 21 mei 2007)
Vac:  0704.23   Vacatures voor een (Junior) Docent Moderne Nederlandse Letterkunde en een junior docent Nederlandse Taalbeheersing aan de Universiteit Utrecht (deadline: do 3 mei 2007)
Vac:  0704.24   Vacature voor een afgestudeerd neerlandicus aan de vakgroep Nederlands in Brno, Tsjechië (deadline: vr 29 juni 2007)
Med:  0704.25   Cornelis Kiliaan 1607-2007
Med:  0704.26   Dag van de Friese Taalkunde, Leeuwarden, vr 26 oktober 2007
Med:  0704.27   Studiemiddag 'Schrijven, lezen en dyslexie', Amsterdam, vr 8 juni 2007
Med:  0704.28   Derde Siegenbeek-alumnidag: 'De wereld van het boek', Leiden, za 12 mei 2007
Med:  0704.29   Nieuw adres uitgeverij en boekhandel Bas Lubberhuizen
Med:  0704.30   Taalunie Toneelschrijfprijs 2007: stukken kunnen worden ingestuurd
Med:  0704.31   Nieuwe locatie Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 'De Fonteine' en uitnodiging voor jaarlijks patroonfeest op za 9 juni 2007 te Gent
Med:  0704.32   Nieuw nummer 'Oso, tijdschrift voor Surinamistiek'
Med:  0704.33   50e verjaardag Ons Erfdeel, Gent, za 12 mei 2007
Med:  0704.34   Nederlandse Taalunie richt Steunpunt Nederlandstalige Terminologie op
Ten:  0704.35   Tentoonstelling 'Bestevaer - 400 jaar beeldvorming rondom Michiel de Ruyter', van vr 6 april 2007 t/m za 23 juni 2007 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg
Web:  0704.36   Nieuw digitaal opinieblad over Godfried Bomans: 'Bomans Weekblad'
Web:  0704.37   Berlijns 'Woord van de dag' meldt dat mogelijk stoffelijke resten zijn gevonden van Constantijn Huygens en zijn zoon Christiaan
Lit:  0704.38   Pas verschenen: Kuniko Forrer. Drie ordonnanties van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde. (Utrecht 2006)
Lit:  0704.39   Pas verschenen: Davidson, Martin Walsh and Ton J. Broos (eds). EVERYMAN and Its Dutch Original ELCKERLIJC. (Kalamzoo 2007)
Lit:  0704.40   Pas verschenen: Hans Vandevoorde (red.). Latems Leven. Karel van de Woestijne en Sint-Martens-Latem. (Antwerpen 2007)
Lit:  0704.41   Te verschijnen: Johan De Schryver & Ann Vlasselaers (red). Huldealbum voor Fred van Besien. (Brussel 2007). Voorintekening mogelijk tot za 5 mei 2007
Lit:  0704.42   Pas verschenen: Johan Reijmerink. Honger naar het absolute. Beschouwingen over dichters als grensgangers. (Delft 2007)
Lit:  0704.43   Pas verschenen: Wim Daniëls. Van Dale Junior woordgeschiedenisboek. (Utrecht 2007)
Sym:  0704.44   Themamiddag 'De snit van het taalgewaad. Stijl en stilistiek in het Nederlands', Leiden, wo 23 mei 2007
Sym:  0704.45   Symposium 'Dag van de Biografie', Maastricht, za 12 mei 2007
Sym:  0704.46   Colloquium 'Achter de verhalen 2. Nederlandse literatuur van de 19e en 20e eeuw' (call for papers), Nijmegen, wo 26 - vr 28 maart 2008
Sym:  0704.47   Congres 'Wijsgerige aspecten van de poëzie rond 1900 in Nederland', Leeuwarden, vr 16 november 2007
Sym:  0704.48   Taal & Tongval-colloquium 'Dialectgeografie en interne factoren' (call for papers), Gent, vr 23 november 2007
Sym:  0704.49   Symposium 'Door eeuwen heen' rond oratie van prof. dr. J. Oosterman, Nijmegen, vr 1 juni 2007


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]