Bulletin 0706.a

Rub:  0706.01   Evenementenagenda, met:
- Amsterdam: Poëzieavond met o.a. Willem Jan Otten, di 12 juni 2007
- Amsterdam: Paul Sebes geïnterviewd over diens literaire makelaardij, vr 15 juni 2007
- Amsterdam: Poëziecafé met Ted van Lieshout, di 19 juni 2007
- Damwoude: Wandeltocht 'In de voetsporen van Piet Paaltjens', za 16 juni 2007
- Haarlem: Lezing Olf Praamstra over zijn biografie van Busken Huet, do 14 juni 2007
- Keulen: Oratie prof. dr. Ann Marynissen, wo 27 juni 2007
- Utrecht: Auctie Beijers van boeken, prenten en autografen, di 12 - wo 13 juni 2007
- Utrecht: Woorden bij Van Wegen: 'Debuteren! Maar hoe?' - vijf nieuwe Utrechtse schrijvers, ma 18 juni 2007
- Utrecht: Poëzie-estafette Leidsche Rijn, za 30 juni 2007
Vra:  0706.02   Nicoline van der Sijs: Help de Statenbijbel 1637! (Een oproep tot deelname aan een nieuw project dat de tekst van de Statenbijbel 1637 digitaal beschikbaar wil gaan stellen)
Vac:  0706.03   Vacature voor assistent(e) literatuurwetenschap aan de universiteit van Münster (deadline: zo 1 juli 2007)
Rub:  0706.04   Hora est!: promotie Sven Birkemeier, Amsterdam, do 7 juni 2007
Rub:  0706.05   Hora est!: promotie Mark Pluymaekers, Nijmegen, do 7 juni 2007
Rub:  0706.06   Hora est!: promotie Mariëlle Leijten, Utrecht, vr 22 juni 2007
Rub:  0706.07   Hora est!: promotie Astrid Houthuys, Brussel, ma 2 juli 2007
Med:  0706.08   Bijeenkomst in Spui25 n.a.v. verschijnen 'Vestdijk, zijn werk, zijn liefde, zijn leven', Amsterdam, ma 2 juli 2007
Med:  0706.09   Zomeractiviteiten Camerata Trajectina: heropvoering opera 'Bacchus, Ceres en Venus' van Johan Schenck (Den Haag, za 16 juni 2007); nieuwe cd 'Theatermuziek uit de Gouden Eeuw'; opvoeringen Starters zingende klucht 'Lijsje Flepkous' (Utrecht, zo 26 augustus 2007)
Med:  0706.10   Boekencollectie Universiteit Gent op Google-bieb
Med:  0706.11   Verrassende boekbanden in Nijmeegs depot
Med:  0706.12   Nieuwsbrief De Slegte Antwerpen over Leonard Nolens
Med:  0706.13   Studiemiddag over boekgeschiedenis KB t.g.v. afscheid Clemens de Wolf, Den Haag, wo 4 juli 2007
Med:  0706.14   Persbericht Nederlandse Taalunie: Schoolbegeleiders: zonder taalbeleid geen effectieve onderwijsvernieuwing
Ten:  0706.15   Tentoonstelling 'Jan Kruis tekent Woutertje Pieterse', Van Gogh Museum, Amsterdam, t/m zo 26 augustus 2007
Web:  0706.16   Nieuwe titels DBNL, juni 2007
Web:  0706.17   Nieuwsbrief Rudy Cornets de Groot
Lit:  0706.18   Pas verschenen: Louis Lehmann als homo universalis. Inl. en samenst. Ilse Starkenburg. (Middelburg 2007)
Lit:  0706.19   Pas verschenen: Adriaan van der Weel. Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw. (Amsterdam 2007)
Lit:  0706.20   Pas verschenen: Pieter van der Kuil. Jan Kneppelhout en zijn tijdgenoten. Een wandeling door het Oosterbeek van de 19de eeuw. (Oosterbeek 2007)
Lit:  0706.21   Pas verschenen: Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens. Bijeengebr., ingel. en vert. door Rudolf Rasch. (Hilversum 2007)
Lit:  0706.22   Pas verschenen: Ton den Boon (hoofdred.). 'Never a dull moment'. (Modern gevleugeldewoordenboek,) (Utrecht 2007)
Lit:  0706.23   Pas verschenen: Gerrit Krol: Werken op het snijpunt. Ingeleid en samengesteld door Bart Vervaeck en Ad Zuiderent. (Amsterdam 2007)
Lit:  0706.24   Pas verschenen: Corriejanne Timmers. Prisma e-mails en brieven schrijven in het Nederlands. (Utrecht 2007)
Lit:  0706.25   Pas verschenen: 'Een spel van sinnen hoe Goodts Ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven.' Toneelspel uit 1583 van Lauris Jansz. Bew. en hertaald door Anita Dreef. (Amsterdam en Münster 2007)
Lit:  0706.26   Pas verschenen: Joost van Driel. De stilistische diversiteit in de Middelnederlandse verhaalkunst. (Zutphen 2007)
Lit:  0706.27   Pas verschenen: Ton den Boon. In de geest van deze zee. Allusies op het werk van Hendrik Marsman. (Varik 2007)
Lit:  0706.28   Pas verschenen: Hugo Claus & Roger Raveel. Brieven 1947-1962. (...) door Katrien Jacobs. (Gent 2007); boekpresentatie op zo 17 juni 2007 in het Roger Raveelmuseum te Machelen-aan-de-Leie
Lit:  0706.29   Te verschijnen: Leo Vroman, Jan Lauwereyns, Jos Juchtmans. Ik, systeem, de werkelijkheid. (Gent 2007)
Rec:  0706.30   Recensie 'Hoeveel scherper ziet een vreemde de dingen' door Adrienne Zuiderweg van: László Székely en István Radnai. 'Dit altijd alleen zijn. Verhalen over het leven van planters en koelies in Deli (1914-1930)'. Vert. en ingel. door G. Pusztai en G. Termorshuizen. [Boekerij 'Oost en West'.] (Leiden 2007)
Sym:  0706.31   Studiedag 'De tekst en de drager. Nieuwe en oude media in de Nederlandse literatuur.' Leuven, do 11 okt. 2007
Sym:  0706.32   Congres 'Klank van de stad. Muziek, literatuur en stadscultuur in de zeventiende eeuw', Antwerpen, vr 24 augustus 2007
Sym:  0706.33   Symposium '60 jaar dagboek van Anne Frank', Amsterdam, ma 25 juni 2007
Sym:  0706.34   Colloquium Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw met lezing dr. M.J. Bok over handelspraktijken op de Nederlandse kunstmarkt in de 17e eeuw, incl. afscheid van prof. Johan Koppenol, Amsterdam, do 14 juni 2007


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]