Bulletin 1004.a

Rub:  1004.01   Evenementenagenda, met:
01. Den Haag: Overzichtstentoonstelling van het werk van Charlotte Mutsaers: 'Paraat met pen en penseel', vr 2 april - zo 29 augustus 2010
02. Den Haag: Charlotte Mutsaers spreekt over de aan haar gewijde tentoonstelling 'Paraat met pen en penseel', zo 2 mei 2010
03. Leeuwarden: 'Dag van de Friese taalkunde 2010', vr 29 oktober 2010
Vac:  1004.02   Vacature / promotieplaats voor een wetenschappelijk medewerker op het gebied van Nederlandstalige literatuur in België en Afrikaanstalige literatuur in Zuid-Afrika aan de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (deadline: di 18 mei 2010)
Vac:  1004.03   Twee vacatures voor mediëvistische onderzoekers bij het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen (deadline: was zo 25 april 2010, nu: zo 2 mei 2010)
Vac:  1004.04   Vacature Vrije Universiteit Amsterdam voor een universitair docent Cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd (deadline: za 1 mei 2010)
Vac:  1004.05   Vacature voor een AiO 'Perceptie van vloeiendheid in spraak' aan het Utrecht Instituut voor Linguïstiek OTS van de Universiteit Utrecht (deadline: ma 10 mei 2010)
Rub:  1004.06   Hora est! Promotie Suzan Verberne, Nijmegen, di 27 april 2010
Rub:  1004.07   Hora est! Gepromoveerd: Sjoerd Levelt op vr 26 maart 2010 te Londen
Rub:  1004.08   Hora est! Gepromoveerd: Leonieke Vermeer op do 21 januari 2010 te Groningen
Med:  1004.09   150 jaar Max Havelaar: evenementen in Brussel en Amsterdam op 14 en 15 mei 2010
Med:  1004.10   Gratis studieavond '(De toekomst van) grammatica in het secundair onderwijs', Gent, do 29 april 2010
Med:  1004.11   15 miljoen artikelen in e-Depot KB
Med:  1004.12   Anton de Kom en zijn boek 'Wij slaven van Suriname'
Med:  1004.13   Essaywedstrijd 2010 van tijdschrift Streven: 'Nooit helemaal ergens thuis'
Med:  1004.14   Tiele-Scriptieprijs 2009 uitgereikt aan Richard Velthuizen
Med:  1004.15   19e Bert van Selm-lezing door prof. Frank Willaert: 'De ruimte van het boek. Literaire regio's in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen', Leiden, di 7 september 2010
Web:  1004.16   Taalschrift nr. 70 verschenen
Web:  1004.17   Nieuws van de dbnl - 1 april 2010
Web:  1004.18   Nieuws van de dbnl - 9 april 2010
Lit:  1004.19   Pas verschenen: Jan Goossens. De Genker toonaccenten en hun geografische inbedding. (Hasselt 2009)
Lit:  1004.20   Pas verschenen: Sonja Pos. Dorbeck is alles! Navolging als sleutel tot enkele romans en verhalen van W.F. Hermans. (Amsterdam 2010)
Lit:  1004.21   Te verschijnen: nieuwe Flanor-uitgave: 'Bric à brac' Van Willem Brakman
Lit:  1004.22   Pas verschenen: nieuw nummer Parmentier
Lit:  1004.23   Pas verschenen: Piet J. Buijnsters. Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010. (Nijmegen 2010)
Lit:  1004.24   Pas verschenen: Tiele-lezing 2010 (in druk)
Lit:  1004.25   Pas verschenen: G.J. van Bork en N. Laan (red.). Van romantiek tot postmodernisme. Opvattingen over Nederlandse literatuur. (Bussum 2010)
Lit:  1004.26   Pas verschenen: Kris Humbeeck, Jan Robert, Koen Rymenants en Jan Stuyck (red.), Literatuur en crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de jaren dertig. (Antwerpen 2010)
Lit:  1004.27   Pas verschenen: Peter de Bruijn, Edward Vanhoutte en Bert Van Raemdonck (red.). Trends en thema's in de editiewetenschap. Themanummer Verslagen en Mededelingen van de KANTL. Gent 2010.
Lit:  1004.28   Pas verschenen: Onze Taal april 2010
Sym:  1004.29   Symposium Multatuli Genootschap 'De toekomst van Multatuli', Amsterdam, za 15 mei 2010
Sym:  1004.30   TS-symposium 'De periodieke pers in (post)koloniale samenlevingen', Utrecht, vr 21 mei 2010
Sym:  1004.31   VAL-studiedag 'Uitgeverijonderzoek en literatuurwetenschap: verworven ideeën, overwonnen standpunten en nieuwe uitdagingen', Antwerpen, wo 24 november 2010 (Call for Papers)
Sym:  1004.32   Symposium 'Tussen beleving en verbeelding. Steden in een spanningsveld, 1800-1914', Nijmegen, do 10 - vr 11 maart 2011 (Call for Papers)
Med:  1004.33   Themamiddag rond de nieuwe 'Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur', Leiden, wo 26 mei 2010
Med:  1004.34   'Dag van het Nederlandse lied', Utrecht, ma 10 mei 2010
Sym:  1004.35   Symposium Werkgroep Negentiende Eeuw: 'Wereldburger in een eeuw van nationalisme', Amsterdam, vr 10 december 2010 (Call for Papers)
Sym:  1004.36   Jaarlijkse congres van de Werkgroep 18e Eeuw: 'De Oudheid in de Achttiende Eeuw', Haarlem, vr 28 - za 29 januari 2011 (Call for Papers)


[Agenda]- [Vacatures]- [Tijdschriften]- [Archief]- [Over Neder-L]- [Huidig nummer]