Hora Est!

Dr. P.J. Verkruijsse,
historisch-letterkundig neerlandicus, conservator van de Artis Bibliotheek
Universiteit van Amsterdam,
p.j.verkruijsse@uva.nl, http://www.uba.uva.nl/bc[Homepage Neder-L]