Over Neder-L

Algemene informatie over Neder-L

Neder-L is een algemeen elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek. Sinds 1992 wordt de periodiek gemiddeld twee keer per maand, zeg 25 keer per jaar, via elektronische post verstuurd aan ongeveer 1900 neerlandici en andere geïnteresseerden over de gehele wereld. Sinds het voorjaar van 1997 is er bovendien een WWW-versie van Neder-L, die u nu aan het lezen bent: http://www.neder-l.nl/. De webversie wordt maandelijks door plusminus 70.000 Internetbezoekers bekeken. Maandelijks raadplegen zij gezamenlijk ongeveer 175.000 Neder-L-artikelen op de site: zo'n tweeŽneenhalf artikel per bezoeker.

Het elektronisch blad bevat ingezonden mededelingen van lezers, columns en rubrieken op het brede terrein van de neerlandistiek. De lezerskopij is zeer divers van aard: aankondigingen van nieuwe boeken, congressen, optredens van Nederlandse auteurs in den lande, boekbesprekingen, vacatures, vragen over diverse onderwerpen (waarbij het de bedoeling is dat die door andere lezers worden beantwoord), etc. De diverse rubrieken van Neder-L hebben een uiteenlopende verschijningsfrequentie. Een heel populaire rubriek is de 'Agenda' van redactieleden Petiet en Verkruijsse met korte beschrijvingen van neerlandistische evenementen, voor elke neerlandicus wat wils. Regelmatig, vaak elke maand, worden in het blad ook vaste columns van redactieleden gepubliceerd. Coppens column 'Linguïstisch Miniatuurtje' gaat in op taalkundige observaties. Die van Kuiper behandelt thema's uit de middeleeuwse literatuur. Van Oostendorp - ook bekend als oprichter van het Laurens Janszoon Coster-project dat via het web (http://www.dds.nl/~ljcoster/) Nederlandse literaire teksten uit alle tijden beschikbaar stelt - heeft eveneens een vaste column.
De redactie bundelt gemiddeld twee (soms drie) keer per maand de ontvangen lezerskopij, rubrieken en columns tot Neder-L-bulletins. Die worden gratis naar de elektronische postbussen van de e-mail-abonnees verzonden. En gratis op het web geplaatst.


Neder-L ontvangen via elektronische post

Abonnement nemen op de e-mailversie van Neder-L

Zoals gezegd, krijgen e-mailabonnees van Neder-L zo'n drie keer per maand een bulletin in hun elektronische brievenbus. Het aanvragen van een gratis e-mailabonnement is vrij eenvoudig. Stuur een mailtje naar listserv@nic.surfnet.nl met als boodschap:

SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam

Oude Neder-L-bulletins opvragen via elektronische post

Stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl met daarin een boodschap als:

GET NEDER-L LOG9206

(resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)


Neder-L lezen via WWW

Sinds het voorjaar van 1997 wordt Neder-L ook in web/WWW-formaat opgemaakt. Recente artikels uit de e-mailversie zijn dus ook web-vorm in te zien. U kunt de WWW-versie van Neder-L vinden op het volgende adres: http://www.neder-l.nl/.


(Listserv-)archieven Neder-L

Tot 1 december 1997 waren alle Neder-L-bulletins in e-mailformaat via Gopher in te zien. Gopher was de voorganger van het web. Vanaf de genoemde datum is de Gopher-toegang opgeheven. Er is een handiger listserv-archief in web-formaat voor in de plaats gekomen. Daarmee kan bijvoorbeeld ook op trefwoord in alle Neder-L-nummers worden gezocht.


Bijdragen / kopij voor Neder-L indienen

Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur een e-mail, eventueel met een 'attached file', naar bij voorkeur salemans@neder-l.nl (of naar neder-l@nic.surfnet.nl, maar dat e-mailadres vertoont helaas heel af en toe wel eens 'kuren'.)


Redactie