PUNTENLIJST NEDERLANDS, SOPHIANUM (IN GULPEN), 2009-2010: http://www.neder-l.nl/puntenlijst

Op de volgende pagina’s staat een ‘Puntenlijst’ met titels van Nederlandstalige literaire werken (ook enkele toneelstukken - maar nog geen poëzie) uit de Nederlands(talig)e literatuurgeschiedenis. De leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo van het Sophianum in Gulpen (website: http://www.sophianum.nl) kunnen in deze lijst ongeveer 2900 titels vinden van literaire boeken of werken die zij voor hun eindexamenvak Nederlands moeten lezen. Moeten lezen? Ja, alleen titels uit de Puntenlijst worden door docenten Nederlands op het Sophianum geaccepteerd! De Puntenlijst is simpelweg de canon, de basislijst, van de Nederlandse literatuur die op het Sophianum wordt gehanteerd.

De Puntenlijst bevat, zoals gezegd, plusminus 2900 literaire werken. Er zijn vanaf de middeleeuwen natuurlijk veel meer Nederlandstalige literaire werken verschenen. De lijst is daarom zeker niet volledig. Zeker ontbreken er recente boektitels; dat kan haast ook niet anders, omdat elke dag nieuwe Nederlandstalige literaire werken verschijnen! Ook laat de systematiek van de lijst (vooral bij de karakterisering van boeken via trefwoorden/thema’s) nog wel wat te wensen over. Deze Puntenlijst wordt dan ook voortdurend bijgewerkt. De docenten Nederlands op het Sophianum staan open voor suggesties van leerlingen en collega’s voor nieuwe boektitels die aan de lijst kunnen worden toegevoegd, liefst inclusief een beschrijving in trefwoorden en thema's, en met een puntenwaardering. Met name docenten Nederlands van buiten het Sophianum wordt/worden verzocht suggesties, liefst zo gebundeld mogelijk, via e-mail te sturen naar: salemans@neder-l.nl. Misschien zijn er afdelingen Nederlands van middelbare scholen die samen met de docenten Nederlands van het Sophianum deze Puntenlijst willen bijhouden. Dat zou mooi zijn! Er is nog veel werk te verrichten...

Ere wie ere toekomt: het idee van deze Puntenlijst is afkomstig van de Dalton Scholengemeenschap uit Voorburg. Tot plusminus 2004 publiceerde de afdeling Nederlands van deze school een vergelijkbare Puntenlijst op internet, die voor iedereen vrij toegankelijk was. Sinds eind 2004 of 2005 bestaat deze openbare lijst helaas niet meer; de Dalton-Voorburg-puntenlijst is in elk geval niet meer door alle internetgebruikers vrij te raadplegen. De Puntenlijst van het Sophianum wel. Leerlingen, collega's docenten Nederlands, help mee deze Puntenlijst van het Sophianum te verbeteren!


Hoe is de Puntenlijst ingedeeld?

 1. De Puntenlijst bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte bevat op dit moment zo’n 2770 ‘moderne’ boektitels; ‘moderne’ wil zeggen: ‘verschenen in of na 1880’. Het tweede gedeelte van de Puntenlijst, helemaal aan het eind, bevat ongeveer 120 ‘oude’ boektitels; ‘oude’ wil zeggen: ‘verschenen voor 1880’.
  In de vijfde kolom van de Puntenlijst wordt het jaartal van een boek gegeven. Bij de boeken van ‘in of na 1880’ is dat een normaal jaartal. Maar bij die ongeveer 120 werken van ‘voor 1880’, helemaal aan het eind van de Puntenlijst, wordt een misschien wat onhandige periodeaanduiding gebruikt: ‘01midd’ = ‘middeleeuwen (plusminus 500 - 1500)’, ‘02rena’ = ‘renaissance’ (plm. 1500 - plm. 1700), ‘03verl’ = ‘verlichting (plm. 1700 - plm. 1800)’, ’04roma’ = ‘romantiek (plm. 1800 - 1880)’. Wie enige kennis van de Nederlandse literatuurgeschiedenis heeft, weet dat er wel wat vraagtekens gezet kunnen worden bij die periodeaanduidingen. Maar er zijn enkele goede redenen om die vage tijdsaanduidingen toch te gebruiken. Dat zijn op de eerste plaats automatiseringsredenen - vergeef het me dat ik dat vaag houd. Verder is het handig om de boeken van voor 1880 bij elkaar te plaatsen. Op het Sophianum wordt nl. een onderscheid gemaakt tussen literatuur van vóór 1880 en daarna.
 2. In de eerste kolom staat een oplopend nummer dat aangeeft om het hoeveelste literaire werk van de lijst het gaat.
 3. In de tweede kolom van de hele Puntenlijst wordt de achternaam van een schrijver van Nederlandstalige literatuur vermeld. De puntenlijst is alfabetisch geordend op de achternamen van schrijvers. Boeken van dezelfde schrijver zijn chronologisch, op verschijningsjaar (vermeld in de vijfde kolom), geordend.
 4. De derde kolom bevat de (gecursiveerde) boektitel.
 5. In de vierde kolom worden vaak een of meer (thematische) trefwoorden vermeld, die kort schetsen waar een boek over gaat. Soms staat er een streepje ‘-’: dan zijn er jammer genoeg nog geen (thematische) trefwoorden (aanvullingen gewenst!). Maar zo’n boek zonder trefwoorden mag wel worden gelezen.
  Die trefwoorden zijn ook handig om verwante boeken, met bijvoorbeeld dezelfde thema’s, te zoeken. (Zoeken gebeurt op de Windows-manier: door op CTRL-f te drukken verschijnt er een zoekschermpje waarin je een zoekterm/trefwoord kunt invullen).
  Op het Sophianum moeten leerlingen soms boeken rond een bepaald thema lezen. Welnu, via CTRL-f (of een vergelijkbare zoekmogelijkheid) kan dat prima! Je kunt bijvoorbeeld zoeken op thema’s als ‘dood’, ‘eenzaamheid’, ‘eerste liefde’, ‘kunst’, ‘liefde’ (en ‘liefde en haat’), ‘misdaad’, ‘oorlog’, ‘opvoeding’, ‘psychische gestoordheid’, ‘school’ of ‘school(leven)’, ‘seksualiteit’, ‘verzet’, ‘vaderfiguur’, ‘vrouwenemancipatie’, ‘ziekte’, noem maar op. Een tip voor jou als lezer. Misschien vond je een bepaald boek heel erg mooi en wil je meer van dat soort boeken lezen. Nou, zoek dat boek dan op in de Puntenlijst en kijk eens welke thema’s of trefwoorden daarbij in de vierde kolom staan. Ga vervolgens op zo’n thema of trefwoord zoeken in de Puntenlijst. Hopelijk vind je op die manier andere boeken die je interessant vindt?!
 6. De vijfde kolom toont, zoals gemeld, het publicatiejaar (waarin de eerste druk van het boek verscheen), zodat gemakkelijk kan worden vastgesteld hoe oud een boek is en of het bijvoorbeeld vóór of na 1880 is verschenen. Boeken die vóór 1880 zijn verschenen, hebben in de vijfde kolom een periodeaanduiding (zie punt 1).
 7. De zesde kolom, de meest rechtse kolom dus, bevat ‘punten’, waarmee het ‘gewicht’ of de ‘toegankelijkheid’ van de boeken wordt aangeduid. Hoe meer punten een boek heeft, des te meer het van een lezer vraagt. Vanwege deze ‘punten’ wordt deze lijst ‘Puntenlijst’genoemd.
  Om een indicatie van de betekenis of het gewicht van de punten te geven: Overigens zou het niet correct zijn te denken dat een boek met een gewicht van 1p altijd minder literair is dan een boek van 5p: er is prachtige literatuur geschreven met een gewicht van ‘1p’, terwijl boeken van ‘5p’ soms niet om door te komen zijn... Nogmaals, het aantal punten geeft aan hoe lastig een boek is om te lezen. Lastiger hoeft niet per definitie literairder te zijn...

Welke boeken mogen leerlingen van de bovenbouw van havo en vwo op het Sophianum lezen?

In principe mogen alleen boeken worden gelezen die in deze Puntenlijst voorkomen!

Voor de bovenbouw van havo (leerjaar 4 en 5) gelden met ingang van schooljaar 2009-2010 de volgende regels:

 1. 4 havo: 4 boeken van samen 7 punten of meer; maximaal 2 boeken van 1 punt.
 2. 5 havo: 4 boeken van samen 8 punten of meer; maximaal 1 boek van 1 punt.
 3. De 8 boeken van 4 en 5 havo moeten door minimaal 6 verschillende auteurs zijn geschreven. Leerlingen mogen dus bijvoorbeeld van 2 schrijvers 2 boeken lezen (of zelfs van 1 auteur 3 boeken).
 4. Van de in totaal 8 boeken van 4 en 5 havo moet minstens één boek van vóór 1880 zijn geschreven. Deze regel geldt in het schooljaar 2009-2010 nog niet voor 5 havo. Het is voor leerlingen van 4 havo doorgaans het gemakkelijkst om dat boek van vóór 1880 aan het eind van 4 havo te lezen, omdat ze dan al kennis hebben van de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Voor de bovenbouw van vwo (leerjaar 4, 5 en 6) gelden de volgende regels:
 1. 4 vwo: 4 boeken (1 van vóór 1880) van samen 8 punten of meer; maximaal 2 boeken van 1 punt.
 2. 5 vwo: 4 boeken (1 van vóór 1880, 1 van vóór 1940; 1 dichtbundel) van samen 9 punten of meer; maximaal 1 boek van 1 punt.
 3. De 8 boeken van 4 en 5 vwo moeten door minimaal 6 verschillende auteurs zijn geschreven. Leerlingen mogen dus bijvoorbeeld van 2 schrijvers 2 boeken lezen (of zelfs van 1 auteur 3 boeken).
 4. In 4, 5 en 6 vwo moeten leerlingen in totaal 3 boeken van vóór 1880 lezen en 1 boek van vóór 1940; ook moeten zij minstens één dichtbundel hebben gelezen. Combinaties zijn mogelijk: als een vwo-leerling een dichtbundel van voor 1940 leest, heeft hij/zij daarmee in een klap aan de eis voldaan dat er én een boek van voor 1940 is gelezen én een dichtbundel. Doorgaans is het voor vwo-leerlingen het handigst om in vwo-4 en in vwo-5 telkens 1 boek van vóór 1880 te lezen. Maar in 5 vwo mogen leerlingen ook 2 boeken van vóór 1880 lezen (zodat ze dan in 6 vwo geen boek van vóór 1880 meer hoeven te lezen).
 5. 6 vwo: 3 boeken moeten over hetzelfde onderwerp of thema gaan. De vwo-eindexamenleerlingen moeten over dat onderwerp (secundaire) vakliteratuur lezen, waarin specialisten aan het woord zijn over dat onderwerp of thema. Vervolgens passen zij die specialistische kennis toe op de 3 boeken door een zgn. Speciaalstudie te schrijven, waarvoor speciale richtlijnen bestaan die hier niet worden weergegeven.


DE PUNTENLIJST

  No.   Auteur (A...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1   Aafjes, Bertus   Een voetreis naar Rome   reizen+Italië | antieke+klassieke cultuur (Rome) | aardse+hemelse | andere werelden   1946   1p  
  2   Aafjes, Bertus   Morgen bloeien de abrikozen   reizen | andere werelden | Egypte | cultuurverschillen   1954   2p  
  3   Aafjes, Bertus   Een lampion voor een blinde   misdaad | moord | detective | rechtspraak | China | historische roman   1975   2p  
  4   Abdolah, Kader   De adelaars   politieke vluchtelingen | cultuurverschillen   1995   3p  
  5   Abdolah, Kader   Een reis van de lege flessen   vluchtelingen | cultuurverschillen | heimwee | heden+verleden | islam | asielzoekers   1992   3p  
  6   Abdolah, Kader   Spijkerschrift: notities van Aga Akbar   kunstenaars | handicap   2000   3p  
  7   Abdolah, Kader   Portretten en een oude droom   Afrika | reizen | andere werelden   2003   3p  
  8   Abdolah, Kader   Het huis van de moskee   Afrika | reizen | andere werelden | islam   2005   3p  
  9   Abdolah, Kader   De droom van Dawoed   Afrika |   2006   3p  
  10   Aboezaid, Laila   Het laatste hoordstuk: een Marokkaans vrouwenleven   Marokko   2004   1p  
  11   Adriaanse, Laura   Tweemaal zeventien   kunstenaars   2008   1p  
  12   Aken, Brigitte van   Mooi weer vandaag   psychiatrie | psychische gestoordheid   2002   1p  
  13   Aken, Jan van   De dwaas van Palmyra   antieke+klassieke oudheid | historische roman   2003   2p  
  14   Aken, Jan van   Het fluwelen labyrint   drugs   2005   2p  
  15   Aken, Jan van   Koning voor een dag   klassieke oudheid   2008   2p  
  16   Albach, Hester   Het debuut   relaties   1975   1p  
  17   Alberts, A.   De eilanden   eenzaamheid | Indië | kolonialisme   1952   2p  
  18   Alberts, A.   De bomen   puberteit | eenzaamheid | natuur | school   1953   2p  
  19   Alberts, A.   Namen noemen     1962   2p  
  20   Alberts, A.   Aan Frankrijk uitgeleverd   ambtenaar | vervreemding | Frankrijk   1963   1p  
  21   Alberts, A.   De vergaderzaal   eenzaamheid | vervreemding | identiteitscrisis | psychiatrie | psychische gestoordheid (overspannen door werk)   1974   1p  
  22   Alberts, A.   Haast hebben in september   internationaal | verhalen   1975   1p  
  23   Alberts, A.   De honden jagen niet meer   familierelaties | zeevaart | eenzaamheid | water+zee   1979   1p  
  24   Alberts, A.   Maar geel en glanzend blijft het goud   sprookje | politiek | zoektocht   1981   1p  
  25   Alberts, A.   Het zand voor de kust van Aveiro   historische roman | bankroet | vlucht   1982   2p  
  26   Alberts, A.   De zilveren kogel   historische roman | mystieke liefde | religieconflicten   1984   2p  
  27   Alberts, A.   Inleiding tot de kennis van de ambtenaar   essay | ambtenaar   1986   1p  
  28   Alberts, A.   Een venster op het buitenhof   historische roman | corruptie | politiek   1987   2p  
  29   Alberts, A.   De vrouw met de parasol   huwelijk | familierelaties | eenzaamheid   1991   1p  
  30   Alberts, A.   Twee jaargetijden minder   essay | Indië | kolonialisme   1992   1p  
  31   Allas, Jasmine   Idil, een meisje   islam | vrouwenleven   1998   2p  
  32   Allas, Jasmine   De generaal met de zes vingers   Afrika | asielzoekers | vluchtelingen | cultuurverschillen   2002   2p  
  33   Alders, Hanny   Non nobis   middeleeuwen | tempelridders | ketterij   1987   5p  
  34   Alders, Hanny   Waarom vraag je me te zingen?   middeleeuwen | monnik | ketterij   1988   3p  
  35   Alders, Hanny   Marcabru   middeleeuwen | troubadour | hoofse liefde   1992   4p  
  36   Aletrino, A.   Zuster Bertha   vrouwenleven | arts | desillusie   1891   3p  
  37   Aletrino, A.   Martha   eenzaamheid | vrouwenleven | Melancholie | dood   1895   3p  
  38   Amatmoekrim, Karin.   Het knipperleven   eenzaamheid   2004   2p  
  39   Amerongen, Martin van   Mahlers Mater Dolorosa   muziek | Freud | huwelijk   1992   1p  
  40   Anbeek, Ton   Gemeenschap   sekten | liefde | socioloog   1987   2p  
  41   Anbeek, Ton   Sysifus verliefd   leraar | jaren zestig | liefde   1990   2p  
  42   Anbeek, Ton   Een ander leven   gijzeling | crisis | slachtoffer | spanning+sensatie   1992   2p  
  43   Andreus, Hans   Bezoek     1959   1p  
  44   Andreus, Hans   Valentijn   verliefdheid | vlucht | parodie+ironie | sleutelroman   1960   2p  
  45   Andreus, Hans   Denise   verliefdheid | identiteitscrisis | Parijs | liefde   1962   1p  
  46   Andreus, Hans   Uit het jeugdige leven van Melchior Blovoet   autobiografie   1986   1p  
  47   Andriesse, Peter   Koude sambal: Indische Jeugdverhalen   kinderjaren | Indië   1978   1p  
  48   Andriesse, Peter   De geur van de durian   Indië   1986   1p  
  49   Anker, Robert   De thuiskomst van kapitein Rob   jongens   1992   2p  
  50   Anker, Robert   Volledig ontstemde piano     1994   2p  
  51   Anker, Robert   Een soort Engeland   drugs | kunstenaars   2001   2p  
  52   Anker, Robert   Hadjar en Daan   islam | multiculti | school+tweede fase | liefde | cultuurverschillen   2004   2p  
  53   Anna, Threes   De stille stad   eenzaamheid   2006   1p  
  54   Anstadt, Milo   Jonge jaren: Polen-Amsterdam 1920-1940   Jodenvervolging | kinderjaren | Oost-Europa | autobiografie   1995   2p  
  55   Anstadt, Sera   Al mijn vrienden zijn gek   schizofrenie | psychiatrie | dagboek | eenzaamheid | opvoeding | psychische gestoordheid   1983   2p  
  56   Anstadt, Sera   Een eigen plek: verhalen van een opgejaagde jeugd   jeugd | opvoeding | autobiografie | kinderjaren | WO2 | oorlog   1984   2p  
  57   Anstadt, Sera   De weg: een Poolse generatie in de verstrooiing   Jodenvervolging   1990   2p  
  58   Anstadt, Sera   Een stevig glas: verhalen van drinkers   alcoholisme | verslaving   1992   2p  
  59   Anstadt, Sera   Niets gaat voorbij   WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1992   2p  
  60   Anstadt, Sera   De donkere rails   psychiatrie | psychische gestoordheid | zelfmoord   1993   2p  
  61   Anstadt, Sera   De tralies van de tijd   kunstenaars | Oost-Europa | oorlog | WO2 | collaboratie+verraad   1996   2p  
  62   Appel, René   Geronnen bloed   spanning+sensatie   1994   1p  
  63   Appel, René   De echtbreker   moord | overspel | spanning+sensatie   1999   1p  
  64   Appel, René   Persoonlijke omstandigheden     2000   1p  
  65   Appel, René   Zinloos geweld   jaloezie   2000   1p  
  66   Appel, René   Doorgeschoten   moord   2003   1p  
  67   Appel, René   Misbruik wordt gestraft   incest | moord   2004   1p  
  68   Arends, Jan   Keefman   gekte+psychiatrie | psychische gestoordheid | zelfmoord | dood | eenzaamheid   1972   2p  
  69   Arends, Jan   Ik had een strohoed en een wandelstok   psychiatrie | psychische gestoordheid | zelfmoord   1974   2p  
  70   Arion, Frank Martinus   Dubbelspel   Suriname+Antillen | macht | dood | moord | cultuurverschillen   1973   3p  
  71   Arion, Frank Martinus   Afscheid van de koningin   Suriname+Antillen | racisme | satire | cultuurverschillen   1975   4p  
  72   Arion, Frank Martinus   Nobele wilden   jaren zestig | zin van het leven | zoektocht | cultuurverschillen | Suriname+Antillen   1979   4p  
  73   Arion, Frank Martinus   De laatste vrijheid   natuurramp | absurdisme | cultuurkritiek | cultuurverschillen | Suriname+Antillen   1995   3p  
  74   Armando   De ruwe heren   macht   1978   1p  
  75   Armando   Aantekeningen over de vijand   vijand | oorlog | vrede   1981   2p  
  76   Armando   Uit Berlijn     1982   2p  
  77   Armando   Machthebbers     1983   2p  
  78   Armando   Krijgsgewoel   oorlogsverleden | Duitsland | verwerking   1986   2p  
  79   Armando   De straat en het struikgewas   WO2 | oorlog | Duitsland | gevolgen   1988   3p  
  80   Armando   Mensenpraat   taal | gesprekken | alledaagsheid   1994   1p  
  81   Armando   Voorvallen in de wildernis   reizen | andere werelden | V.S. | wildernis   1994   2p  
  82   Artus, Russel   Zonder wijzers   familieperikelen | rivaliteit | wisselend perspectief   1995   2p  
  83   Artus, Russel   Een onbeschreven dag   liefde | heden+verleden | familierelaties   1996   2p  
  84   Asscher-Pinkhof, Clara   Sterrekinderen   Jodenvervolging | kinderen | ondergang   1946   2p  
  85   Asser, Eli   Wie maakt me los: verslag van een oorlogsdag   Jodenvervolging | psychiatrie | psychische gestoordheid | WO2 | oorlog   2001   2p  
  86   Auwera, Fernand   Brahms voor Hitler   WO2 | oorlog   2003   1p  

  No.   Auteur (B...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  87   Bakker, Gerbrand   Boven is het stil   eenzaamheid | ouder worden | vader+zoon | vaderfiguur | dorpsleven   2005   1p  
  88   Bakker, Sjoerd   Een handvol water   autobiografie   1992   1p  
  89   Bakx, Hans W.   Midas' tranen   sleutelroman | conflict | Maarten 't Hart   1987   1p  
  90   Barnas, Maria   Engelen van ijs   relaties   1997   1p  
  91   Beek, Geert van   Blazen tot honderd   relatie jongen+meisje | zin van het leven | ontdekkingstocht   1967   1p  
  92   Beek, Geert van   De steek van een schorpioen   dood | levenslust | Italië   1968   2p  
  93   Beek, Geert van   De dia's van Andrea   vader+dochter | oorlog | reizen   1977   1p  
  94   Beek, Geert van   Beeld voor dag en nacht   onbereikbaarheid | conflict | vlucht   1982   1p  
  95   Beek, Geert van   Een vrouw vloog naar Engeland   abortus | innerlijk conflict | leven+dood   1983   2p  
  96   Beek, Geert van   Gezichten binnen handbereik   vader+zoon | vaderfiguur | herinneringen   1987   1p  
  97   Beek, Geert van   De tekens van het meisje Cynthia   vriendschap | dagdromen | liefde   1993   2p  
  98   Beijnum, Kees van   Over het IJ: het boek van de brievenbusmoord   moord | dood | misdaad | criminaliteit | vriendschap   1991   2p  
  99   Beijnum, Kees van   Hier zijn leeuwen   psychiatrie | psychische gestoordheid   1994   2p  
  100   Beijnum, Kees van   Dichter op de Zeedijk   buurtverloedering | autobiografie volwassen worden | kinderlijke onschuld | kinderjaren   1995   3p  
  101   Beijnum, Kees van   De ordening   NSB-weduwe | reconstructie van het verleden | goed+ kwaad | tweeling | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1998   3p  
  102   Beijnum, Kees van   De oesters van Nam Kee   puberteit | school | liefde   2000   2p  
  103   Beijnum, Kees van   De vrouw die alles had   moord | moeder+zoon | Vrouwenleven | alcoholisme   2002   2p  
  104   Beijnum, Kees van   Het verboden pad   puberteit   2004   2p  
  105   Beijnum, Kees van   Paradiso   huwelijk | overspel | verdwenen persoon   2008   2p  
  106   Bekkers, Peter   Veel mensen vielen in zee   puberteit   2004   1p  
  107   Belcampo   De zwerftocht van Belcampo   reizen | andere werelden   1938   2p  
  108   Belcampo   De dromen van Belcampo   fantasie | dromen   1962   2p  
  109   Belcampo   Bevroren vuurwerk   fantasie | science fiction | absurdisme   1962   2p  
  110   Belcampo   Luchtspiegelingen   fantasie | satire   1963   3p  
  111   Belcampo   Verborgenheden     1964   1p  
  112   Belcampo   Het grote gebeuren   Laatste Oordeel | fantasie | buitenechtelijke relatie   1968   1p  
  113   Belcampo   Het woeste paard     1968   2p  
  114   Belcampo   Kruis of munt     1968   2p  
  115   Belcampo   Rozen op de rails     1979   2p  
  116   Belcampo   De drie liefdes van tante Bertha   fantasie   1982   1p  
  117   Belcampo   Pandora's album   fantasie   1989   1p  
  118   Benali, Abdelkader   Bruiloft aan zee   islam | satire | Afrika | Marokko | familierelaties | cultuurverschillen   1997   3p  
  119   Benali, Abdelkader   De langverwachte   Afrika | islam | Marokko | cultuurverschillen   2003   3p  
  120   Benali, Abdelkader   Laat het morgen mooi weer zijn   asielzoekers   2005   3p  
  121   Benali, Abdelkader   Marathonloper   sport   2007   2p  
  122   Bentis, Eva   De engel en het zwaard   Oost-Europa | asielzoekers | eenzaamheid   1994   1p  
  123   Bentis, Eva   Schaduw van de avond   historische roman   2000   1p  
  124   Bentis, Eva   Victoria   moord | WO2 nasleep   2005   1p  
  125   Berg, Sabine van den   De naam van mijn vader   vader+dochter   2000   2p  
  126   Berge, H.C. ten   De dood is de jager     1974   2p  
  127   Berge, H.C. ten   Het meisje met de korte vlechten     1977   2p  
  128   Berge, H.C. ten   De beren van Churchill     1978   2p  
  129   Berge, H.C. ten   Het geheim van een opgewekt humeur   incest | vader+dochter | huwelijk | vriendschap   1986   2p  
  130   Berge, H.C. ten   Een Italiaan in Zutphen     1990   1p  
  131   Berge, Henk ten   Vaders van tien: verhaal van een jeugd die even volwassen mocht zijn   WO2 | oorlog   2002   1p  
  132   Berk, Marian   De feminist   relaties   1984   1p  
  133   Berk, Marian   De zelfvergrootster   muziek   1986   1p  
  134   Berk, Marian   Traangas   jaloezie   1992   1p  
  135   Berk, Marian   Toen de wereld jong was   ouder worden   2002   1p  
  136   Berk, Marian   Te laat voor lobelia’s   ouder worden   2005   1p  
  137   Bernlef, J.   Achterhoedegevecht (vh. Stukjes en beetjes)   puber | oorlog | Volwassenwording | eenzaamheid | kinderjaren | WO2   1965   2p  
  138   Bernlef, J.   Paspoort in duplo   vader+zoon | vaderfiguur | ontrouw | heden+verleden   1966   1p  
  139   Bernlef, J.   Onder de bomen   outcast   1967   2p  
  140   Bernlef, J.   De maker   sleutelroman | vervalsing | kunstwereld | kunstenaars   1972   2p  
  141   Bernlef, J.   Sneeuw   vader+dochter | incest | verlies+zelfmoord | dood (van een geliefde) | schuldgevoel | rouwverwerking | ziekte   1973   2p  
  142   Bernlef, J.   Hondedromen   ouder worden | geheugenverlies | dementie | psychiatrie | psychische gestoordheid | herinneringen   1974   1p  
  143   Bernlef, J.   Meeuwen   eenzaamheid | ziekte (keelkanker) | crisis | psychiatrie | psychische gestoordheid | zelfmoord   1975   2p  
  144   Bernlef, J.   De man in het midden   grootvader | politiek | techniek   1976   2p  
  145   Bernlef, J.   Anekdotes uit een zijstraat     1978   2p  
  146   Bernlef, J.   Onder ijsbergen   misdaad | moord | dood | cultuurverschillen | crisis   1981   2p  
  147   Bernlef, J.   Regen     1982   2p  
  148   Bernlef, J.   Hersenschimmen   dementie | psychiatrie | waarnemen | herinneringen | ouder worden | psychische gestoordheid   1984   3p  
  149   Bernlef, J.   Publiek geheim   Oost-Europa | politiek | opstand | censuur | verzet (tegen communistisch regime)   1987   2p  
  150   Bernlef, J.   Vallende ster   broers | sterven | autisme | psychiatrie | psychische gestoordheid | rouwverwerking | zelfmoord | ziekte   1989   2p  
  151   Bernlef, J.   Doorgaande reizigers   eenzaamheid | reizen | andere werelden   1990   1p  
  152   Bernlef, J.   Verborgen helden     1991   2p  
  153   Bernlef, J.   De witte stad   verliefdheid | variété | V.S.   1992   1p  
  154   Bernlef, J.   Eclips   geheugenverlies | jeugdherinneringen | outcast | ziekte   1993   3p  
  155   Bernlef, J.   De verloren zoon   eenzaamheid   1997   2p  
  156   Bernlef, J.   Onbewaakt ogenblik   autobiografie   1998   2p  
  157   Bernlef, J.   Boy   eenzaamheid | handicap | moord   2001   2p  
  158   Bernlef, J.   Buiten is het maandag   liefde | rouwverwerking | verdwenen Person | ziekte   2001   2p  
  159   Bernlef, J.   De onzichtbare jongen   psychiatrie | schizofrenie | psychische gestoordheid | vriendschap   2005   2p  
  160   Bernlef, J.   Op slot   kunstenaars   2007   1p  
  161   Bernlef, J.   De pianoman   ouders+kind | verdwijning | zwerven | contact   2008   1p  
  162   Beurskens, Huub   De leguaan   school | leraar relaties | verleden+heden   1979   1p  
  163   Beurskens, Huub   Noordzeepalmen   school | leraar | leerling | liefde   1980   1p  
  164   Beurskens, Huub   De stroman     1982   1p  
  165   Beurskens, Huub   Slapende hazen   kinderleven | herinneringen | angst   1985   2p  
  166   Beurskens, Huub   Badhok   angst | bizarre | fantasie   1988   2p  
  167   Beurskens, Huub   De verloving   familierelaties | eenzaamheid | verleden   1990   1p  
  168   Beurskens, Huub   Sensibilimente   dood   1991   1p  
  169   Beurskens, Huub   Leila   liefde | prostitutie | seksualiteit en erotiek | cultuurverschillen   1993   2p  
  170   Bezaz, Naima El   De weg naar het noorden   illegalen | Marokko | racisme | moord   1995   1p  
  171   Bezaz, Naima El   Minnares van de duivel   huwelijk | relaties | Marokko   2002   1p  
  172   Bezaz, Naima El   De verstotene   cultuurverschillen | vrouwenleven   2006   1p  
  173   Bezaz, Naima El   Het gelukssyndroom   cultuurverschillen | ziekte   2008   1p  
  174   Bie, Wim de   Meneer Foppe en het gedoe   humor | eenzaamheid | maatschappijkritiek   1987   2p  
  175   Bie, Wim de   Schoftentuig   humor | (zondags)filosofie | satire | maatschappijkritiek   1988   2p  
  176   Bie, Wim de   Morgen zal ik mijn mannetje staan   humor | televisiewereld | satire | detective   1998   2p  
  177   Biegel, Paul   Van de oude dame en de muis   ouder worden   1985   1p  
  178   Biesheuvel, J.M.A.   In de bovenkooi   absurdisme | eenzaamheid | reizen | andere werelden | psychiatrie | water+zee | psychische gestoordheid (leven in psychiatrisch ziekenhuis)   1972   2p  
  179   Biesheuvel, J.M.A.   Slechte mensen   vervreemding | sprookjes | gekte+psychiatrie | psychische gestoordheid   1973   3p  
  180   Biesheuvel, J.M.A.   Het nut van de wereld   water+zee   1975   2p  
  181   Biesheuvel, J.M.A.   De weg naar het licht   psychiatrie | psychische gestoordheid | gekte | geloof | water+zee   1977   4p  
  182   Biesheuvel, J.M.A.   Een dag uit het leven van Davis Windvaantje   psychiatrie   1978   3p  
  183   Biesheuvel, J.M.A.   De verpletterende werkelijkheid   avonturen | fantasie | eenzaamheid   1979   4p  
  184   Biesheuvel, J.M.A.   Duizend vlinders   angst | absurdisme | calvinisme   1981   3p  
  185   Biesheuvel, J.M.A.   De bruid   zinloosheid | huwelijk | vlucht   1982   2p  
  186   Biesheuvel, J.M.A.   De steen der wijzen     1983   2p  
  187   Biesheuvel, J.M.A.   De wereld moet beter worden     1984   3p  
  188   Biesheuvel, J.M.A.   Reis door mijn kamer   angst | eenzaamheid | zelfmoord   1984   4p  
  189   Biesheuvel, J.M.A.   Zeeverhalen   zeevaart | reizen | andere werelden | vlucht   1985   2p  
  190   Biesheuvel, J.M.A.   Godencirkel     1986   2p  
  191   Biesheuvel, J.M.A.   De angstkunstenaar   angst | jappenkamp | eenzaamheid   1987   2p  
  192   Biesheuvel, J.M.A.   Een overtollig mens   eenzaamheid | angst | fantasie   1988   1p  
  193   Biesheuvel, J.M.A.   Carpe diem     1989   1p  
  194   Bijjir, Najoua   Fantasme   cultuurverschillen | vrouwenleven   2008   1p  
  195   Bijlo, Vincent   Het instituut   school | handicap   1998   1p  
  196   Bijlo, Vincent   Achttienhoog   school | handicap   2001   1p  
  197   Bijlo, Vincent   De woordvoerder   maatschappijkritiek | satire   2003   1p  
  198   Bijsterbosch, Willem   Handlangers   verliefdheid | homoseksualiteit | afhankelijkheid   1985   1p  
  199   Bijsterbosch, Willem   Van een knecht     1987   1p  
  200   Bijsterbosch, Willem   Ketser de neger     1990   1p  
  201   Bijsterbosch, Willem   De opzichter     1992   1p  
  202   Bijsterbosch, Willem   In opdracht     1993   1p  
  203   Blaman, Anna   Vrouw en vriend   relaties | homoseksualiteit | eenzaamheid | liefde | vrouwenleven   1941   3p  
  204   Blaman, Anna   Eenzaam avontuur   echtscheiding | homoseksualiteit | huwelijk | noodlot | eenzaamheid   1948   4p  
  205   Blaman, Anna   De kruisvaarder+Ontmoeting met Selma     1950   3p  
  206   Blaman, Anna   Ram Horna     1951   1p  
  207   Blaman, Anna   Op leven en dood   eenzaamheid | ziekte | communisme   1954   3p  
  208   Blaman, Anna   De verliezers   huwelijk | eenzaamheid | dood | vrouwenleven | zelfmoord   1960   4p  
  209   Blaman, Anna   Droom in oorlogstijd   onderduiken | liefde | homoseksualiteit   1985   1p  
  210   Blaman, Anna   Ik schrijf het je grof-eerlijk   brieven | autobiografie | vriendschap   1988   2p  
  211   Bloem, Marion   Geen gewoon Indisch meisje   identiteitscrisis | Indië | zussen | cultuurverschillen | vrouwenleven   1983   1p  
  212   Bloem, Marion   Brieven van Souad   Marokko | migranten | cultuurverschillen   1986   1p  
  213   Bloem, Marion   Lange reizen, korte liefdes   liefde | relaties | vriendschap   1987   1p  
  214   Bloem, Marion   Rio   zoektocht | verleden | Brazilië | Latijns-Amerika   1987   1p  
  215   Bloem, Marion   Meisjes vechten niet   tante | liefde | ongeluk   1988   1p  
  216   Bloem, Marion   Vaders van betekenis   vader+dochter | Indië | vriendschap | relaties   1989   2p  
  217   Bloem, Marion   Vliegers onder het matras   jong meisje+volwassen vrouw | ontnuchtering | heden+verleden   1990   2p  
  218   Bloem, Marion   De honden van Slipi   Indië | verleden | vriendschap   1992   1p  
  219   Bloem, Marion   De leugen van de kaketoe   vrouwenleven | Indië | familierelaties   1993   2p  
  220   Bloem, Marion   Muggen mensen olifanten   reizen | andere werelden | cultuurverschillen   1995   1p  
  221   Bloem, Marion   Mooie meisjesmond   puberteit   1997   1p  
  222   Bloem, Marion   Games 4 girls   vriendschap   2001   1p  
  223   Blokker, Jan   Mag het ook zwart?   columns   1984   1p  
  224   Blokker, Jan   Het station van Heerenveen   columns   1986   1p  
  225   Boelsums, Mirjam   Slangen aaien   puberteit   1998   1p  
  226   Boer, Herman Pieter de   Waanzin en moederliefde   liefde | muziek   1980   1p  
  227   Boer, Herman Pieter de   Het verlangen   tweeling   1999   1p  
  228   Bogaard, Oscar van den   Liefdesdood   liefde | ouders+kinderen   1999   1p  
  229   Bogaards, Carla   Meisjesgenade   liefde   1992   1p  
  230   Bogaards, Carla   Het gezichtsbedrog   relaties   1992   1p  
  231   Bomans, Godfried   Pieter Bas   parodie | studentenleven | memoires | dieren   1937   1p  
  232   Bomans, Godfried   Erik of het klein insectenboek   dieren | dromen | sprookjes | droomwereld   1941   2p  
  233   Bomans, Godfried   Sprookjes   sprookjes | humor   1946   2p  
  234   Bomans, Godfried   Kopstukken   humor | kort verhaal | interviews   1947   2p  
  235   Bomans, Godfried   Wonderlijke nachten   sprookjes | dromen   1949   2p  
  236   Bomans, Godfried   Dagboek van Rottumerplaat   dagboek | reizen | andere werelden | eenzaamheid   1972   1p  
  237   Bomans, Godfried   Op reis rond de wereld en op Rottumerplaat   reizen | andere werelden | eenzaamheid | dagboek   1972   2p  
  238   Boogaard, Osc. vanden   Bruno's optimisme   zoektocht | homoseksualiteit | zin van het leven   1993   2p  
  239   Boogaard, Osc. vanden   De heerlijkheid van Julia   huwelijksproblemen | vluchten | verlangen   1995   3p  
  240   Boogaard, Osc. vanden   Liefdesdood   rouwverwerking   1999   2p  
  241   Boogaard, Osc. vanden   Een bed vol schuim   echtscheiding   2002   2p  
  242   Boogaard, Osc. vanden   Magic man   homoseksualiteit   2007   2p  
  243   Boogaards, Carla   Meisjesgenade   incest   1993   1p  
  244   Boomsma, Graa   De idioot van de geschiedenis   Indië | soldatenleven | politionele acties   1986   1p  
  245   Boomsma, Graa   Tirannieke tijden   tirannie | geschiedenis | steden   1987   2p  
  246   Boomsma, Graa   Het hoedelint van de duivel   geschiedenis | noodlot | relaties   1991   2p  
  247   Boomsma, Graa   De laatste tyfoon   vader+zoon | vaderfiguur | Indië | politionele acties   1992   2p  
  248   Boomsma, Graa   Clio's kamer   spionage | identiteit | geschiedenis   1994   2p  
  249   Boomsma, Graa   Laagland   dorpsleven   1999   1p  
  250   Boon, Louis Paul   De voorstad groeit   maatschappijkritiek | stadsleven | Vlaanderen   1942   4p  
  251   Boon, Louis Paul   Vergeten straat   maatschappijkritiek   1946   2p  
  252   Boon, Louis Paul   Mijn kleine oorlog   oorlog | opvoeding | eenzaamheid | WO2 | oorlog   1947   2p  
  253   Boon, Louis Paul   Uitleenbibliotheek     1949   1p  
  254   Boon, Louis Paul   De kapellekensbaan   maatschappijkritiek | socialisme | kunst | België   1953   4p  
  255   Boon, Louis Paul   Menuet   driehoeksverhouding | wisselend perspectief | aparte opbouw | liefde+haat | eenzaamheid   1955   1p  
  256   Boon, Louis Paul   Wapenbroeders   maatschappijkritiek | dieren | humor | satire   1955   2p  
  257   Boon, Louis Paul   Zomer te Ter-Muren   maatschappijkritiek | socialisme | kunst | België   1956   4p  
  258   Boon, Louis Paul   De bende van Jan de Lichte   politiek+anarchisme | avonturen | historische roman | maatschappijkritiek | oorlog | verzet (tegen ongelijkheid in maatschappij)   1957   2p  
  259   Boon, Louis Paul   De zoon van Jan de Lichte   politiek+anarchisme | avonturen | historische roman | maatschappijkritiek | oorlog   1961   2p  
  260   Boon, Louis Paul   Blauwbaardje in Wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen     1962   1p  
  261   Boon, Louis Paul   Dorp in Vlaanderen   dorpsleven | humor | ontmaskering   1966   2p  
  262   Boon, Louis Paul   Boon-apartjes     1971   1p  
  263   Boon, Louis Paul   Pieter Daens   historische roman | socialisme | arm+rijk   1971   5p  
  264   Boon, Louis Paul   Mieke Maaike's obscene jeugd   persiflage | pornografie | seks   1972   1p  
  265   Boon, Louis Paul   De meisjes van jesses     1973   2p  
  266   Boon, Louis Paul   Zomerdagdroom     1973   1p  
  267   Boon, Louis Paul   Memoires van de Heer Daegeman   arm en rijk | terugblik | geweld   1975   1p  
  268   Boon, Louis Paul   De zwarte hand   historische roman   1975   2p  
  269   Boon, Louis Paul   Het jaar 1901   sociaal leven | stadsleven 1900   1976   2p  
  270   Boon, Louis Paul   Mijn kleine oorlog   WO2 | oorlog   1978   2p  
  271   Boon, Louis Paul   Het Geuzenboek   volksverzet | politiek | historische roman   1979   5p  
  272   Boon, Louis Paul   Eros en de eenzame man   eenzaamheid+eenzaamheid | voyeurisme | psychiatrie | psychische gestoordheid | seksualiteit en erotiek   1980   2p  
  273   Boon, Louis Paul   Ook de afbreker bouwt op   actualiteit | autobiografische columns | maatschappijkritiek   1982   1p  
  274   Boon, Louis Paul   Memoires van Boontje     1988   2p  
  275   Bordewijk, F.   Fantastische vertellingen   dubbelganger | fantasie | horror   1924   4p  
  276   Bordewijk, F.   Dreverhaven en Katadreuffe   vader+zoon   1928   2p  
  277   Bordewijk, F.   Blokken+Knorrende beesten+Bint   tucht | maatschappijkritiek | fascisme | school | leraar+leerlingen | schoolleven   1934   4p  
  278   Bordewijk, F.   Rood paleis   prostitutie | seksualiteit en erotiek | bordeel | ondergang   1936   3p  
  279   Bordewijk, F.   De wingerdrank   magisch realisme | verhalen | schilderkunst   1937   2p  
  280   Bordewijk, F.   Karakter   vader+zoon | vaderfiguur | opvoeding | machtsstrijd | carrière   1938   3p  
  281   Bordewijk, F.   Apollyon   vriendschap | ondergang | vernietigingsdrang   1941   4p  
  282   Bordewijk, F.   Eiken van Dodona   angst | broers | landgoed | kunstenaars   1941   3p  
  283   Bordewijk, F.   Noorderlicht   broers+zussen | zakenwereld | paranormale gaven | zakenleven   1948   4p  
  284   Bordewijk, F.   Vertellingen van generzijds   verhalen | andere wereld   1950   2p  
  285   Bordewijk, F.   Bloesemtak   huwelijk | vriendschap | moord | dood | jaloezie   1955   2p  
  286   Bordewijk, F.   Tijding van ver   ouderdom | dood | vriendschap   1961   2p  
  287   Borgart, Ben   De vuilnisroos   zwerven | outcast | maatschappijkritiek | verzet (van iemand aan de rand van de samenleving)   1972   1p  
  288   Borgart, Ben   De blauwe nachten   maatschappijkritiek   1977   1p  
  289   Borgart, Ben   Rooiers   milieu | commune | Derde Wereldoorlog   1978   2p  
  290   Borgart, Ben   Een lange weg naar Tipperary   reizen   1979   1p  
  291   Borgart, Ben   Troost     1981   2p  
  292   Borgart, Ben   Een getekend mens     1986   2p  
  293   Borgart, Ben   Fontana     1988   2p  
  294   Borgart, Ben   Het geluk ligt om de hoek     1991   1p  
  295   Bos, Chris   De woede van de bassist   basgitaar | puberen | eenzaamheid | droge humor   1992   2p  
  296   Botje, Harm   In de ban van de Nijl   Afrika   1991   2p  
  297   Botje, Harm   Het duivelshuis   Afrika   1994   2p  
  298   Bottema, Simon   De rectrix   middelbare school | leraar | leerlingen | eigenbelang | onenigheid   1995   2p  
  299   Bouazza, Hafid   De voeten van Abdullah   dorpsleven | Marokko | islam   1996   1p  
  300   Bouazza, Hafid   Momo   eenzaamheid | opgroeien | dromen | vlucht in magische wereld | ontwikkelingsverhaal | kinderjaren   1998   2p  
  301   Bouazza, Hafid   Paravion   islam | cultuurverschillen   1996   2p  
  302   Boudens, Luc   De tiende provincie   militairen | België | streekroman   1988   1p  
  303   Boudens, Luc   Het zijn lange dagen   burgerij | vlucht | desillusie   1989   3p  
  304   Boudens, Luc   Het lijden van de jonge Werner   schrijven | zoektocht | eenzaamheid   1990   2p  
  305   Boudens, Luc   Vrijdag visdag   burgerij | vlucht | noodlot   1990   1p  
  306   Boudens, Luc   Gesloten wegens familieomstandigheden     1992   1p  
  307   Boudier-Bakker, Ina   Armoede   familieroman | familierelaties | upper class   1909   2p  
  308   Boudier-Bakker, Ina   Het spiegeltje   muziek   1917   2p  
  309   Boudier-Bakker, Ina   De straat   kinderloosheid | dood | sociale Tegenstellingen | burgerlijkheid   1924   2p  
  310   Boudier-Bakker, Ina   De klop op de deur   familieroman | familierelaties | Amsterdam | vrouwenleven   1930   2p  
  311   Boudier-Bakker, Ina   Aan de grote weg     1939   2p  
  312   Boudier-Bakker, Ina   Kleine kruisvaard     1955   2p  
  313   Boudier-Bakker, Ina   Een vriendschap     1957   1p  
  314   Boudier-Bakker, Ina   Finale     1957   2p  
  315   Boudou, Khalid   Het schnitzelparadijs   islam   2001   1p  
  316   Boudou, Khalid   De president   satire   2005   1p  
  317   Boumaazaa, Nicole   Aan de andere kant van het water   islam   1989   2p  
  318   Boumaazaa, Nicole   Om de lieve goede vrede: de prijs van een huwelijk   cultuurverschillen | huwelijk   2004   2p  
  319   Bouman, Ina   Het bomentheater   ouders+kinderen   1999   1p  
  320   Bourgonje, Fleur   Spoorloos   politiek | zwerven | andere werelden | vrouwenleven   1985   1p  
  321   Bourgonje, Fleur   Wat het water gaf   echtscheiding | eenzaamheid | emoties   1989   1p  
  322   Bourgonje, Fleur   De verstoring   eenzaamheid | strijd | echtscheiding   1991   2p  
  323   Bourgonje, Fleur   De bedrieglijke warmte van het vuur   relatieproblemen | zelfonderzoek | Mexico   1993   1p  
  324   Bourgonje, Fleur   Oostenwind, koningskind   eenzaamheid | zoeken naar geborgenheid | vlucht | Latijns-Amerika   1997   2p  
  325   Bourgonje, Fleur   Labyrinth   dood | eenzaamheid | zoeken naar geborgenheid | vlucht | kunstenaars | rouwverwerking   1997   2p  
  326   Bourgonje, Fleur   Araya   eenzaamheid | Latijns-Amerika   2001   2p  
  327   Bourgonje, Fleur   Stromboli   vrouwenleven   2007   1p  
  328   Braak, Menno ter   Het carnaval der burgers   essay | dichter+burger | satire   1930   3p  
  329   Braak, Menno ter   Hampton Court   vervreemding | relaties | standsverschil   1931   3p  
  330   Braak, Menno ter   Démasqué der schoonheid   essay | estheticisme | vent   1932   3p  
  331   Braak, Menno ter   Dr. Dumay verliest   relatieproblemen | standsverschil | school | leraar | leerlingen   1933   2p  
  332   Braak, Menno ter   Politicus zonder partij   essay | positiebepaling   1934   2p  
  333   Braak, Menno ter   Het nationaal-socialisme als rancuneleer   WO2 | oorlog | fascisme | politiek   1937   1p  
  334   Braak, Menno ter   Van oude en nieuwe christenen   essay | fascisme | politiek   1937   3p  
  335   Braam, Connie   Zwavel   nasleep oorlog | WO2 | Afrika   1996   2p  
  336   Braam, Connie   De woede van Abraham   maatschappijkritiek | historische roman   2000   2p  
  337   Braam, Connie   De onweerstaanbare bastaard   oorlog | historische roman   2002   2p  
  338   Braam, Connie   Het schandaal   oorlog | WO2 | collaboratie+verraad   2003   2p  
  339   Braam, Connie   De Russische timmerman   psychiatrie | psychische gestoordheid   2007   2p  
  340   Brakman, Willem   Een winterreis   vader+zoon | vaderfiguur | dood | zoektocht | reconstructie van het verleden   1961   3p  
  341   Brakman, Willem   De weg naar huis   egoïsme | jongensleven | volwassenwording   1962   3p  
  342   Brakman, Willem   De gehoorzame dode   sterven | Bijbelverhaal | opstanding   1964   4p  
  343   Brakman, Willem   Kind in de buurt     1972   2p  
  344   Brakman, Willem   Het zwart uit de mond van Madame Bovary   identificatie | Flaubert | fictie+werkelijkheid | liefde | psychiatrie | psychische gestoordheid   1974   2p  
  345   Brakman, Willem   De biograaf   fantasie | toneelwereld   1975   4p  
  346   Brakman, Willem   De blauwzilveren koning   homoseksualiteit   1977   3p  
  347   Brakman, Willem   Zes subtiele verhalen     1978   3p  
  348   Brakman, Willem   Come-back   zoektocht | vroegere liefde | wraak   1980   4p  
  349   Brakman, Willem   Ansichten uit Amerika   moord | dood | dubbelroman | schrijverschap   1981   4p  
  350   Brakman, Willem   Een weekend in Oostende   vriendschap   1982   3p  
  351   Brakman, Willem   De reis van de douanier naar Bentheim   fictie+werkelijkheid | vriendschap | reizen   1983   2p  
  352   Brakman, Willem   De bekentenis van de heer K.   Kafka   1985   4p  
  353   Brakman, Willem   Leesclubje   ouder worden | moord | dood | fictie+werkelijkheid   1985   3p  
  354   Brakman, Willem   De graaf van Den Haag     1986   4p  
  355   Brakman, Willem   Heer opkamer   moord | dood | fantasie | mysterie   1988   2p  
  356   Brakman, Willem   De vadermoorders   moord | dood | detective | persiflage   1989   2p  
  357   Brakman, Willem   Pop op de bank   fictieve autobiografie   1989   2p  
  358   Brakman, Willem   Van de in hoger kringen verliefde   onbereikbaarheid | schrijver+dichter | verliefdheid   1990   2p  
  359   Brakman, Willem   Inferno   magisch realisme   1991   2p  
  360   Brakman, Willem   Vincent   Van Gogh | jaloezie | schilderkunst | kunstenaars   1993   2p  
  361   Brakman, Willem   Late vereffening   vader+zoon   1994   2p  
  362   Brandt Corstius, Hugo   Denk na     1988   1p  
  363   Brederode, Desanne van   Ave verum Corpus   seksualiteit en erotiek | religie | liefde | eerste liefde | gevoelens   1994   2p  
  364   Breton de Nijs, E.   Vergeelde portretten   Indië   1954   2p  
  365   Brijs, Stefan   De engelenmaker   autisme | psychiatrie | psychische gestoordheid | klonen | katholicisme | dood | kruisiging | kinderjaren | spanning+sensatie | tweeling   2005   3p  
  366   Brijs, Stefan   Arend   dik jongetje | zelfmoord | dood | droom | vlucht+vliegen | ongelukkige jeugd | eenzaamheid   2000   1p  
  367   Bril, Martin   Arbeidsvitaminen (i.s.m. Dirk van Weelden)     1987   3p  
  368   Bril, Martin   Piano en gitaar (i.s.m. Dirk van Weelden)   rijkdom | filosofie | intellectuelen   1990   2p  
  369   Bril, Martin   Voordewind     1990   2p  
  370   Bril, Martin   Altijd zomer altijd zondag     1994   2p  
  371   Brink, H.M. van den   Over het water   fascinatie voor water+roeien | vooroorlogse jaren | vriendschap | relaties | sport | WO2 | oorlog | water+zee   1998   2p  
  372   Broeck, Walter van den   Lang weekend   (vlucht in verbeelding) | fantasie | satire   1968   3p  
  373   Broeck, Walter van den   Brief aan Boudewijn   maatschappijkritiek | kolonialisme | sociale tegenstellingen   1980   2p  
  374   Broeck, Walter van den   Gek leven na het bal     1989   3p  
  375   Broeck, Walter van den   Het gevallen baken     1991   2p  
  376   Broeckhoven, Diane   De buitenkant van Meneer Jules   psychiatrie | psychische gestoordheid   2001   1p  
  377   Broeckhoven, Diane   Reiskoorts   ouder worden   2006   1p  
  378   Brokken, Jan   De provincie   misdaad | moord | dood | wraak | dorpsleven | jaloezie | overspel | spanning+sensatie | liefde+haat   1984   2p  
  379   Brokken, Jan   De zee van vroeger   Indonesië | Indië | cultuurverschillen | verhalen   1986   2p  
  380   Brokken, Jan   Zaza en de president   Afrika | verdwenen persoon | ontwikkelingshulp | spanning+sensatie   1988   2p  
  381   Brokken, Jan   De moordenaar van Ouagadougou   Afrika | spanning+sensatie   1989   2p  
  382   Brokken, Jan   De regenvogel: een reis door Equatoriaal Afrika   Afrika   1991   2p  
  383   Brokken, Jan   Goedenavond Mrs. Rhys   autobiografie   1992   2p  
  384   Brokken, Jan   De blinde passagiers   reizen | andere werelden | zeevaart | vader+zoon | vaderfiguur | water+zee   1995   3p  
  385   Brokken, Jan   De droevige kampioen   neergang sporter | neergang Curaçao | maatschappijkritiek | sport | Suriname+Antillen   1997   3p  
  386   Brokken, Jan   Voel maar   liefde | water+zee | Latijns-Amerika   2001   2p  
  387   Brokken, Jan   In het huis van de dichter   muziek   2008   2p  
  388   Brouwers, Jeroen   Joris Ockeloen en het wachten   dood | geboorte | visioenen | jeugdherinneringen   1967   3p  
  389   Brouwers, Jeroen   Groetjes uit Brussel     1969   2p  
  390   Brouwers, Jeroen   Zonder trommels en trompetten   dood | alcoholisme | eenzaamheid   1973   2p  
  391   Brouwers, Jeroen   Mijn Vlaamse jaren   schrijverswereld | dagboek   1978   3p  
  392   Brouwers, Jeroen   Kladboek   essay | dagboek   1979   2p  
  393   Brouwers, Jeroen   Het verzonkene   moeder+zoon | Indië | jeugdherinneringen | ouders+kinderen   1979   2p  
  394   Brouwers, Jeroen   Zonsopgangen boven zee   eenzaamheid | relaties | jeugdherinneringen   1979   2p  
  395   Brouwers, Jeroen   De bierkaai   polemiek   1980   3p  
  396   Brouwers, Jeroen   Bezonken rood   moeder+zoon | jappenkamp | eenzaamheid | WO2 | dood (van een geliefde (moeder)) | gevolgen+nasleep oorlog | Indië   1981   4p  
  397   Brouwers, Jeroen   De laatste deur   essay | zelfmoord | dood | schrijvers   1983   5p  
  398   Brouwers, Jeroen   Verhalen en levensberichten     1983   3p  
  399   Brouwers, Jeroen   Winterlicht   zelfmoord | dood | schrijverschap | doodsangst | zin+nut van kunst   1984   4p  
  400   Brouwers, Jeroen   De zondvloed   eenzaamheid | Indië   1988   6p  
  401   Brouwers, Jeroen   Zomervlucht   huwelijk | identiteitscrisis | V.S. | muziek | liefde+haat | eenzaamheid   1990   3p  
  402   Brouwers, Jeroen   Anaïs Anaïs   ziekte   1991   1p  
  403   Brouwers, Jeroen   Het is niets     1993   1p  
  404   Brouwers, Jeroen   Geheime kamers   overspel   2000   1p  
  405   Brouwers, Jeroen   Datumloze dagen   vader+zoon   2007   1p  
  406   Brouwers, Marja   Havinck   huwelijk | overspel | zelfmoord | vader+dochter | eenzaamheid | psychische gestoordheid (het niet kunnen tonen van gevoelens)   1984   2p  
  407   Brouwers, Marja   De Feniks   generaties | herinneringen | wisselend perspectief | familiekroniek   1985   2p  
  408   Brouwers, Marja   De lichtjager   relaties | kunstwereld | eenzaamheid   1990   3p  
  409   Bruggen, Carry van   Goenong-Djattie   Indië | plantageleven | moord   1909   2p  
  410   Bruggen, Carry van   'n Badreisje in de tropen   Indië | cultuurverschillen | kolonialisme   1909   2p  
  411   Bruggen, Carry van   Heleen   vergankelijkheid | jeugdherinneringen | vrijheidsdrang | leraar | leerling | school | vrouwenleven   1913   2p  
  412   Bruggen, Carry van   Een coquette vrouw   seksualiteit en erotiek   1915   2p  
  413   Bruggen, Carry van   Van een kind   jeugd | zelfonderzoek | levensvisie   1918   1p  
  414   Bruggen, Carry van   Een Indisch huwelijk   Indië | huwelijk | plantageleven   1921   1p  
  415   Bruggen, Carry van   Het huisje aan de sloot   Jodendom | meisjesleven+gezin | dorpsleven | kinderjaren   1921   2p  
  416   Bruggen, Carry van   Avontuurtjes     1922   2p  
  417   Bruggen, Carry van   Vier jaargetijden   herinneringen   1924   1p  
  418   Bruggen, Carry van   Plattelandjes     1926   2p  
  419   Bruggen, Carry van   Tirol     1926   1p  
  420   Bruggen, Carry van   Eva   vriendschap | vrijheidsdrang | Jodendom | vrouwenleven   1927   5p  
  421   Brusselmans, Herman   Het zinneloze zeilen     1982   2p  
  422   Brusselmans, Herman   Prachtige ogen   studentenleven | maatschappijkritiek | humor   1984   2p  
  423   Brusselmans, Herman   De man die werk vond   bibliotheek | zinloosheid | roken   1985   1p  
  424   Brusselmans, Herman   Heden ben ik nuchter   alcoholisme | levensangst | zinloosheid   1986   1p  
  425   Brusselmans, Herman   Zijn er kanalen in Aalst?     1987   2p  
  426   Brusselmans, Herman   Iedere zondag sterven en doodgaan in de week     1988   1p  
  427   Brusselmans, Herman   Dagboek van een vermoeide egoïst     1989   2p  
  428   Brusselmans, Herman   De geschiedenis van de wereldliteratuur     1989   2p  
  429   Brusselmans, Herman   Vlucht voor mij     1990   2p  
  430   Brusselmans, Herman   Het mooie kotsende meisje     1992   2p  
  431   Brusselmans, Herman   Ex-minnaar   liefde | motorrijden | schrijverschap   1993   2p  
  432   Brusselmans, Herman   Het oude nieuws van deze tijden   schrijvers | honden | verslaving   1994   2p  
  433   Brusselmans, Herman   Ex-drummer   muziek   1994   2p  
  434   Brusselmans, Herman   Muggelpuut   eenzaamheid   2007   2p  
  435   Büch, Boudewijn   De blauwe salon   psychiatrie | psychische gestoordheid | incest | sterven   1981   2p  
  436   Büch, Boudewijn   Eilanden   essay | eenzaamheid | reizen | andere werelden   1981   2p  
  437   Büch, Boudewijn   Weerzien   vader+zoon | vaderfiguur | oorlogstrauma | jeugdherinneringen | kinderjaren   1984   1p  
  438   Büch, Boudewijn   De kleine blonde dood   vader+zoon | vaderfiguur | ziekte (coma) | oorlogstrauma | dood (van een geliefde) | gevolgen+nasleep oorlog | WO2 | opvoeding   1985   2p  
  439   Büch, Boudewijn   Links!   satire | communisme | maoïsme | maatschappijkritiek   1986   2p  
  440   Büch, Boudewijn   Het Dolhuis   vader+zoon | vaderfiguur | incest | psychiatrie | kinderjaren   1987   2p  
  441   Büch, Boudewijn   Brieven aan Mick Jagger   popmuziek | idool | jeugd | muziek   1988   1p  
  442   Büch, Boudewijn   De rekening   vader+zoon | vaderfiguur | schuld | eenzaamheid   1989   2p  
  443   Büch, Boudewijn   Goethe en geen einde   essay   1990   2p  
  444   Büch, Boudewijn   De pijn   ziekte   1990   1p  
  445   Büch, Boudewijn   Rock+roll   essay | popmuziek   1991   2p  
  446   Büch, Boudewijn   Eenzaam   essay | eenzaamheid   1992   2p  
  447   Büch, Boudewijn   Het bedrog   vriendschap | vader+zoon | vaderfiguur | bedrog   1993   2p  
  448   Büch, Boudewijn   Het ijspaleis     1993   1p  
  449   Büch, Boudewijn   De hel   pesten | school | leerling+leraren | vader+zoon   1994   2p  
  450   Büch, Boudewijn   Geestgrond   vader+zoon | vaderfiguur | dood | zoektocht | psychiatrie | psychische gestoordheid | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1995   2p  
  451   Büch, Boudewijn   De Bocht van Berkhey   vader+zoon | vaderfiguur | identiteit | zoektocht   1996   2p  
  452   Büch, Boudewijn   Voorgoed verliefd   muziek | relaties   1997   2p  
  453   Büch, Boudewijn   Het geheim van Eberwein   dood | vader+zoon | vaderfiguur | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   2003   2p  
  454   Buddingh', Cees   Misbruik wordt gestraft     1967   2p  
  455   Buddingh', Cees   De avonturen van Bazip Zeehok     1969   2p  
  456   Buddingh', Cees   Daar ga je, Dreibel!     1975   2p  
  457   Burnier, Andreas   Een tevreden lach   echtscheiding | identiteitscrisis | homoseksualiteit | emancipatie | relaties | vrouwenleven   1965   2p  
  458   Burnier, Andreas   De verschrikkingen van het noorden   homoseksualiteit | transseksualiteit | eenzaamheid | zinloosheid | vrouwenleven   1967   2p  
  459   Burnier, Andreas   Het jongensuur   identiteitscrisis | Jodendom | WO2 | oorlog | Jodenvervolging | kinderjaren | vrouwenleven | vrouwenemancipatie   1969   2p  
  460   Burnier, Andreas   De huilende libertijn   homoseksualiteit | emancipatie | ideeënroman   1970   2p  
  461   Burnier, Andreas   De zwembadmentaliteit   essay | integratie | kunst+wetenschap   1979   3p  
  462   Burnier, Andreas   De litteraire salon   feminisme | homoseksualiteit | jeugdherinneringen   1983   2p  
  463   Burnier, Andreas   De reis naar Kithira   tijdsbeeld | reizen | andere werelden | ondergang   1986   2p  
  464   Burnier, Andreas   De trein naar Tarascon   moord | dood | zelfmoord | dood | oorlogstrauma | psychiatrie | psychische gestoordheid | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1986   2p  
  465   Burnier, Andreas   Gesprekken in de nacht     1987   2p  
  466   Burnier, Andreas   De wereld is van glas   Jodendom | maatschappijkritiek | Bildungsroman   1997   2p  
  467   Buysse, Cyriel   Reizen van toen     1890   2p  
  468   Buysse, Cyriel   De biezenstekker+Driekongingenavond     1890   2p  
  469   Buysse, Cyriel   Het recht van den sterkste     1893   2p  
  470   Buysse, Cyriel   Het gezin van Paemel     1903   3p  
  471   Buysse, Cyriel   Het leven van Rozeke van Dalen   meisjesleven | 19e eeuw | arbeidersmilieu   1906   3p  
  472   Buysse, Cyriel   t Bolleken   studentenleven | rijkdom | aftakeling   1906   2p  
  473   Buysse, Cyriel   Tantes   overheersing | zussen | dorpsleven   1924   1p  

  No.   Auteur (C...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  474   Cairo, Edgar   Kollektieve schuld of wel, Famir'man-sani   Suriname+Antillen   1976   2p  
  475   Cairo, Edgar   Adoebe-Lobi+Alles tegen alles     1977   2p  
  476   Cairo, Edgar   Koewatra-djodjo+In de geest van mijn kultuur     1979   2p  
  477   Cairo, Edgar   Temekoe+Kopzorg     1979   1p  
  478   Cairo, Edgar   Mi boto doro+Droomboot have(n)loos     1980   1p  
  479   Campert, Remco   Alle dagen feest   feesten | Frankrijk | Parijs   1955   1p  
  480   Campert, Remco   Een ellendige nietsnut   leegte   1960   1p  
  481   Campert, Remco   Het leven is vurrukkulluk   relaties | seksualiteit en erotiek | jongeren | leegte | kunstenaars   1961   2p  
  482   Campert, Remco   Liefdes schijnbewegingen   relaties | seksualiteit en erotiek | jongeren | geheugenverlies | liefde   1963   1p  
  483   Campert, Remco   Tjeempie! Of Liesje in Luiletterland   seksualiteit en erotiek | schrijver | sleutelroman | satire   1968   1p  
  484   Campert, Remco   De jongen met het mes+Nacht op de kale dwerg     1974   1p  
  485   Campert, Remco   Na de troonrede   columns   1980   1p  
  486   Campert, Remco   De Harm en Miepje Kurk story   zedenroman | overspel | driehoeksverhouding   1983   1p  
  487   Campert, Remco   Wie doet de koningin   columns   1984   1p  
  488   Campert, Remco   Somberman's actie   maatschappijkritiek | werkloosheid | verzet   1985   1p  
  489   Campert, Remco   Tot zoens   columns | humor   1986   1p  
  490   Campert, Remco   Eetlezen   columns | humor   1987   1p  
  491   Campert, Remco   Gouden dagen   geluk | ouder+kind | memoires   1990   1p  
  492   Campert, Remco   Graag gedaan     1990   1p  
  493   Campert, Remco   Zachtjes neerkomen   alcoholisme | verslaving   1992   1p  
  494   Campert, Remco   Het bijzettafeltje     1993   1p  
  495   Campert, Remco   Beschreven blad: novelle   dood | satire   2001   1p  
  496   Campert, Remco   Een liefde in Parijs   kunstenaars | Frankrijk   2004   1p  
  497   Campert, Remco   Het satijnen hart   kunstenaars   2004   1p  
  498   Campert, Remco   Dagboek van een poes   dieren   2007   1p  
  499   Canaponi, Patrizio   Een gondel in de Herengracht     1978   2p  
  500   Canaponi, Patrizio   De draaideur     1979   1p  
  501   Candani   Huis van as   Suriname+Antillen   2002   1p  
  502   Carmiggelt, Simon   Kinderen   kinderjaren   1955   1p  
  503   Carmiggelt, Simon   Poespas   humor | dieren   1955   1p  
  504   Carmiggelt, Simon   Haasje over   humor | observaties | verhalen   1957   1p  
  505   Carmiggelt, Simon   Een stoet van dwergen   observaties | verhalen   1961   1p  
  506   Carmiggelt, Simon   Kroeglopen 2   drank | desillusie | humor   1965   1p  
  507   Carmiggelt, Simon   Fluiten in het donker   observaties | verhalen   1966   1p  
  508   Carmiggelt, Simon   We leven nog   observaties | verhalen   1970   1p  
  509   Carmiggelt, Simon   Gewoon maar doorgaan   observaties | verhalen   1971   1p  
  510   Carmiggelt, Simon   Twijfelen is toegestaan   observaties | verhalen   1971   1p  
  511   Carmiggelt, Simon   Maatschappelijk verkeer   observaties | verhalen   1972   1p  
  512   Carmiggelt, Simon   Slenteren   observaties | verhalen   1975   1p  
  513   Carmiggelt, Simon   Dwaasheden   observaties | verhalen   1976   1p  
  514   Carmiggelt, Simon   Vroeger kon je lachen   melancholie | observaties | verhalen   1977   1p  
  515   Carmiggelt, Simon   Mag 't ietsje meer zijn?   observaties | verhalen   1983   1p  
  516   Carmiggelt, Simon   Mooi kado   observaties | verhalen   1983   1p  
  517   Carmiggelt, Simon   Alle kroegverhalen   drank | desillusie | humor   1984   1p  
  518   Carmiggelt, Simon   Schemeren   observaties | verhalen   1992   1p  
  519   Cartens, Jan   Een Roomsche jeugd:een relaas   autobiografie   1980   2p  
  520   Cartens, Jan   De roze bisschop   sleutelroman   1994   2p  
  521   Cartens, Jan   Voetsporen van mijn moeder   vrouwenleven   2002   1p  
  522   Carton, Martine   Het verhaal van Fatma   zelfmoord   1994   1p  
  523   Carton, Martine   De andere Nuray   vrouwenleven   2000   1p  
  524   Chabot, Bart   Babylon hotel     1988   1p  
  525   Chabot, Bart   Duingheest     1990   1p  
  526   Cigdum, Hüya   De importbruid   autobiografie | cultuurverschillen   2008   1p  
  527   Claes, Ernest   De Witte   platteland | kinderjaren | dorpsleven | school | België   1920   1p  
  528   Claes, Ernest   Floere het fluwijn     1950   1p  
  529   Claes, Paul   De Sater     1993   2p  
  530   Claes, Paul   De zoon van de pander   Bijbelse motieven-    1996   2p  
  531   Claus, Hugo   De Metsiers   broers+zussen | incest | eenzaamheid | platteland | relaties   1950   2p  
  532   Claus, Hugo   De hondsdagen   waanzin | psychiatrie | psychische gestoordheid | relaties | religie   1952   2p  
  533   Claus, Hugo   Een bruid in de morgen   broers+zussen | incest | gezinsrelaties | bedrog | liefde | zelfmoord   1955   2p  
  534   Claus, Hugo   De koele minnaar   relaties | filmwereld | Italië | liefde   1956   2p  
  535   Claus, Hugo   De zwarte keizer   verhalen | eenzaamheid | kind   1958   3p  
  536   Claus, Hugo   Suiker   relaties | jaloezie | bedrog   1958   2p  
  537   Claus, Hugo   De verwondering   eenzaamheid | fascisme | onderwijs | psychiatrie | psychische gestoordheid | school | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | collaboratie+verraad   1962   4p  
  538   Claus, Hugo   Omtrent Deedee   vader+zoon | vaderfiguur | incest | seksualiteit en erotiek | familierelaties | zelfmoord | dood | wisselend perspectief   1963   2p  
  539   Claus, Hugo   Thyestes   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1966   2p  
  540   Claus, Hugo   Vrijdag   buitenechtelijke relatie | gevangenisleven | kleinburgerlijkheid   1969   1p  
  541   Claus, Hugo   Oedipus   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1971   2p  
  542   Claus, Hugo   Het jaar van de kreeft   seksualiteit en erotiek | onbereikbaarheid | relaties | liefde | ziekte (kanker) | liefde+haat   1972   2p  
  543   Claus, Hugo   Schaamte   eenzaamheid | seksualiteit en erotiek | moord | dood | filmwereld   1972   2p  
  544   Claus, Hugo   Orestes   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1976   2p  
  545   Claus, Hugo   Jessica!   zoektocht | liefde | dromen   1977   1p  
  546   Claus, Hugo   Het Verlangen   vriendschap | breuk | Amerika   1978   3p  
  547   Claus, Hugo   Phaedra   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1980   2p  
  548   Claus, Hugo   De Verzoeking   monoloog van non | aftakeling | walging   1981   1p  
  549   Claus, Hugo   Het verdriet van België   ontwikkelingsroman | oorlog | familie+kind | België | maatschappijkritiek | WO2 | collaboratie+verraad | zin+nut van kunst   1983   6p  
  550   Claus, Hugo   De mensen hiernaast     1985   2p  
  551   Claus, Hugo   Een zachte vernieling   schilderswereld (Cobra) | Parijs | jaren vijftig | kunstenaars   1988   2p  
  552   Claus, Hugo   De zwaardvis   moord | dood | religie | familierelaties | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1989   1p  
  553   Claus, Hugo   Belladonna   leukemie | minister | filmwereld   1994   3p  
  554   Claus, Hugo   De geruchten   desertie | kolonialisme | dorpsleven | België   1996   2p  
  555   Claus, Hugo   Onvoltooid verleden   moord | dood | reconstructie van het verleden | misdaad   1998   2p  
  556   Coenen, Frans   Verveling   vrouwenleven | lusteloosheid | zelfmoord | psychiatrie | psychische gestoordheid   1892   1p  
  557   Coenen, Frans   Een zwakke   sleur | weduwe | arm+rijk   1896   2p  
  558   Coenen, Frans   Bleke levens   verhalen | desillusie | zinloosheid   1899   2p  
  559   Coenen, Frans   Zondagsrust+Bezwaarlijke liefde   alcoholisme | verveling | vlucht   1902   2p  
  560   Coenen, Frans   Burgermensen   eentonigheid | desillusie | Vlucht | burgerlijkheid   1905   2p  
  561   Coenen, Frans   Kinderen van ons volk   driehoeksverhouding | moord | dood | streekroman   1928   1p  
  562   Coenen, Frans   Peelwerkers   sociale wantoestanden | noodlot | dorpsleven   1930   1p  
  563   Coenen, Frans   De goede moordenaar   moord | dood | streekroman | dorpsleven   1931   1p  
  564   Coenen, Frans   Dorp aan de rivier   jaloezie | dorpsleven | platteland   1934   1p  
  565   Coenen, Frans   Onpersoonlijke herinneringen   eenzaamheid | huwelijk | museum | gezinsleven | ondergang | ouder worden   1936   1p  
  566   Coenen, Frans   De ontmoeting     1947   1p  
  567   Coenen, Frans   De vrouw met de zes slapers     1953   1p  
  568   Coenen, Frans   Stad aan de Maas     1960   1p  
  569   Coevering, Rinus   Sneeuweieren   dromen | dorpsleven | rouwverwerking   2007   1p  
  570   Coolen, Antoon   Kinderen van ons volk   dorpsleven   1928   1p  
  571   Coolen, Antoon   Peelwerkers   dorpsleven   1930   1p  
  572   Coolen, Antoon   De goede moordenaar   dood   1931   1p  
  573   Coolen, Antoon   Dorp aan de rivier   dorpsleven   1934   1p  
  574   Coolen, Antoon   Herberg In't misverstand   dorpsleven   1938   1p  
  575   Coolen, Antoon   De ontmoeting   WO2 | oorlog   1947   1p  
  576   Couperus, Louis   Eline Vere   psychiatrie | psychische gestoordheid | vrouwenleven | ziekte | zelfmoord | psychische stoornis (ziek worden door doelloosheid bestaan)   1889   3p  
  577   Couperus, Louis   Noodlot   noodlot | dood | moord | liefde | jaloezie | zelfmoord   1891   3p  
  578   Couperus, Louis   Eene illuzie   relaties | teleurstelling   1892   3p  
  579   Couperus, Louis   Extaze   huwelijk | relaties | seksualiteit | platonische liefde   1892   3p  
  580   Couperus, Louis   Majesteit   koningsroman | historische roman | politiek | regeren   1893   4p  
  581   Couperus, Louis   Wereldvrede   koningsroman | historische roman   1895   3p  
  582   Couperus, Louis   Hooge troeven   koningsroman | moeder+zoon | machtswellust   1896   3p  
  583   Couperus, Louis   Psyche | Fidessa   sprookje | symboliek | heden+verleden | antieke+klassieke oudheid+cultuur | sprookjes   1899   3p  
  584   Couperus, Louis   Langs lijnen van geleidelijkheid   echtscheiding | emancipatie | huwelijk | vrouwenleven | kunstenaars | liefde   1900   3p  
  585   Couperus, Louis   De stille kracht   occultisme | Indië | cultuurverschillen | moord   1900   3p  
  586   Couperus, Louis   De boeken der kleine zielen 1 en 2   familieroman | huwelijk | familierelaties | burgerlijkheid | relaties | zelfmoord   1902   3p  
  587   Couperus, Louis   De boeken der kleine zielen 3 en 4   familieroman | huwelijk | familierelaties | burgerlijkheid | relaties   1903   3p  
  588   Couperus, Louis   Dionyzos   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1903   3p  
  589   Couperus, Louis   God en goden   Bijbelse motieven   1903   2p  
  590   Couperus, Louis   De berg van licht   historische roman | Romeinse keizer | ondergang | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1905   4p  
  591   Couperus, Louis   Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan   misdaad | moord | dood | liefde | ouder worden | relaties   1906   3p  
  592   Couperus, Louis   Legenden van blauwe kust   reizen | andere werelden | Italië | Zuid-Frankrijk   1910   1p  
  593   Couperus, Louis   Over anderen: vier kleine romans     1910   1p  
  594   Couperus, Louis   Antiek toerisme   historische roman | Egypte | liefdesverdriet | antieke+klassieke oudheid+cultuur | reizen | andere werelden   1911   2p  
  595   Couperus, Louis   Herakles   historische roman | mythologie | heldenleven | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1913   3p  
  596   Couperus, Louis   De ongelukkige   historische roman | ondergang | keizer   1915   3p  
  597   Couperus, Louis   De komedianten   historische roman | tweeling | toneelwereld | antieke+klassieke oudheid+cultuur | kunstenaars   1917   3p  
  598   Couperus, Louis   De verliefde ezel   (on)trouw | mythologie | dieren | metamorfose   1918   1p  
  599   Couperus, Louis   Xerxes of de hoogmoed   historische roman | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1919   2p  
  600   Couperus, Louis   Iskander   historische roman | Alexander de Grote | ondergang | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1920   4p  
  601   Couperus, Louis   Het zwevende schaakbord   historische roman | ridders | zoektocht   1922   3p  
  602   Cremer, J.J.   Betuwse novellen     1856   1p  
  603   Cremer, J.J.   Fabriekskinderen     1863   1p  
  604   Cremer, Jan   Ik Jan Cremer   schelmenroman | outcast | seksualiteit en erotiek | verzet (tegen burgerlijke, keurige, maatschappij)   1964   1p  
  605   Cremer, Jan   Ik Jan Cremer II   schelmenroman | outcast | seks   1966   1p  
  606   Cremer, Jan   Jan Cremer's logboek     1978   1p  
  607   Cremer, Jan   Sneeuw     1980   1p  
  608   Cremer, Jan   De Hunnen   WO2 | oorlog | jeugdherinneringen   1983   2p  
  609   Cremer, Jan   Wolf     1993   2p  
  610   Crone, C.C.S.   Het feestelijk leven   jaren dertig | crisis | melancholie   1939   1p  
  611   Crone, C.C.S.   De schuiftrompet   jaren dertig | crisis | melancholie   1947   2p  

  No.   Auteur (D...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  612   Daisne, Johan   De trap van steen en wolken   magisch realisme   1942   3p  
  613   Daisne, Johan   De man die zijn haar kort liet knippen   school | schoolleven | leraar+leerling | moord | dood | psychiatrie | psychische gestoordheid (leraar verliest grip op werkelijkheid)   1948   3p  
  614   Daisne, Johan   De trein der traagheid   leven+dood | dood (van een geliefde) | droom | fantasie | magisch realisme   1950   3p  
  615   Dallali, Samira   Onbewoonbaar lichaam   kinderjaren   2002   2p  
  616   Dantzig, Rudi van   Voor een verloren soldaat   puber | oorlog | homoseksualiteit | kinderjaren | pedofilie | WO2 | oorlog | seksualiteit en erotiek   1986   2p  
  617   Daum, P.A.   Uit de suiker in de tabak   Indië | huwelijk | plantageleven   1885   3p  
  618   Daum, P.A.   Hoe hij Raad van Indië werd   omhoogvallen | carrière | intriges   1888   3p  
  619   Daum, P.A.   Goena-goena   Indië | occultisme | vrouwelijke listigheid   1889   3p  
  620   Daum, P.A.   Van der Lindens c.s.   Indië | liefde | verwijdering   1889   2p  
  621   Daum, P.A.   H. van Brakel, Ing. B.O.W.     1890   2p  
  622   Daum, P.A.   Indische mensen in Holland   familieroman | hartstocht | geldzucht   1890   2p  
  623   Daum, P.A.   Ups en downs in het Indische leven   Indië | kolonialisme | plantageleven | zelfmoord   1892   3p  
  624   Daum, P.A.   Nummer elf     1893   2p  
  625   Daum, P.A.   Aboe Bakar   Indië | cultuurverschillen | ontwikkelingsroman   1894   1p  
  626   Daum, P.A.  Batavia-Amsterdam     1895   1p  
  627   Daum, P.A.   Ik ben journalist ex professo     1898   2p  
  628   David, Kati   Een klein leven   moeder+dochter | WO2 | oorlog   1984   1p  
  629   Debrot, Cola   Mijn zuster de negerin   ouder+kind | verliefdheid | cultuurverschillen | Suriname+Antillen   1935   2p  
  630   Debrot, Cola   Bid voor Camille Willocq   desillusie | monnik | Parijs   1946   1p  
  631   Debrot, Cola   Bewolkt bestaan   heimwee | Caribische eilanden | ontwortelden   1948   3p  
  632   Debrot, Cola   De vervolgden   historische roman | ontdekking Amerika | cultuurverschillen   1982   1p  
  633   Deelder, J.A.   Schöne welt   drugs | humor | jazz-+literaire wereld | Hitler   1982   1p  
  634   Deelder, J.A.   Modern passé   modern levengevoel | humor | verhalen | muziek   1984   1p  
  635   Deelder, J.A.   Gemengde gevoelens   humor | satire   1986   1p  
  636   Deelder, J.A.   Drukke dagen   satire   1988   1p  
  637   Deelder, J.A.   De t van Vondel     1990   1p  
  638   Deelder, J.A.   Jazz   jazz | drugs   1992   1p  
  639   Deelder, J.A.   Geheid Deelder     1994   1p  
  640   Dek, Rudy   Het duizendste front     1993   2p  
  641   Delpeut, Peter   Het vergeten seizoen   spanning+sensatie   2007   1p  
  642   Dendermonde, Max   De wereld gaat aan vlijt ten onder   science fiction | wetenschap | liefde   1954   3p  
  643   Dendermonde, Max   De dagen zijn geteld   verslaving | alcoholisme   1955   2p  
  644   Dendermonde, Max   228 seconden van stilte, Een Arnhem verhaal   WO2 | oorlog   1994   2p  
  645   Denissen, Frans   De thuisreis     1992   1p  
  646   Dermoût, Maria   Nog pas gisteren   Indië | jeugdherinneringen | Kind | autobiografie   1951   2p  
  647   Dermoût, Maria   De tienduizend dingen   Indië | occultisme | moord   1955   2p  
  648   Dermoût, Maria   De kist en enige verhalen   Indië   1958   2p  
  649   Deyssel, Lodewijk van   Een liefde   huwelijk | vrouwenleven | depressie | liefde   1887   3p  
  650   Deyssel, Lodewijk van   De kleine republiek   kostschool | leraar | leerling | puberteit | homoseksualiteit | school   1889   3p  
  651   Deyssel, Lodewijk van   Blank en geel     1894   2p  
  652   Deyssel, Lodewijk van   Het IK   autobiografie   1894   2p  
  653   Deyssel, Lodewijk van   Het leven van Frank Rozelaar   dagboek   1898   3p  
  654   Deyssel, Lodewijk van   De Adriaantjes   kinderjaren   1906   2p  
  655   Dhooge, Bavo   Solo   muziek   2007   1p  
  656   Dijkzeul, Lieneke   De stille zonde   moord   2006   1p  
  657   Dis, Adriaan van   Nathan Sid   vader+zoon | vaderfiguur | gezinsrelaties | Indië | kinderjaren | ouders+kinderen   1983   1p  
  658   Dis, Adriaan van   Casablanca   verhalen | reizen | andere werelden | Marokko+New York   1986   1p  
  659   Dis, Adriaan van   De rat van Arras   reïncarnatie | heden+verleden | trauma   1986   2p  
  660   Dis, Adriaan van   Een barbaar in China   reizen | China | andere werelden | cultuurverschillen   1987   2p  
  661   Dis, Adriaan van   Zilver of het verlies van de onschuld   homoseksualiteit | puberteit | identiteit | seksualiteit en erotiek | eerste liefde   1988   2p  
  662   Dis, Adriaan van   Het beloofde land: een reis door de Karoo   reizen | andere werelden | Zuid-Afrika | apartheid   1990   1p  
  663   Dis, Adriaan van   In Afrika   reizen | andere werelden | Mozambique | Afrika | apartheid   1991   2p  
  664   Dis, Adriaan van   Indische duinen   vader+zoon | vaderfiguur | gezinsrelaties | Indië | cultuurverschillen | jappenkamp | (keiharde) opvoeding   1994   3p  
  665   Dis, Adriaan van   Palmwijn   Afrika   1996   2p  
  666   Dis, Adriaan van   Dubbelliefde   homoseksualiteit | eenzaamheid   1999   2p  
  667   Dis, Adriaan van   Op oorlogspad in Japan   jappenkamp | Indië   2000   2p  
  668   Dis, Adriaan van   Familieziek: een roman in taferelen   cultuurverschillen | Psychiatrie | psychische gestoordheid | Indië   2002   2p  
  669   Dis, Adriaan van   De wandelaar   asielzoekers | Frankrijk   2007   2p  
  670   Donck, Carel   De nachtmoeder   rouwverwerking   2008   1p  
  671   Doolaard, A. den   De druivenplukkers   Frankrijk | zwerven | vriendschap | wraak   1931   2p  
  672   Doolaard, A. den   De herberg met het hoefijzer   moord | dood | wraak | zedenroman | cultuurverschillen | Oost-Europa   1933   1p  
  673   Doolaard, A. den   Oriënt express   oorlog   1934   1p  
  674   Doolaard, A. den   Wampie   jeugdliefde | bedrog | verliefdheid   1938   1p  
  675   Doolaard, A. den   De bruiloft der zeven zigeuners   liefde | muziek | zigeunerleven | Oost-Europa   1939   1p  
  676   Doolaard, A. den   Het verjaagde water   water+zee   1947   1p  
  677   Doolaard, A. den   Het land achter Gods rug   oorlog | etnische tegenstellingen | Joegoslavië | Oost-Europa   1956   2p  
  678   Doorn, Johnny van   Mijn kleine hersentjes   jeugdherinneringen | ontwikkelingsroman | poëzie | kinderjaren   1972   1p  
  679   Doorn, Johnny van   De geest moet waaien   seksualiteit en erotiek | poëzie   1977   1p  
  680   Doorn, Johnny van   Gevecht tegen het zuur   stadsleven | alcoholisme   1984   1p  
  681   Doorn, Johnny van   Langzame wals   dood | alcoholisme | moeder+zoon   1986   1p  
  682   Doorn, Johnny van   Door de weken heen   dagboek | drank | jeugdherinneringen   1988   1p  
  683   Doorn, Johnny van   De lieve vrede     1990   1p  
  684   Dorrestein, Renate   Buitenstaanders   huwelijk | psychiatrie | psychische gestoordheid | liefde | kinderjaren | spanning+sensatie   1983   2p  
  685   Dorrestein, Renate   Vreemde streken   homoseksualiteit | relatieproblemen | adoptie | kunstenaars   1985   2p  
  686   Dorrestein, Renate   Noorderzon   ongeluk | vervreemding | vlucht | spanning+sensatie   1986   2p  
  687   Dorrestein, Renate   Een nacht om te vliegeren   ouder+kind | broer+zus | liefde | haat   1987   2p  
  688   Dorrestein, Renate   Het perpetuum mobile van de liefde   zussen | zelfmoord | dood | anorexia | rouwverwerking   1988   2p  
  689   Dorrestein, Renate   Korte metten     1988   1p  
  690   Dorrestein, Renate   Voor alles een dame   opvoedingsproblemen | feminisme | almanak   1989   4p  
  691   Dorrestein, Renate   Het hemelse gerecht   driehoeksverhouding | moord+wraak | ouder+kind | relaties | spanning+sensatie | zakenleven | liefde+haat   1991   2p  
  692   Dorrestein, Renate   Ontaarde moeders   echtscheiding | vader+dochter | moeder+dochter | emancipatie | vrouwenleven | vrouwenemancipatie | moeder die kind laat opvoeden door vader | opvoeding   1992   2p  
  693   Dorrestein, Renate   Heden ik   ziekte (ME, een vermoeidheidsziekte) | medici | autobiografie   1993   2p  
  694   Dorrestein, Renate   Een sterke man   misdaad | kunstenaars | eenzaamheid | dodelijk ongeluk | relaties | spanning+sensatie | zin+nut van kunst   1994   3p  
  695   Dorrestein, Renate   Verborgen gebreken   familierelaties | incest | broer+zus   1996   2p  
  696   Dorrestein, Renate   Want dit is mijn lichaam   vader+dochter | gezinsleven | handicap | lichaamscultus | ziekte   1997   1p  
  697   Dorrestein, Renate   Een hart van steen   postnatale depressie | horror | gezinsrelaties | kinderjaren | moord   1998   2p  
  698   Dorrestein, Renate   Finale kwijting   alcoholisme | verslaving | autobiografie   2000   2p  
  699   Dorrestein, Renate   Zonder genade   dood | rouwverwerking   2001   2p  
  700   Dorrestein, Renate   Het duister dat ons scheidt   kinderjaren | moord   2003   2p  
  701   Dorrestein, Renate   Zolang er leven is   tweeling   2004   2p  
  702   Dorrestein, Renate   Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor   ouder worden | ouders+kinderen   2006   2p  
  703   Dorrestein, Renate   Echt sexy   eenzaamheid | moeder+dochter | puberteit | verdwenen persoon   2007   2p  
  704   Dorrestijn, Hans   Het anti hondenboek   dieren   1976   1p  
  705   Dorrestijn, Hans   Gevaarlijke stroom   ouders+kinderen | spanning+sensatie | echtscheiding | opvoeding | vakantie   1992   1p  
  706   Dorrestijn, Hans   Finale kwijting   alcoholism | autobiografie   2000   1p  
  707   Dros, Nico   Noorderburen   historische roman | streek (Texel) | onderwijs   1991   2p  
  708   Dubois, Pierre H.   Het oog van Guardi     1953   2p  
  709   Dubois, Pierre H.   In staat van beschuldiging   overspel | kinderloosheid | relatieproblemen   1958   2p  
  710   Dubois, Pierre H.   Najaar   biograaf | dilemma's | identiteit   1982   1p  
  711   Dubois, Pierre H.   Requiem voor een verleden tijd   ouder worden | jeugdherinneringen   1984   2p  
  712   Dubois, Pierre H.   De angst van Belisarius   WO2 | oorlog | angst | vrijheid   1986   2p  
  713   Duijn, Jacob van   Hyper   satire | zakenleven   2005   1p  
  714   Duijn, Roel van   Het leeuwekind   zwangerschap | relatieproblemen | verliefdheid   1991   2p  
  715   Dullemen, Inez van   Een handvol vonken     1961   2p  
  716   Dullemen, Inez van   De honger heeft vele gezichten   historische roman   1969   2p  
  717   Dullemen, Inez van   Vroeger is dood   ouder worden | psychiatrie | psychische gestoordheid | dementie | dochter+ouders | dood (van een geliefde) | ouders+kinderen | rouwverwerking   1976   2p  
  718   Dullemen, Inez van   Een ezeldroom   Frankrijk   1977   1p  
  719   Dullemen, Inez van   De vrouw met de vogelkop   moeder+dochter | vriendschap | scheiding | psychiatrie | vrouwenleven | psychische gestoordheid   1979   1p  
  720   Dullemen, Inez van   Een zwarte hand op mijn borst   Afrika | cultuurverschillen | reizen   1985   2p  
  721   Dullemen, Inez van   Het gevorkte beest   toneelwereld | regisseur+spelers | King Lear   1986   2p  
  722   Dullemen, Inez van   Huis van ijs   reizen | andere werelden | India en Nepal   1988   2p  
  723   Dullemen, Inez van   Viva Mexico!   Latijns-Amerika   1988   2p  
  724   Dullemen, Inez van   Een kamer op de Himalaya   reizen | andere werelden | Zuid-Oost Azië   1990   2p  
  725   Dullemen, Inez van   Het land van rood en zwart   herinneringen | tropisch regenwoud | ouderdom | vrouwenleven | Latijns-Amerika | cultuurverschillen   1993   2p  
  726   Dulleman, Inez van   De rozendief   homoseksualiteit   1998   2p  
  727   Dulleman, Inez van   Maria Sybylla: een ongebruikelijke passie   historische roman   2001   2p  
  728   Dulleman, Inez van   De komst van de rustverstoorder   handicap   2004   2p  
  729   Dulleman, Inez van   Heldendroom   WO2 | collaboratie+gevolgen   2007   2p  
  730   Durlacher, G.L.   Strepen aan de hemel: oorlogsherinneringen   Jodendom | WO2 | oorlog | autobiografie | Jodenvervolging   1985   2p  
  731   Durlacher, G.L.   Een zwarte hand op mijn borst: bericht uit Kenya   Afrika   1985   2p  
  732   Durlacher, G.L.   Drenkeling: kinderjaren in het Derde Rijk   Jodendom | kinderen | autobiografie | WO2 | oorlog   1987   2p  
  733   Durlacher, G.L.   De zoektocht   Jodendom | reünie | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1991   2p  
  734   Durlacher, G.L.   Quarantaine   Westerbork | terugkeer in Nederland | WO2 | oorlog | autobiografie   1993   2p  
  735   Durlacher, G.L.   Niet verstaan   jaren vijftig | autobiografie | WO2 | oorlog   1995   1p  
  736   Durlacher, Jessica   Het geweten   kind van holocaustoverlevende | joodse familie | vrouwenleven | Jodenvervolging | relaties   1997   2p  
  737   Durlacher, Jessica   De dochter   Jodenvervolging   2000   2p  
  738   Durlacher, Jessica   Emoticon   vriendschap   2004   2p  
  739   Duyns, Cherry   De zondagsjongen   Duitsland+Nederland | jeugdherinneringen | variété | eenzaamheid | WO2 nasleep   1988   2p  
  740   Duyns, Cherry   De bovenman   verhalen   1989   2p  
  741   Duyns, Cherry   Dante's trompet   relatieproblemen | eenzaamheid | muziek   1993   2p  

  No.   Auteur (E...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  742   Eeden, Frederik van   De kleine Johannes 1   sprookje | symboliek | volwassenwording | kinderjaren   1887   3p  
  743   Eeden, Frederik van   Johannes Viator   liefde | zoektocht | seks   1892   3p  
  744   Eeden, Frederik van   De broeders     1894   2p  
  745   Eeden, Frederik van   Het lied van schijn en wezen     1895   2p  
  746   Eeden, Frederik van   Van de koele meren des doods   vrouwenleven | crisis | milieu | psychiatrie | psychische gestoordheid   1900   3p  
  747   Eeden, Frederik van   De nachtbruid   Italiaanse edelman | dromen | onmogelijke liefde   1909   2p  
  748   Eeden, Frederik van   Sirius+Siderius   filosofisch sprookje | goed versus kwaad | Christusfiguur   1912   2p  
  749   Eeden, Frederik van   Paul's ontwaken   vader+zoon | vaderfiguur | dood | dromen | leven na de dood | spiritisme | ziekte   1913   1p  
  750   Eeden, Frederik van   De heks van Haarlem     1914   1p  
  751   Eeden, Frederik van   Uit het dagboek van Frederik van Eeden     1923   4p  
  752   Eeden, Frederik van   Dromenboek     1979   5p  
  753   Egberts, Tom   Twaalf gestolen jaren   sport   2002   1p  
  754   Eggels, Ellen   Het huis van de zeven zusters   familiekroniek   1998   1p  
  755   Eggels, Ellen   Kroniek van een onbegrepen liefde   liefde | familiekroniek   2001   1p  
  756   Eggels, Ellen   De blauwe sinaasappelboom   Latijns-Amerika   2004   1p  
  757   Eggink, Clara   Kind   kinderjaren   1980   1p  
  758   Ekkers, Remco   De feeëntrein: brieven aan Philippine   briefroman   2004   1p  
  759   Elsschot, Willem   Villa des roses   huwelijk | relaties | wraak | liefde+haat | burgerlijkheid | Frankrijk   1913   2p  
  760   Elsschot, Willem   De verlossing   geloof (katholicisme) | socialisme | dorpsleven   1921   2p  
  761   Elsschot, Willem   Een ontgoocheling   desillusie | prostitutie | seksualiteit en erotiek | vader+zoon | vaderfiguur | schoolleven | puberteit   1921   2p  
  762   Elsschot, Willem   Lijmen | Het been   bedrog | schuldcomplex | zakenleven | maatschappijkritiek   1924   2p  
  763   Elsschot, Willem   Kaas   gezinsrelaties | faillissement | zakenleven | maatschappijkritiek   1933   2p  
  764   Elsschot, Willem   Tsjip | De leeuwentemmer   vader+dochter | huwelijk | grootvader+kleinzoon | kinderjaren | puberteit   1934   2p  
  765   Elsschot, Willem   Pensioen   familierelaties   1937   2p  
  766   Elsschot, Willem   Het tankschip   oorlog | handel | fraude | WO2 | oorlog | zakenleven   1942   2p  
  767   Elsschot, Willem   Het dwaallicht   zoektocht | cultuurverschillen | symboliek | België | bijbelse motieven | magisch realisme   1946   2p  
  768   Emants, Marcellus   Jong Holland     1881   3p  
  769   Emants, Marcellus   Langs de Nijl   reizen   1884   2p  
  770   Emants, Marcellus   Goudakkers illusiën   vader+dochter | illusie+desillusie | standverschillen   1885   2p  
  771   Emants, Marcellus   Juffrouw Lina   standsverschillen | zenuwziekte | zelfmoord | psychiatrie | psychische gestoordheid | vrouwenleven   1888   2p  
  772   Emants, Marcellus   Zwijgen   huwelijk | vriendschap | verveling   1892   1p  
  773   Emants, Marcellus   Een nagelaten bekentenis   moord | dood | huwelijk | schuldcomplex | liefde+haat | noodlot   1894   3p  
  774   Emants, Marcellus   Op zee   eenzaamheid | huwelijk+vriendschap | zin van het leven   1899   2p  
  775   Emants, Marcellus   Vijftig   ouder worden | dood | liefde   1899   2p  
  776   Emants, Marcellus   Inwijding   man+vrouw | jaloezie | jeugdtrauma | maatschappijkritiek   1901   3p  
  777   Emants, Marcellus   Waan   man+vrouw | oud+jong | desillusie | liefde   1905   2p  
  778   Emants, Marcellus   Liefdeleven   huwelijk | ouder+kind | dood | psychiatrie | psychische gestoordheid | vrouwenleven   1916   3p  
  779   Emants, Marcellus   Mensen   verhoudingen | egoïsme | pessimisme   1920   2p  
  780   Ending, Esther   Na Valentijn   liefde | puberteit | tweeling | zelfmoord   2004   1p  
  781   Enquist, Anna   Het meesterstuk   vader+zoon | vaderfiguur | verlies van kind | huwelijksproblemen | vrouwenleven | jaloezie | muziek | ouders+kinderen | relaties | vrouwenemancipatie | man als macho | liefde+haat | egoïsme   1994   2p  
  782   Enquist, Anna   Het geheim   eenzaamheid | muziek | huwelijk | ouders+kinderen | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1996   3p  
  783   Enquist, Anna   De ijsdragers   huwelijk   2002   2p  
  784   Enquist, Anna   De thuiskomst   historische roman | vrouwenleven   2005   3p  
  785   Enquist, Anna   Contrapunt   autobiografie | muziek | moeder+dochter | rouwverwerking   2008   3p  
  786   Erens, François   Vervlogen jaren     1938   3p  
  787   Erkelens, Rob van   Het uur van lood   drugs | house | nachtleven   1993   2p  
  788   Enter, Stephan   Spel   kindertijd | puberteit   2007   1p  
  789   Eyk, Henriëtte van   De kleine parade     1932   2p  
  790   Eyk, Henriëtte van   Gabriël   sprookje   1935   2p  
  791   Eyk, Henriëtte van   Michiel. De geschiedenis van een mug   dieren   1940   2p  

  No.   Auteur (F...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  792   Faber, Basha   Wisselkind   Indië   1998   1p  
  793   Faber, Basha   De jeugdzonde   kinderjaren   2002   1p  
  794   Februari, M.   De zonen van het uitzicht     1989   1p  
  795   Februari, M.   De literaire kring   Maatschappijkritiek   2007   1p  
  796   Ferguson, Margaretha   Mammie, ik ga dood: aantekeningen uit de Japanse tijd op Java 1942-1945   jappenkamp   1976   1p  
  797   Ferguson, Margaretha   Chaos   jappenkamp   1983   1p  
  798   Ferguson, Margaretha   Angst op Java   Indië   1991   1p  
  799   Ferron, Louis   Gekkenschemer   politiek+macht | historische roman | homoseksualiteit | fantasie+werkelijkheid   1974   3p  
  800   Ferron, Louis   De keisnijder van Fichtenwald   politiek+macht | nazi-tijd | fantasie+werkelijkheid   1976   4p  
  801   Ferron, Louis   Het stierenoffer   politiek+macht | fascisme | fantasie+werkelijkheid   1976   4p  
  802   Ferron, Louis   Turkenvespers     1977   4p  
  803   Ferron, Louis   De Gallische ziekte     1979   3p  
  804   Ferron, Louis   De ballade van de beul     1980   3p  
  805   Ferron, Louis   Plicht!     1981   2p  
  806   Ferron, Louis   Hoor mijn lied, Violetta   NSB | vader+kind | fantasie   1982   3p  
  807   Ferron, Louis   Alpengloeien     1984   1p  
  808   Ferron, Louis   Over de wateren   moeder+zoon   1986   2p  
  809   Ferron, Louis   Toonkunst   muziek   1987   1p  
  810   Ferron, Louis   Karelische nachten   school | leraar bedrog | homoseksualiteit   1989   1p  
  811   Ferron, Louis   Spergebied   Oost-Europa   1991   2p  
  812   Ferron, Louis   De Walsenkoning     1993   2p  
  813   Folkeringa, Jelle   Eelt   jappenkamp | oorlog   1993   2p  
  814   Frank, Anne   Het Achterhuis   WO2 | oorlog | dagboek | onderduiken | volwassenwording | autobiografie | Jodenvervolging | puberteit   1947   1p  
  815   Franke, Herman   De verbeelding   Kunstenaars   1998   1p  
  816   Franke, Herman   Uit het niets   puberteit   2007   1p  
  817   Franssens, Jean Paul   De wisselwachter     1981   1p  
  818   Franssens, Jean Paul   Vriend dood: biecht van een lustmoordenaar   moord   1988   1p  
  819   Franssens, Jean Paul   Een gouden kind   kinderjaren | moeder+zoon | puberteit | ziekte | gevolgen+nasleep oorlog | WO2 | collaboratie+verraad | autobiografie   1991   1p  
  820   Franssens, Jean Paul   Een goede vader   vader+zoon | vaderfiguur | ziekte | gevolgen+nasleep oorlog | WO2 | collaboratie+verraad | autobiografie   1993   1p  
  821   Franssens, Lode   Op de heuvel stonden twee soldaten   kinderjaren   1990   1p  
  822   Freriks, Kester   Grand Hotel Lembang   Indië | kinderjaren   1979   1p  
  823   Freriks, Kester   Hölderlins toren   Oedipuscomplex | psychiatrie | psychische gestoordheid | moeder+zoon | eenzaamheid   1981   1p  
  824   Freriks, Kester   Souvereine actrice     1983   1p  
  825   Freriks, Kester   Domino     1988   2p  
  826   Freriks, Kester   In zilveren harnas     1993   2p  
  827   Freriks, Kester   Eeuwig Indië:verhalen   Indië   1998   2p  
  828   Freriks, Kester   Koningswens   ouder worden   2001   2p  
  829   Freriks, Kester   Dahlia’s in sneeuw   ouder worden | ziekte   2008   2p  
  830   Fresco, Louise O.   De tuin van de sultan van Rome   maatschappijkritiek   2005   2p  
  831   Fresco, Louise O.   De utopisten   maatschappijkritiek   2007   2p  
  832   Friedman, Carl   Tralievader   gezinsrelaties | kampsyndroom | oorlogstrauma | autobiografie | Jodenvervolging | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1991   2p  
  833   Friedman, Carl   Twee koffers vol   orthodox Jodendom | naoorlogse generatie | antisemitisme   1993   2p  
  834   Friedman, Carl   De grauwe minnaar   moeder+dochter | ziekte | sterven   1996   2p  
  835   Frijda, Nico   Post uit Friesland     1984   1p  

  No.   Auteur (G...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  836   Geel, Rudolf   Een gedoodverfde winnaar     1977   2p  
  837   Geel, Rudolf   De ambitie     1980   3p  
  838   Geel, Rudolf   Ongenaakbaar     1981   3p  
  839   Geel, Rudolf   De vrouwenbron   studentenleven | relaties | wisselend perspectief   1986   2p  
  840   Geel, Rudolf   De paradijsganger   midlifecrisis | psychiatrie | psychische gestoordheid | hoogleraar | Frankrijk   1988   2p  
  841   Geel, Rudolf   Trage schaduwen     1991   1p  
  842   Geel, Rudolf   Dierbaar venijn     1992   1p  
  843   Geelen, Harrie   Het nijlpaard Ellende   puberteit   2004   1p  
  844   Geeraerts, Jef   Ik ben maar een neger   diefstal | Belgisch Congo | Lumumba   1962   1p  
  845   Geeraerts, Jef   Schroot   detective   1963   2p  
  846   Geeraerts, Jef   Het verhaal van Matsombo   Belgisch Congo | monoloog   1966   1p  
  847   Geeraerts, Jef   Gangreen 1 (Black Venus)   kolonisatie | oorlog | seksualiteit en erotiek | geweld   1968   2p  
  848   Geeraerts, Jef   Indian summer     1969   1p  
  849   Geeraerts, Jef   Gangreen 2 (De goede moordenaar)   kolonisatie | oorlog | stammenstrijd | seksualiteit en erotiek | geweld   1972   3p  
  850   Geeraerts, Jef   Gangreen 3 (In het teken van de hond)   cultuur+natuur | seksualiteit en erotiek | jeugdherinneringen   1975   3p  
  851   Geeraerts, Jef   Kongo+Daarna     1975   1p  
  852   Geeraerts, Jef   Gangreen 4     1977   2p  
  853   Geeraerts, Jef   De Coltmoorden   moord   1980   1p  
  854   Geeraerts, Jef   Drugs: misdaadroman   drugs   1985   2p  
  855   Geeraerts, Jef   De zaak Alzheimer   dementie | psychiatrie | psychische gestoordheid | moord | spanning+sensatie   1985   2p  
  856   Geeraerts, Jef   Romeinse suite   reizen+Italië | spanning+sensatie   1987   2p  
  857   Geeraerts, Jef   Sanpaku   harmonie | muziek | misdaad   1989   1p  
  858   Geeraerts, Jef   Z17   macht | misdaad | machteloosheid   1991   2p  
  859   Geeraerts, Jef   Het Rashmon-complex   misdaad | journalistiek   1992   3p  
  860   Geeraerts, Jef   De PG   maatschappijkritiek | spanning+sensatie   1998   2p  
  861   Genderen Stort, Rein.   Kleine Inez   bastaardkind | zondebok | liefde   1925   1p  
  862   Gerritsen, Esther   De kleine miezerige God   ouder worden   2008   1p  
  863   Gijsen, Marnix   Joachim van Babylon   huwelijk | Bijbelverhaal | bedrog | liefde+haat   1948   2p  
  864   Gijsen, Marnix   Telemachus in het dorp   jeugd   1948   2p  
  865   Gijsen, Marnix   De man van overmorgen   maatschappijkritiek | zelfmoord   1949   2p  
  866   Gijsen, Marnix   Goed en kwaad   drugs+drank | vriendschap | kunstenaars   1950   2p  
  867   Gijsen, Marnix   Klaaglied om Agnes   jeugdliefde | eerste liefde | dood | rouw | ziekte (tbc of tuberculose)   1951   3p  
  868   Gijsen, Marnix   De vleespotten van Egypte     1952   2p  
  869   Gijsen, Marnix   De kat in de boom   huwelijk | moord | dood | schuld   1953   2p  
  870   Gijsen, Marnix   De lange nacht   homoseksualiteit   1953   2p  
  871   Gijsen, Marnix   De oudste zoon   moeder+zoon   1955   2p  
  872   Gijsen, Marnix   Er gebeurt nooit iets     1956   2p  
  873   Gijsen, Marnix   Ter wille van Leentje     1957   2p  
  874   Gijsen, Marnix   Mijn vriend de moordenaar     1958   1p  
  875   Gijsen, Marnix   De diaspora     1961   2p  
  876   Gijsen, Marnix   Kaddisj voor Sam Cohn     1961   1p  
  877   Gijsen, Marnix   Helena op Itaca   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1968   2p  
  878   Gijsen, Marnix   De afvallige   alcoholisme | verslaving   1971   2p  
  879   Gijsen, Marnix   Overkomst dringend geweest     1978   1p  
  880   Gijsen, Marnix   Rustoord   ouder worden   1979   2p  
  881   Gijsen, Marnix   Kleine sprookjes voor grote mensen     1988   1p  
  882   Gilliams, Maurice   Elias of het gevecht met de nachtegalen   dood | eenzaamheid | schilderij | kinderjaren   1936   3p  
  883   Gilliams, Maurice   Gregoria of een huwelijk op Elseneur   huwelijksproblemen | generatieverschillen | autobiografie   1991   3p  
  884   Giphart, Karin   Iets tussen broer en zus   homoseksualiteit   2007   1p  
  885   Giphart, Karin   Maak me blij   homoseksualiteit   2005   1p  
  886   Giphart, Ronald   Ik ook van jou   seksualiteit en erotiek | vriendschap | zwerftocht | liefde+haat   1992   1p  
  887   Giphart, Ronald   Giph   seksualiteit en erotiek | schrijverswereld | relaties | briefroman | liefde | zin+nut van kunst   1993   1p  
  888   Giphart, Ronald   Het feest der liefde     1995   1p  
  889   Giphart, Ronald   Phileine zegt sorry   seksualiteit en erotiek | liefde | jaloezie   1996   1p  
  890   Giphart, Ronald   De voorzitter: episodische novelle   sport   1999   1p  
  891   Giphart, Ronald   Ik omarm je met duizend armen   liefde   2000   1p  
  892   Giphart, Ronald   Gala   overspel   2003   1p  
  893   Giphart, Ronald   Troost   kunstenaars | Frankrijk   2005   1p  
  894   Giphart, Thomas   De voorzitter   zakenleven   1999   1p  
  895   Glastra van Loon, Karel   De passievrucht   jaloezie | liefde | relaties   1999   2p  
  896   Glastra van Loon, Karel   De onzichtbaren   asielzoekers | vluchtelingen | cultuurverschillen | Zuid-Oost Azië   2003   3p  
  897   Glastra van Loon, Karel   Lisa's adem   verdwenen persoon   2003   2p  
  898   Gomes, Paula   Wie in zijn land niet wonen kan   WO2 nasleep   1988   2p  
  899   Gomes, Paula   De bellebom   jappenkamp   1990   2p  
  900   Gomes, Paula   Tropenkind   autobiografie   1992   2p  
  901   Gomes, Paula   Het verhaal van de schelp   autobiografie | dood   2002   2p  
  902   Goossens, Jerry   De lokroep van de mossel     1994   2p  
  903   Graaf, Hermine de   Een kaart, niet het gebied   puberteit | ouders+dochter | verzet | kinderjaren   1984   4p  
  904   Graaf, Hermine de   De zeevlam   puberteit | meisjesleven | vriendschap   1985   4p  
  905   Graaf, Hermine de   Aanklacht tegen onbekend   jongeren+volwassenen | verzet | wraak   1987   3p  
  906   Graaf, Hermine de   De regels van het huis   ouders+dochter | dood | zussen | ouders+kinderen   1987   2p  
  907   Graaf, Hermine de   Stella Klein   ouder+kind | zoektocht | zussen   1990   3p  
  908   Graaf, Hermine de   Alleen de heldere uren   psychiatrie | psychische gestoordheid | desillusie | eenzaamheid | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1991   3p  
  909   Graaf, Hermine de   Vijf broden en drie vissen   vrouwenleven | relaties | emancipatie   1994   3p  
  910   Graaf, Hermine de   De weg naar het pompstation   moord | dood | whodunnit | wraak   1996   3p  
  911   Graaf, Hermine de   Een dag in december     1997   3p  
  912   Graaf, Hermine de   Mijn moeder en de duif, of Hoe ik met schaatsen stopte   dood | vrouwenleven | Ziekte | familiekroniek   2002   3p  
  913   Grijs, Piet   Blijf met je fikken van de luizepoten af   humor | columns   1972   1p  
  914   Grijs, Piet   Piet Grijs is gek!   humor | columns   1975   1p  
  915   Grijs, Piet   Vrijdag? Dit moet cultuur zijn!   humor | columns   1989   2p  
  916   Grijs, Piet   Schuld en boete     1993   1p  
  917   Grobben, Gerrit   De eendenkooi     1986   1p  
  918   Grobben, Gerrit   Wolfram   moord | dood | randgroepjongeren | fascisme   1989   2p  
  919   Grobben, Gerrit   Tanah Lot   randgroepjongeren   1990   2p  
  920   Grobben, Gerrit   De Van Imhoff   Indië | bezetting | vriendschap   1997   2p  
  921   Groen, Els de   De bruidskogel   Oost-Europa   1999   1p  
  922   Groen, Els de   Thuisvlucht   Oost-Europa   2001   1p  
  923   Groeningen, Aug.P. van   Martha de Bruin   vrouwenleven | naturalisme   1890   2p  
  924   Groeningen, Aug.P. van   Een nest mensen   verhalen | naturalisme   1895   2p  
  925   Grunberg, Arnon   Blauwe maandagen   eenzaamheid | Jodendom | ouders+zoon | prostitutie | seksualiteit en erotiek | verzet (tegen burgerlijke maatschappij)   1994   2p  
  926   Grunberg, Arnon   Figuranten   toneel- en filmwereld | buitenstaanderspositie | liefde   1997   2p  
  927   Grunberg, Arnon   De heilige Antonio   verliefdheid | hongeren | emigrantenbestaan | liefde |dood   1998   1p  
  928   Grunberg, Arnon   Fantoompijn   eenzaamheid   2000   1p  
  929   Grunberg, Arnon   De mensheid zij geprezen: de lof der zotheid 2001   satire   2001   1p  
  930   Grunberg, Arnon   De asielzoeker   asielzoekers | cultuurverschillen | dood | huwelijk | relaties | ziekte | eenzaamheid   2003   5p  
  931   Grunberg, Arnon   De joodse messias = Grote Jiddische Roman   WO 2 | gevolgen+nasleep oorlog | Jodendom   2004   5p  
  932   Grunberg, Arnon   Tirza   cultuurverschillen | dood | eenzaamheid | moord | dood | psychiatrie | psychische gestoordheid | vader+dochter   2006   4p  
  933   Grunberg, Arnon   Onze oom   Latijns-Amerika | oorlog   2008   3p  
  934   Guensberg, Miriam   Saternacht   handicap| WO2 nasleep   2001   1p  
  935   Guensberg, Miriam   De portiekvrijer   historische roman   2004   1p  
  936   Guépin, J.P.   De beschaving   essay | cultuur | retorica   1982   5p  
  937   Guépin, J.P.   Nutteloos getob     1986   2p  
  938   Guépin, J.P.   Toen ze over het lijk van moeder gestruikeld was     1990   1p  
  939   Guépin, J.P.   Het mannetje dat tegen de wind invoer     1991   1p  
  940   Gussinklo, Wessel te   De verboden tuin   jongetje   1986   2p  
  941   Gussinklo, Wessel te   De opdracht   eenzaamheid | eenzaamheid | ontwikkelingsroman   1995   3p  
  942   Gussinklo, Wessel te   Het engeltje   nachtleven | uitgaan | ontgoocheling | eenzaamheid   1996   1p  

  No.   Auteur (H...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  943   Haan, Jacob Israël de   Pijpelijntjes   homoseksualiteit | Amsterdam | moord   1904   3p  
  944   Haan, Jacob Israël de   Ondergangen     1907   2p  
  945   Haan, Jacob Israël de   Pathologieën   homoseksualiteit | sadisme   1908   3p  
  945b   Haan, Hans den   Een schreeuw in haar hoofd   schizofrenie | psychiatrie | geestelijke ziekte   2006   2p  
  946   Haar, Jaap ter   Lichtjaar   verdwenen persoon   2003   2p  
  947   Haasnoot, Robert   Steenkind   ouders+kinderen | rouwverwerking | verdwenen persoon   2002   1p  
  948   Haasnoot, Robert   Langzame wals   zakenleven   2008   1p  
  949   Haasse, Hella S.   Oeroeg   vriendschap | Indië | cultuurverschillen | kinderjaren   1948   1p  
  950   Haasse, Hella S.   Het woud der verwachting   Frankrijk | middeleeuwen | historische roman | huwelijk | liefde | oorlog   1949   5p  
  951   Haasse, Hella S.   De verborgen bron   dood | huwelijksproblemen | identiteitscrisis | mysterie | liefde | vrouwenleven   1950   2p  
  952   Haasse, Hella S.   De scharlaken stad   15e+16e eeuw reizen+Italië | andere werelden | Rome | familie Borgia | historische roman   1952   4p  
  953   Haasse, Hella S.   Zelfportret als legkaart   autobiografie | jeugd | Indië   1954   2p  
  954   Haasse, Hella S.   De ingewijden   Griekenland | kunstenaar | wisselend perspectief | mysterie | relaties | eenzaamheid | psychische gestoordheid (mensen gaan ver om ergens bij te kunnen horen)   1957   4p  
  955   Haasse, Hella S.   Een kom water, een test vuur     1959   2p  
  956   Haasse, Hella S.   Cider voor arme mensen   Frankrijk | relatiecrisis | reizen | andere werelden | relaties   1960   2p  
  957   Haasse, Hella S.   De meermin   familieroman | zin van het leven | dichten   1962   2p  
  958   Haasse, Hella S.   Een draad in het donker   mythologie | conflict | liefde | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1963   2p  
  959   Haasse, Hella S.   Een nieuwer testament   vijfde eeuw | historische roman | Rome | keizerschap | antieke+klassieke oudheid+cultuur | kunstenaars   1966   2p  
  960   Haasse, Hella S.   De tuinen van Bomarzot   reizen+Italië   1966   2p  
  961   Haasse, Hella S.   Huurders en onderhuurders   alcoholisme | schijn | werkelijkheid | boek in boek | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1971   2p  
  962   Haasse, Hella S.   De meester van de neerdaling   Nederland+Italië | strijd tegen het kwaad+de duivel | ondergang   1973   2p  
  963   Haasse, Hella S.   Een gevaarlijke verhouding   briefroman | heden+verleden | liefde | vrouwenleven   1976   2p  
  964   Haasse, Hella S.   Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter   historische roman | 18e eeuw | huwelijk | briefroman | vrouwenleven   1978   3p  
  965   Haasse, Hella S.   De groten der aarde of Bentink tegen Bentinck   historische roman | 18e eeuw | vrouwenleven | briefroman | huwelijk   1981   3p  
  966   Haasse, Hella S.   De wegen der verbeelding   Frankrijk | huwelijk | fantasie | werkelijkheid | schrijver+journalist   1983   2p  
  967   Haasse, Hella S.   Berichten van het Blauwe Huis   liefde | zussen | mysterie   1986   2p  
  968   Haasse, Hella S.   Schaduwbeeld of het geheim van Appelterm   18e eeuw | politiek | genootschap   1989   4p  
  969   Haasse, Hella S.   Een vreemdelinge in Den Haag   biografie | koningin | Den Haag   1984   3p  
  970   Haasse, Hella S.   Heren van de thee   19e eeuw | historische roman | Indië | kolonialisme   1992   4p  
  971   Haasse, Hella S.   Transit   puberteit | drugs | jong | oud | desillusie   1994   1p  
  972   Haasse, Hella S.   Zwanen schieten   relaties   1997   1p  
  973   Haasse, Hella S.   Fenrir   dieren | muziek | relaties | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | spanning+sensatie   2000   2p  
  974   Haasse, Hella S.   Sleuteloog   Indië | vriendschap   2002   1p  
  975   Haji, Said el   De dagen van Sjaïtan   islam | cultuurverschillen   2000   2p  
  976   Haji, Said el   Goddelijke duivel   cultuurverschillen   2006   2p  
  977   Hamelink, Jacques   Het plantaardig bewind   natuur+magische krachten | dromen | ondergang   1964   4p  
  978   Hamelink, Jacques   Horror vacui   angst | waanzin | psychiatrie | psychische gestoordheid | verhalen   1966   4p  
  979   Hamelink, Jacques   Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving   mythologie | scheppingsverhaal   1969   3p  
  980   Hamelink, Jacques   Afdalingen in de ingewanden   fantasie | andere wereld   1974   3p  
  981   Hamelink, Jacques   Een reis door het Demiurgenrijk     1976   2p  
  982   Hamelink, Jacques   Gehandhaafde verhalen     1979   2p  
  983   Hamelink, Jacques   Uit een nieuwe Akasha-kroniek     1983   2p  
  984   Hanlo, Jan   In een gewoon rijtuig   schrijversleven | dagboek   1966   3p  
  985   Hanlo, Jan   Moelmer     1967   1p  
  986   Hanlo, Jan   Go to the mosk   reisverhaal | Marokko | cultuurverschillen | pedofilie | seks   1971   1p  
  987   Hanlo, Jan   Zonder geluk valt niemand van het dak   psychologische crisis | psychiatrie | psychische gestoordheid | genezing   1972   1p  
  988   Hanlo, Jan   Mijn benul     1974   2p  
  989   Hanlo, Jan   Brieven   autobiografie | schrijversleven   1989   4p  
  990   Harmsen v. Beek, Fritzi   Wat knaagt?+ Neerbraak     1969   1p  
  991   Hart, Kees 't   Blauw Curaçao   volwassenwording | speurtocht naar verleden | moeder+zoon   1996   2p  
  992   Hart, Kees 't   De keizer en de astroloog   sleutelroman   2008   2p  
  993   Hart, Maarten 't   Stenen voor een ransuil   homoseksualiteit | zoeken naar identiteit | muziek | eerste liefde | seksualiteit en erotiek | geloof | religie   1971   2p  
  994   Hart, Maarten 't   Ik had een wapenbroeder   schuld aan moord | dood | leger | homoseksualiteit | moord   1973   2p  
  995   Hart, Maarten 't   Het vrome volk   gereformeerd milieu | gezinsrelaties | dorpsleven   1974   1p  
  996   Hart, Maarten 't   Laatste zomernacht   liefde | relatieproblemen | heden+verleden   1977   1p  
  997   Hart, Maarten 't   Mammoet op zondag   gereformeerd milieu | verliefdheid | jeugdherinneringen   1977   2p  
  998   Hart, Maarten 't   Een vlucht regenwulpen   jeugdliefde | eerste liefde | eenzaamheid | moeder+zoon | ouders+kinderen | school | dood|   1978   2p  
  999   Hart, Maarten 't   De dorstige minnaar   liefde | verhalen   1978   2p  
  1000   Hart, Maarten 't   De aansprekers   eenzaamheid | vader+zoon | vaderfiguur | dood (van een geliefde) | jeugdherinneringen | ziekte   1979   2p  
  1001   Hart, Maarten 't   De droomkoningin   muziek | verliefdheid | relaties | huwelijk | liefde+haat | overspel   1980   2p  
  1002   Hart, Maarten 't   De zaterdagvliegers   verhalen   1981   2p  
  1003   Hart, Maarten 't   De vrouw bestaat niet   essay | feminisme | emancipatie   1982   2p  
  1004   Hart, Maarten 't   De kroongetuige   detective | moord | dood | huwelijksproblemen | spanning+sensatie | verdwenen persoon   1983   2p  
  1005   Hart, Maarten 't   De ortolaan   liefde | seizoenen | verliefdheid   1984   1p  
  1006   Hart, Maarten 't   Het roer kan nog zesmaal om   autobiografie | gezinsleven | gereformeerd milieu   1984   2p  
  1007   Hart, Maarten 't   De huismeester   verhalen | psychiatrie | psychische gestoordheid   1985   2p  
  1008   Hart, Maarten 't   De jacobsladder   schuld | zelfmoord | dood | religie | rouwverwerking   1986   2p  
  1009   Hart, Maarten 't   Het uur tussen hond en wolf   sleutelroman | conflict | W. Bakx   1987   1p  
  1010   Hart, Maarten 't   De steile helling   standsverschillen | dorpsleven | meisjesleven | burgerlijkheid   1988   2p  
  1011   Hart, Maarten 't   De unster     1989   2p  
  1012   Hart, Maarten 't   Onder de korenmaat   muziek | componistenleven | relaties   1991   2p  
  1013   Hart, Maarten 't   Het woeden der gehele wereld   misdaad | moord | dood | detective | gevolgen+nasleep oorlog | muziek | spanning+sensatie | opvoeding | babywens   1993   2p  
  1014   Hart, Maarten 't   De nakomer   collaboratie | verzet | heden+verleden | goed | fout | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1996   2p  
  1015   Hart, Maarten 't   De zonnewijzer   moord | spanning+sensatie | dubbelganger   2002   2p  
  1016   Hart, Maarten 't   Lotte Weda   dood | kunstenaars   2004   2p  
  1017   Hart, Maarten 't   Het psalmenoproer   historische roman   2006   3p  
  1018   Harten, Jaap   Operatie montycoat   homoseksualiteit | oorlog | soldaat+jongeren   1964   2p  
  1019   Harten, Jaap   De getatoeëerde Lorelei   homoseksualiteit | onderwereld | Berlijn 1930-1945   1968   2p  
  1020   Hartog, Jan de   Herinneringen van een bramzijgertje   water+zee   1967   1p  
  1021   Hartkamp, Martin   Twee overkanten   driehoeksverhouding | incest | eiland+vaste land | eerste liefde   1982   2p  
  1022   Hartkamp, Martin   Flitslicht     1993   2p  
  1023   Heeresma, Heere   Een dagje naar het strand   drugs | alcoholisme | verslaving | vader+dochter | uitzichtloosheid   1962   1p  
  1024   Heeresma, Heere   Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp   ouders+zoon | burgerlijkheid | parodie   1972   1p  
  1025   Heeresma, Heere   Langs berg en dal klinkt hoorngeschal.     1972   2p  
  1026   Heeresma, Heere   Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming   eenzaamheid | burgerlijkheid   1973   1p  
  1027   Heeresma, Heere   Een dagje naar het strand   drugs+drank | vader+dochter | uitzichtloosheid   1962   1p  
  1028   Heeresma, Heere   Bevind van zaken     1962   1p  
  1029   Heeresma, Heere   De vis     1963   2p  
  1030   Heeresma, Heere   Juweeltjes van waterverf     1965   1p  
  1031   Heeresma, Heere   De verloedering van de Swieps     1967   1p  
  1032   Heeresma, Heere   Hiphiphip voor de antikrist     1969   1p  
  1033   Heeresma, Heere   Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp   ouders+zoon | burgerlijkheid | parodie | satire   1972   1p  
  1034   Heeresma, Heere   Langs berg en dal klinkt hoorngeschal     1972   2p  
  1035   Heeresma, Heere   Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming   eenzaamheid | burgerlijkheid   1973   1p  
  1036   Heeresma, Heere   Een jongen uit plan Zuid: dl 1: 1938 - 1943   autobiografie | kinderjaren | WO2   2005   2p  
  1037   Heeresma, Heere   Een jongen uit plan Zuid: dl 1: 1943 - 1946   autobiografie | kinderjaren | WO2   2005   2p  
  1038   Heijden, A.F.Th. van der   De slag om de Blauwbrug   koninginnedag | drugs | levensonmacht   1983   3p  
  1039   Heijden, A.F.Th. van der   Vallende ouders   studentenleven | levensonmacht+impotentie | ouders+zoon   1985   4p  
  1040   Heijden, A.F.Th. van der   De sandwich   jeugdliefde | dood | obsessie | rouwverwerking   1986   2p  
  1041   Heijden, A.F.Th. van der   Het leven uit een dag   fantasie | hemel+hel | levensvisie   1988   2p  
  1042   Heijden, A.F.Th. van der   Advocaat van de hanen   huwelijksproblemen | alcoholisme | verslaving | punkers | maatschappijkritiek   1990   5p  
  1043   Heijden, A.F.Th. van der   Weerborstels   sport | snelheid | vader+zoon | vaderfiguur | dood | rouwverwerking   1992   1p  
  1044   Heijden, A.F.Th. van der   Asbestemming   vader+zoon | vaderfiguur | dood | verzoening | alcoholisme | drugs | verslaving | rouwverwerking   1994   3p  
  1045   Heijden, A.F.Th. van der   Het Hof van Barmhartigheid   verslaving | zoeken naar een levenshouding | moord   1996   5p  
  1046   Heijden, A.F.Th. van der   Onder het plaveisel het moeras   jaren'70 | verslaving | drugs | zoeken levenshouding   1996   5p  
  1047   Heijermans, Herman   Interieurs     1898   2p  
  1048   Heijermans, Herman   Kamertjeszonde   arm+rijk | huwelijk | maatschappijkritiek | kunstenaarswereld | burgerlijkheid   1896   4p  
  1049   Heijermans, Herman   Ghetto: een toneelspel in drie bedrijven   Jodenvervolging   1898   2p  
  1050   Heijermans, Herman   Op hoop van zegen   arm+rijk | dood | uitbuiting | familierelaties | maatschappijkritiek | water+zee | zakenleven   1900   2p  
  1051   Heijermans, Herman   Schakels   familierelaties | bedrog | vader+kinderen | ouders+kinderen   1905   2p  
  1052   Heijermans, Herman   Uitkomst   kinderjaren | dood   1907   2p  
  1053   Heijermans, Herman   De opgaande zon: een spel van de middenstand in vier bedrijven   moord   1908   2p  
  1054   Heijermans, Herman   De wijze kater   sprookje+satire | bedrog | dieren | koningschap   1919   2p  
  1055   Heijermans, Herman   Droomkoninkje   handicape | vlucht | sociale misstanden | kinderjaren | sprookje   1924   2p  
  1056   Heijermans, Herman   Vuurvlindertje   meisjesleven | alledaagsheid | kinderjaren | sprookje   1925   2p  
  1057   Heijermans, Herman   Duczika; een Berlijnse roman   vrouwenleven | ondergang | volksbuurt   1926   3p  
  1058   Heijne, Bas   Suez   liefde | boottocht | driehoeksverhouding | relaties   1992   3p  
  1059   Heijne, Bas   Vlees en bloed   aids | homoseksualiteit | dood   1994   2p  
  1060   Hellema   Langzame dans als verzoeningsrite   WO2 | oorlog | kampleven | Jodendom   1982   2p  
  1061   Hellema   Enige reizen dienden niet ter zake   zakenleven | internationaal | verhalen   1983   2p  
  1062   Hellema   Joab   kapitalisme | communisme | bedrijfsleven   1984   2p  
  1063   Hellema   Een andere tamboer   fascisme | verzet | Italië   1985   2p  
  1064   Hellema   Kimberley   eenzaamheid | jaren dertig | oorlogsdreiging   1987   2p  
  1065   Hellema   Bestekken     1989   2p  
  1066   Hellema   De maan van de vorige avond   Jodenvervolging | opkomst nazisme | vlucht   1992   2p  
  1067   Hellinga, Gerben   De ochtendverse schoen     1968   2p  
  1068   Hellinga, Gerben   Mensch durf te leven     1979   1p  
  1069   Hellinga, Gerben   De terugkeer van Sid Stefan   spanning+sensatie   1989   1p  
  1070   Helman, Albert   Zuid-zuid-west   Suriname+Antillen   1926   1p  
  1071   Helman, Albert   Mijn aap schreit   Suriname+Antillen   1928   1p  
  1072   Helman, Albert   Hart zonder land   Suriname+Antillen   1929   1p  
  1073   Helman, Albert   De stille plantage   idealisme | natuur+cultuur | blank+zwart | Suriname+Antillen   1931   2p  
  1074   Helman, Albert   Orkaan bij nacht   huwelijk | ontrouw | Afrika   1934   2p  
  1075   Helman, Albert   De laaiende stilte   omwerking van 'De stille plantage' | historische roman | Suriname+Antillen | dagboek   1952   2p  
  1076   Helman, Albert   Mijn aap lacht     1953   2p  
  1077   Helman, Albert   Het eind van de kaart     1980   2p  
  1078   Helman, Albert   De hoofden van Oayapok!   Latijns-Amerika | cultuurverschillen   1984   1p  
  1079   Helman, Albert   Verdwenen wereld: verhalen en schetsen uit Suriname   Suriname+Antillen | Latijns-Amerika   1990   1p  
  1080   Hemmerechts, Kristien   Een zuil van zout   leven+dood | vader | familierelaties   1987   2p  
  1081   Hemmerechts, Kristien   Weerberichten   verhalen | vrouwen | relatieproblemen | vrouwenemancipatie   1988   4p  
  1082   Hemmerechts, Kristien   Brede heupen   eenzaamheid | man+vrouw | relaties | feminisme | psychiatrie | psychische gestoordheid   1989   4p  
  1083   Hemmerechts, Kristien   's Nachts   verhalen | heden+verleden | man+vrouw   1989   2p  
  1084   Hemmerechts, Kristien   Zonder grenzen   echtscheiding | overspel | relaties | tweeling   1991   3p  
  1085   Hemmerechts, Kristien   Kerst en andere liefdesverhalen   liefde   1992   2p  
  1086   Hemmerechts, Kristien   Wit zand   detective | seksualiteit | angst voor de dood   1993   3p  
  1087   Hemmerechts, Kristien   Lang geleden   seksualiteit en erotiek | ouders+dochter | relatieproblemen   1994   3p  
  1088   Hemmerechts, Kristien   Veel vrouwen, en af en toe een man   (kost)school | rivaliteit | vrouwenleven   1995   3p  
  1089   Hemmerechts, Kristien   Margot en de engelen   weglopen | ouders+dochter | echtscheiding | huwelijk | ouders+kinderen | verdwenen persoon   1997   3p  
  1090   Hemmerechts, Kristien   Taal zonder mij   rouwverwerking   1998   3p  
  1091   Hemmerechts, Kristien   De kinderen van Arthur   puberteit   2000   2p  
  1092   Hemmerechts, Kristien   Donderdagmiddag. Half vier   dood   2002   2p  
  1093   Hemmerechts, Kristien   De laatste keer   homoseksualiteit | rouwverwerking | zelfmoord   2004   3p  
  1094   Hemmerechts, Kristien   Als een kinderhemd   rouwverwerking   2006   2p  
  1095   Hemmerechts, Kristien   In het land van Dutroux   België   2007   2p  
  1096   Hermans, Willem F.   Conserve   sekten | reizen | andere werelden | eenzaamheid   1947   2p  
  1097   Hermans, Willem F.   Moedwil en misverstand   desillusie | eenzaamheid | zinloosheid | bedrog   1948   3p  
  1098   Hermans, Willem F.   De tranen der acacia's   WO2 | oorlog | collaboratie | verzet | moord   1949   4p  
  1099   Hermans, Willem F.   Het behouden huis   WO2 | oorlog | symboliek | eenzaamheid   1951   2p  
  1100   Hermans, Willem F.   Ik heb altijd gelijk   politiek+verzuiling | bedrog | naoorlogse tijd | maatschappijkritiek   1951   3p  
  1101   Hermans, Willem F.   Paranoia   bedrog | eenzaamheid | magisch realisme | mislukkingen | zelfmoord   1953   4p  
  1102   Hermans, Willem F.   De God Denkbaar, Denkbaar de God   religie | absurdisme | postmodernisme   1956   4p  
  1103   Hermans, Willem F.   Een landingspoging op Newfoundland   mislukkingen | illusies | zinloosheid   1957   2p  
  1104   Hermans, Willem F.   De donkere kamer van Damokles   dubbelganger+minderwaardigheid | moord | dood | psychiatrie | psychische gestoordheid | WO2 | oorlog   1958   4p  
  1105   Hermans, Willem F.   Een woeste wandeling   televisiescenario   1962   2p  
  1106   Hermans, Willem F.   Mandarijnen op zwavelzuur   polemiek | Nederlands schrijvers | satire   1964   3p  
  1107   Hermans, Willem F.   Nooit meer slapen   reisverhaal | zinloosheid | eenzaamheid | reizen | andere werelden   1966   4p  
  1108   Hermans, Willem F.   Een wonderkind of een total loss   ontgoocheling | eenzaamheid | jeugdherinnering | zelfmoord   1967   3p  
  1109   Hermans, Willem F.   De laatste resten tropisch Nederland   Suriname+Antillen   1969   2p  
  1110   Hermans, Willem F.   Herinneringen van een engelbewaarder   WO2 | oorlog | vlucht | doodslag | zelfmoord   1971   4p  
  1111   Hermans, Willem F.   King Kong   slag bij Arnhem | dubbelspion | collaboratie   1972   1p  
  1112   Hermans, Willem F.   Het evangelie van O. Dapper Dapper   religie | absurdisme | postmodernisme   1973   3p  
  1113   Hermans, Willem F.   Periander   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1974   2p  
  1114   Hermans, Willem F.   Onder professoren   satire+sleutelroman | universitair milieu | geluk+ongeluk | school | schoolleven   1975   4p  
  1115   Hermans, Willem F.   Houten leeuwen en leeuwen van goud   essays   1979   4p  
  1116   Hermans, Willem F.   Filip's sonatine   bedrog | desillusie | muziek   1980   1p  
  1117   Hermans, Willem F.   Homme's hoest   ongeluk | femme fatale | mythologie | antieke+klassieke oudheid+cultuur | reizen | andere werelden   1980   1p  
  1118   Hermans, Willem F.   Uit talloos veel miljoenen   universitair milieu | geluk+ongeluk | huwelijk | satire | school   1981   3p  
  1119   Hermans, Willem F.   Geyerstein's dynamiek   kunstenaars | satire | mislukkingen   1982   1p  
  1120   Hermans, Willem F.   Vier novellen     1984   2p  
  1121   Hermans, Willem F.   De zegelring   generaties | status | bedrog   1984   1p  
  1122   Hermans, Willem F.   Een heilige van de horlogerie   zinloosheid | bedrog | tijd   1987   2p  
  1123   Hermans, Willem F.   Au pair   bedrog | Frankrijk | gevolgen+nasleep oorlog | familiegeheim   1989   3p  
  1124   Hermans, Willem F.   De laatste roker   verhalen | desillusie | eenzaamheid   1991   3p  
  1125   Hermans, Willem F.   In de mist van het schimmenrijk   WO2 | oorlog | verzet | dagboek   1993   1p  
  1126   Hermans, Willem F.   Madelon in de mist van het schimmenrijk   WO2 | oorlog | verzet | dagboek   1994   1p  
  1127   Hermans, Willem F.   Ruisend gruis   mens vs. natuur | ondergang | jalousie de métier   1995   1p  
  1128   Hermans, Willem F.   Richard Simmillion: een onvoltooide autobiografie   autobiografie   2005   1p  
  1129   Hertmans, Stefan   Naar Merelbeke     1994   2p  
  1130   Herzberg, Abel   Amor fati   concentratiekamp | essays | Jodendom   1946   2p  
  1131   Herzberg, Abel   Tweestromenland   concentratiekamp | Jodendom | dagboek   1950   2p  
  1132   Herzberg, Abel   Brieven aan mijn kleinzoon   historische roman | Jodendom | emigratie | brieven | Jodenvervolging   1964   1p  
  1133   Herzberg, Abel   Om een lepel soep     1972   1p  
  1134   Herzberg, Abel   De memoires van koning Herodes   historische roman | 1ste eeuw v. Chr. | heerszucht | Bijbelse motieven   1974   3p  
  1135   Herzberg, Abel   Drie rode rozen   Jodendom | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | kampervaringen | Bijbelse motieven   1975   1p  
  1136   Herzberg, Abel   De man in de spiegel     1980   4p  
  1137   Herzberg, Abel   Twee verhalen     1981   1p  
  1138   Herzberg, Abel   Brieven aan mijn grootvader   grootvader+kleinzoon | Jodendom | concentratiekamp   1983   1p  
  1139   Herzberg, Abel   Aartsvaders   bijbelverhaal | vader+zoon | vaderfiguur | godsbeleving   1986   1p  
  1140   Herzberg, Abel   Brief aan mijn kleindochter   grootvader+kleindochter | huwelijk   1996   1p  
  1141   Heuvel, Aad van den   Het Monet-mysterie   Afrika | kunstenaars | spanning+sensatie   2002   1p  
  1142   Heykamp, Nelly   Onttroning     1984   2p  
  1143   Heykamp, Nelly   De stenenzoeker     1985   2p  
  1144   Heykamp, Nelly   Schoon van gestalte   psychologie | zonde | misdaad   1988   1p  
  1145   Heykamp, Nelly   Wandelen op zee     1991   2p  
  1146   Hijink, Frederieke   Achter glas   psychiatrie | psychische gestoordheid   2004   2p  
  1147   Hilhorst, Marijke   Vader, moeder en de tijd: familiekroniek   familiekroniek   1999   2p  
  1148   Hillesum, Etty   Het verstoorde leven: dagboek 1941-1943   Jodenvervolging   1981   2p  
  1149   Hillesum, Etty   Het denkend hart van de barak: brieven   Jodenvervolging | dagboek   1982   2p  
  1150   Hofland, H.J.A.   Nacht over Alicante     1981   2p  
  1151   Hofland, H.J.A.   Orde bestaat niet     1985   2p  
  1152   Hofland, H.J.A.   We passeerden het Vrijheidsbeeld     1989   1p  
  1153   Hofland, H.J.A.   De Jupiter     1991   2p  
  1154   Hofland, H.J.A.   De wording van het wilde oosten     1991   3p  
  1155   Hofland, H.J.A.   Het diepste punt van Nederland     1993   3p  
  1156   Hofland, H.J.A.   Man van zijn eeuw     1993   3p  
  1157   Hofland, H.J.A.   Cicero consultants   satire   2007   2p  
  1158   Holman, Theodor   Tjon   psychiatrie | psychische gestoordheid | puberteit   2007   1p  
  1159   Holsbergen, J.W.   De handschoenen van het verraad   liefde   1958   1p  
  1160   Holtmaat, Riki   De vertellers   WO2 | oorlog   2002   1p  
  1161   Hooft, Jotie 't   Heer van de poorten   drugsverslaving | dood | vlucht   1993   2p  
  1162   Hoogervorst, Ingrid   Spiegels   WO2 nasleep   2005   2p  
  1163   Hooijer, D.   Sleur is een roofdier: verhalen   dood   2007   1p  
  1164   Hoop Jr. Adriaan van der   De renegaat     1838   1p  
  1165   Hoornik, Ed   De overlevende   atoombom | overleven | schuld   1968   2p  
  1166   Hoornik, Ed   De vingerwijzing   kinderjaren   1969   2p  
  1167   Hotz, F.B.   Dood weermiddel   man+vrouw | jaren twintig | dominante vrouw | muziek   1976   2p  
  1168   Hotz, F.B.   Ernstvuurwerk   historische verhalen | jaren twintig | man+vrouw   1978   3p  
  1169   Hotz, F.B.   Proefspel   jazzmuziek   1980   2p  
  1170   Hotz, F.B.   Duistere jaren     1983   2p  
  1171   Hotz, F.B.   Eb en vloed     1987   2p  
  1172   Hotz, F.B.   De voetnoot     1990   1p  
  1173   Hotz, F.B.   De vertekening   echtscheiding | kunstschilder | dominante vrouw | huwelijk | jaloezie | overspel   1991   1p  
  1174   Höweler, Marijke   Van geluk gesproken   relaties | zoektocht | depressiviteit+zelfmoord | psychiatrie | psychische gestoordheid (kleine alledaagse neuroses) | liefde+haat | egoïsme   1982   2p  
  1175   Höweler, Marijke   Bij ons schijnt de zon   relaties | ouders+kinderen | geldproblemen | ouder worden   1983   2p  
  1176   Höweler, Marijke   Ernesto   relaties | ouders+kind | tijdsbeeld   1984   2p  
  1177   Höweler, Marijke   Tobias   verliefdheid | oorlogsdreiging | platteland | WO2 | oorlog   1985   1p  
  1178   Höweler, Marijke   Mooi was Maria     1986   2p  
  1179   Höweler, Marijke   Had maar een kat gekocht   tweeling | vrije opvoeding | kunstenaars   1987   2p  
  1180   Höweler, Marijke   Tragisch wonen   satire | moderne leven | tijdsbeeld   1988   2p  
  1181   Höweler, Marijke   Dagen als gras   incest | noodlot | liefde   1989   2p  
  1182   Höweler, Marijke   Jij mag de kaarsjes uitblazen   mislukt huwelijk | familierelaties | echtscheiding   1989   1p  
  1183   Höweler, Marijke   Het is zover   echtscheiding | midlifecrisis   1992   2p  
  1184   Höweler, Marijke   Onder de gordel   satire   2002   1p  
  1185   Höweler, Marijke   Over de streep   ouder worden | ouders+kinderen   2005   1p  
  1186   Houtzager, Guus   Hector   klassieke oudheid   2008   2p  

  No.   Auteur (I...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1187   IJlander, Gijs   De kapper   verdwenen persoon   1988   2p  
  1188   IJlander, Gijs   Een fabelachtig uitzicht (beest)   dieren | spanning+sensatie   1990   3p  
  1189   IJlander, Gijs   Zwart wild   dieren | moord | spanning+sensatie   1992   2p  
  1190   IJlander, Gijs   De lichtval   huwelijk | jaloezie | moord   1993   1p  
  1191   IJlander, Gijs   Vis voor iedereen     1995   2p  
  1192   IJlander, Gijs   Twee harten op een schotel   historische roman;   1998   2p  
  1193   IJlander, Gijs   De aanstoot   kunstenaars | dorpsleven | historische roman   2000   2p  
  1194   IJlander, Gijs   De nieuwe brug   spanning+sensatie | zakenleven   2002   2p  
  1195   IJlander, Gijs   Geen zee maar water   maatschappijkritiek | dorpsleven |water+zee   2008   2p  
  1196   Iterson, Ad van   De citoyenne   historische roman   2006   1p  

  No.   Auteur (J...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1197   Jaeggi, Adriaan   De tol van de roem   muziek   1995   1p  
  1198   Jaeggi, Adriaan   Held van beroep   water+zee   1999   1p  
  1199   Jaeggi, Adriaan   Edele dieren   relaties   2007   1p  
  1200   Jagt, Bouke   Onder de wolkenwals     1980   2p  
  1201   Jagt, Bouke   IJzeren Chrysant     1982   2p  
  1202   Jagt, Bouke   De geur van traan     1986   2p  
  1203   Jagt, Marek (=Grunberg)   De geschiedenis van mijn kaalheid   eenzaamheid | ouders+kinderen   2000   3p  
  1204   Jagt, Marek (=Grunberg)   Gstaad 95-98   incest   2000   3p  
  1205   Jalec, Stipo   Als jij kan kruipen in mijn huid   oorlog | Oost>- Europa   2007   1p  
  1206   Janssen, Suzanne   Het pauperparadijs: een familiegeschiedenis   familiekroniek   2008   2p  
  1207   Jansz, Ernst   Gideons droom     1983   1p  
  1208   Jansz, Ernst   De overkant   Indië | jeugd | reizen | andere werelden   1985   3p  
  1209   Japin, Arthur   De zwarte met het witte hart   discriminatie | Afrika | behoud identiteit | cultuurverschillen   1997   4p  
  1210   Japin, Arthur   De droom van de leeuwt   reizen+Italië | kunstenaars   2002   4p  
  1211   Japin, Arthur   Een schitterend gebrek   briefroman | historische roman | liefde   2003   4p  
  1212   Japin, Arthur   De overgave   historische roman   2007   2p  
  1213   Jekkers, Harrie   Tejo   satire   1983   1p  
  1214   Jekkers, Harrie en Meinderts   Uit de school geklapt   school   1985   1p  
  1215   Jong, Oek de   De hemelvaart van Massimo   gelukzoekers | eenzaamheid | vervreemding   1977   3p  
  1216   Jong, Oek de   Opwaaiende zomerjurken   conflict | moeder+zoon | ontwikkelingsroman | kinderjaren   1979   3p  
  1217   Jong, Oek de   Cirkel in het gras   man+vrouw | gelukzoekers | Rome | liefde | zin+nut van kunst   1985   4p  
  1218   Jong, Oek de   De inktvis   mystiek   1993   2p  
  1219   Jong, Oek de   Hokwerda’s kind   huwelijk | liefde | overspel   2002   2p  
  1220   Jong, Pia de   Lange dagen   ouders+kinderen | reizen | andere werelden   2008   1p  
  1221   Jonge, Freek de   Het damestasje     1987   1p  
  1222   Jonge, Freek de   Zaansch Veem   ouders+zoon | godsdienst | toekomstfantasieën | autobiografie | kinderjaren   1987   1p  
  1223   Jonge, Freek de   Neerlands bloed     1991   1p  
  1224   Jonge, Freek de   Opa's wijsvinger     1993   1p  
  1225   Jongstra, Atte   De psychologie van de zwavel     1989   3p  
  1226   Jongstra, Atte   Groente     1991   2p  
  1227   Jongstra, Atte   Het huis M     1993   3p  
  1228   Jongstra, Atte   Hudigers hooglied   huwelijk   1999   2p  
  1229   Jonker, Annaflet   Als honden van stro     1991   1p  
  1230   Joris, Lieve   Dans van het luipaard   Afrika   2001   2p  
  1231   Joris, Lieve   De golf   reisverhaal   1986   2p  
  1232   Joris, Lieve   Terug naar Kongo   reisverhaal | Afrika | reizen | andere werelden   1987   2p  
  1233   Joris, Lieve   De melancholieke revolutie   reisverhaal | Hongarije | communisme | Oost-Europa   1990   2p  
  1234   Joris, Lieve   Een kamer in Cairo   reisverhaal   1991   1p  
  1235   Joris, Lieve   Zangeres op Zanzibar   reisverhaal | reizen | andere werelden   1992   2p  
  1236   Joris, Lieve   De poorten van Damascus   reisverhaal | reizen | andere werelden   1993   3p  
  1237   Joris, Lieve   Malibluess en andere verhalen   Afrika | reizen | andere werelden   1996   2p  
  1238   Joris, Lieve   Dans van de luipaard   reizen | andere werelden | Afrika   2001   2p  
  1239   Joris, Lieve   Het uur van de rebellen   Afrika   2006   2p  
  1240   Joris, Lieve   De hoogvlaktes   Afrika | reizen | andere werelden   2008   2p  
  1241   Joyce+Co   Erwin 5 october 1972   eenzaamheid | literatuur | klassieken   1974   4p  
  1242   Joyce+Co   Michael van Mander   vriendschap | schilderkunst | klassieken   1979   4p  
  1243   Joyce+Co   Erwins echo     1982   2p  
  1244   Joyce+Co   Venetiaans brieven en Calabrese dagboeken     1982   2p  
  1245   Joyce+Co   Cecilia   muziek | jong+oud   1986   3p  

  No.   Auteur (K...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1246   Kalmijn, Ida   Gekooid kind   jappenkamp   1987   2p  
  1247   Keesing, Elisabeth   De zalenman   dood   1960   1p  
  1248   Keesing, Elisabeth   Op de muur   vrouwenleven | autobiografie   1993   1p  
  1249   Keesing, Elisabeth   Tijd gerekt   vader+dochter   1993   1p  
  1250   Keesing, Elisabeth   Conform afspraak   muziek | spanning+sensatie   1999   1p  
  1251   Kellendonk, Frans   Bouwval   aftakeling | familierelaties | broer+zus   1977   3p  
  1252   Kellendonk, Frans   De nietsnut   vader+zoon | vaderfiguur | zoektocht | moord | zelfmoord   1979   2p  
  1253   Kellendonk, Frans   Letter en geest   bibliotheek | spook | mislukkingen   1982   2p  
  1254   Kellendonk, Frans   Namen en gezichten     1983   3p  
  1255   Kellendonk, Frans   Mystiek lichaam   homoseksualiteit | religie | ouder+kind   1986   4p  
  1256   Kenter, Leo   De kameleons   muziek   2001   1p  
  1257   Kessels, Maria   Boa     1991   2p  
  1258   Kessels, Maria   Een sierlijke duik     1993   1p  
  1259   Keulen, Mensje van   Bleekers zomer   uitzichtloosheid | vlucht | Huwelijk | burgerlijkheid   1972   1p  
  1260   Keulen, Mensje van   Allemaal tranen   verhalen | uitzichtloosheid   1972   1p  
  1261   Keulen, Mensje van   Van lieverlede   eenzaamheid | moeder+dochter | uitzichtloosheid | aftakeling   1975   1p  
  1262   Keulen, Mensje van   Overspel   ontrouw | relaties | wisselend perspectief | overspel | vrouwenleven   1982   1p  
  1263   Keulen, Mensje van   De ketting   verhalen   1983   1p  
  1264   Keulen, Mensje van   Engelbert   gezinsrelaties | familierelaties | religie   1987   1p  
  1265   Keulen, Mensje van   De lach van Schreck     1991   1p  
  1266   Keulen, Mensje van   Geheime dame   travestie | vriendschap | Maarten 't Hart   1992   1p  
  1267   Keulen, Mensje van   De rode strik   vriendschap | moeder+dochter | zussen | kinderjaren | misdaad | moord | psychiatrie | psychische gestoordheid | opvoeding   1994   1p  
  1268   Keulen, Mensje van   Olifanten op een web   moeder+dochter | familiegeschiedenis | gezinsrelaties | autobiografie | dood | rouwverwerking   1997   2p  
  1269   Keulen, Mensje van   De gelukkige   overspel   2001   1p  
  1270   Keulen, Mensje van   De laatste gasten   kunstenaars   2007   1p  
  1271   Keuls, Yvonne   Jan Rap en zijn maat   drugs | jongeren | outcast   1977   1p  
  1272   Keuls, Yvonne   De moeder van David S.   drugs | gezinsrelaties | moeder+zoon | opvoeding   1980   1p  
  1273   Keuls, Yvonne   Het verrotte leven van Floortje Bloem   prostitutie | seksualiteit en erotiek | drugs | pleeggezin   1982   1p  
  1274   Keuls, Yvonne   Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel     1985   1p  
  1275   Keuls, Yvonne   Daniël Maandag   WO2 | oorlog | Jodenvervolging | vader+zoon | vaderfiguur | kinderjaren   1988   1p  
  1276   Keuls, Yvonne   De tocht van het kind   kinderjaren   1990   1p  
  1277   Keuls, Yvonne   Meneer en mevrouw zijn gek   psychiatrie | psychische gestoordheid   1990   1p  
  1278   Keuls, Yvonne   Slepend huwelijksgeluk   huwelijk   1994   1p  
  1279   Keuls, Yvonne   Lowietjes smartegeld, of het gebit van mijn moeder   jappenkamp   1995   1p  
  1280   Keuls, Yvonne   Mevrouw, mijn moeder   ouder worden | moeder+dochter   1999   1p  
  1281   Keuls, Yvonne   Madamme K.: van Indisch kind tot Haagse dame   autobiografie   2001   2p  
  1282   Klein, Elsbeth   Winter in Ethiopië   Afrika   1989   2p  
  1283   Kluun (ps. van Raymond van Klundert)   Komt een vrouw bij de dokter   ziekte (kanker) | overspel | huwelijk | dood | seksualiteit en erotiek | verwerking   2003   2p  
  1284   Kluun (ps. van Raymond van Klundert)   De weduwnaar   ziekte (kanker) | overspel | huwelijk | dood | seksualiteit en erotiek | verwerking   2006   2p  
  1285   Knap, Henri   De ronde van '43   Jodenvervolging   1981   2p  
  1286   Knopper, Hellen   Een onfatsoenlijk afscheid     1977   2p  
  1287   Knopper, Hellen   Zonder schutkleur     1980   2p  
  1288   Knopper, Hellen   De wraakoefening     1982   1p  
  1289   Knopper, Hellen   In de kamer van Fien Kristal     1983   2p  
  1290   Knopper, Hellen   Het geheim van de zwaan     1984   2p  
  1291   Knopper, Hellen   Wilde vlier     1989   2p  
  1292   Knopper, Hellen   De pretentie: kroniek van een kantelend evenwicht   drugs | tijdsbeeld jaren negentig   1993   2p  
  1293   Koch, Herman   De voorbijganger     1985   1p  
  1294   Koch, Herman   Red ons, Maria Montanelli   school | puberteit | dood | ouders+zoon   1989   2p  
  1295   Koch, Herman   Hansaplast voor een opstandige     1991   1p  
  1296   Koch, Herman   Eindelijk oorlog   haat+liefde | eentonigheid | jeugdherinneringen | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1996   2p  
  1297   Koch, Herman   Geen agenda   verhalen | humor | ironie   1998   2p  
  1298   Koch, Herman   Eten met Emma   kunstenaars   2000   1p  
  1299   Koch, Herman   Dingetje   satire   2001   1p  
  1300   Koch, Herman   Odessa star   satire | spanning+sensatie   2003   1p  
  1301   Koch, Herman   Denken aan Bruce Kennedy   kunstenaars | vrouwenleven   2005   1p  
  1302   Koch, Herman   Het diner   misdaad | opvoeding | ethiek | ouder verantwoordelijk voor kind | spanning | psychologische roman   2009   2p  
  1303   Koch, Nathalie   Streken   muziek | relaties   2006   1p  
  1304   Koelemeijer, Judith   Het zwijgen van Maria Zachea   ouder worden | familiekroniek   2001   1p  
  1305   Koelemeijer, Judith   Anna Boom   vrouwenleven   2008   1p  
  1306   Kogan, Sonia   Het gebroken uur   Jodenvervolging   1979   2p  
  1307   Koker, David   Dagboek geschreven in Vught     1977   2p  
  1308   Kolk, Geert van der   De nieuwe stad     1987   2p  
  1309   Kolk, Geert van der   De bokser     1989   1p  
  1310   Kolk, Geert van der   De dansers     1990   2p  
  1311   Kolk, Geert van der   Käte Jahn   dictatuur | communisme | Oost-Duitsland   1991   3p  
  1312   Kolk, Geert van der   De lachende hond     1994   2p  
  1313   Komrij, Gerrit   Daar is het gat van de deur     1974   3p  
  1314   Komrij, Gerrit   Herenmijntijd: exercities en ketelmuziek     1978   1p  
  1315   Komrij, Gerrit   Horen, zien en zwijgen   televisie | kritieken | humor+satire   1978   2p  
  1316   Komrij, Gerrit   Papieren tijgers     1978   3p  
  1317   Komrij, Gerrit   Verwoest Arcadië   autobiografie | jongensleven | literatuur | kinderjaren   1980   3p  
  1318   Komrij, Gerrit   Averechts     1981   3p  
  1319   Komrij, Gerrit   Het kroost van Aagt Morsebel   dieren   1981   2p  
  1320   Komrij, Gerrit   Dit helse moeras   columns | politiek | kunst   1983   3p  
  1321   Komrij, Gerrit   Het boze oog   architectuur | satire   1983   2p  
  1322   Komrij, Gerrit   De gelukkige schizo   verhalen   1985   3p  
  1323   Komrij, Gerrit   Lof der Simpelheid   columns | politiek   1988   2p  
  1324   Komrij, Gerrit   Humeuren en temperamenten: encyclopedie van gevoelens     1989   3p  
  1325   Komrij, Gerrit   Over de bergen   dorpsgemeenschap | eenzaamheid | mysterie   1990   3p  
  1326   Komrij, Gerrit   Met het bloed dat drukinkt heet     1991   3p  
  1327   Komrij, Gerrit   Dubbelster   televisie | dubbelganger | homoseksualiteit | satire   1993   3p  
  1328   Komrij, Gerrit   De klopgeest   historische roman   2001   2p  
  1329   Komrij, Gerrit   Hercules   antieke+klassieke oudheid+cultuur | satire   2004   2p  
  1330   Koning, Henke   De dans om de veer   muziek | Egypte | incest   1995   1p  
  1331   Kooiman, Dirk Ayelt   Manipulaties     1971   2p  
  1332   Kooiman, Dirk Ayelt   Een romance   broer+zus | incest | schaamte   1973   3p  
  1333   Kooiman, Dirk Ayelt   Souvenirs   dood | liefde   1974   2p  
  1334   Kooiman, Dirk Ayelt   De grote stilte   vervreemding | heden+verleden | communicatie   1975   2p  
  1335   Kooiman, Dirk Ayelt   De schrijver droomt     1976   1p  
  1336   Kooiman, Dirk Ayelt   Niets gebeurt   zelfreflectie | experimentele verhaaltechniek | schrijverschap   1979   3p  
  1337   Kooiman, Dirk Ayelt   Uit de memoires van een mensenredder   keuze maken | geweten | analyseren   1979   3p  
  1338   Kooiman, Dirk Ayelt   De vertellingen van een verloren dag   zoeken naar identiteit | heden+verleden | raamvertelling   1980   2p  
  1339   Kooiman, Dirk Ayelt   Montyn   WO2 | oorlog | collaboratie+verzet | dubbelleven   1982   3p  
  1340   Kooiman, Dirk Ayelt   De Afwezige     1990   2p  
  1341   Kooiman, Dirk Ayelt   De terugkeer   labyrint | psychologische crisis | psychiatrie | psychische gestoordheid | afzondering   1996   2p  
  1342   Koolhaas, Anton   Vergeet niet de leeuwen te aaien   dieren | dood | angst   1957   1p  
  1343   Koolhaas, Anton   Er zit geen spek in de val   dieren | dood | angst   1958   1p  
  1344   Koolhaas, Anton   Gekke Witte en andere dierenverhalen   dieren | dood | angst   1959   1p  
  1345   Koolhaas, Anton   Een gat in het plafond   dieren | dood | angst   1960   1p  
  1346   Koolhaas, Anton   Weg met de vlinders   dieren | dood | angst   1961   1p  
  1347   Koolhaas, Anton   Een pak slaag   wraak | werkgever+werknemers | roddels   1963   1p  
  1348   Koolhaas, Anton   De hond in het lege huis   eenzaamheid | verloren geliefde | huwelijk   1964   2p  
  1349   Koolhaas, Anton   Een geur van heiligheid   dieren | dood | angst   1964   2p  
  1350   Koolhaas, Anton   Niet doen, Sneeuwwitje   sprookje+toneel   1966   1p  
  1351   Koolhaas, Anton   Ten koste van een hagedis   crisis | spijt | mens+dier   1969   1p  
  1352   Koolhaas, Anton   Corsetten voor een libel   diernovelle | onmacht   1970   1p  
  1353   Koolhaas, Anton   Mijn vader inspecteerde iedere avond de Nijl   diernovelle | verlangen | fantasie+werkelijkheid   1970   1p  
  1354   Koolhaas, Anton   De nagel achter het behang   dieren   1971   1p  
  1355   Koolhaas, Anton   Blaffen zonder onraad   zin van het leven | lijden+dood | dieren | dorpsleven   1972   3p  
  1356   Koolhaas, Anton   Vanwege een tere huid   jeugdliefde | eerste liefde | ouders+kind | (fantasie)dieren | liefde | puberteit | opvoeding   1973   3p  
  1357   Koolhaas, Anton   Een punaise in de voet   dood | magisch realisme | relaties | rouwverwerking   1974   2p  
  1358   Koolhaas, Anton   De geluiden van de eerste dag   Frankrijk | verstoord evenwicht | harmonie | leven+dood | dorpsleven | vrouwenleven   1975   3p  
  1359   Koolhaas, Anton   Tot waar zal ik je brengen?   Frankrijk | verloren geliefde | dood (van een geliefde) | huwelijk | natuurramp | rouwverwerking | water+zee   1976   2p  
  1360   Koolhaas, Anton   De laatste goendroen   uitgestorven diersoort | mens+dier | jacht   1977   2p  
  1361   Koolhaas, Anton   Een kind in de toren   eenzaamheid | huwelijk | mysterie | dieren   1977   2p  
  1362   Koolhaas, Anton   Nieuwe maan   huwelijk | eenzaamheid | heden+verleden   1978   2p  
  1363   Koolhaas, Anton   Raadpleeg de meerval   dieren+sprookjes | dood | angst   1980   2p  
  1364   Koolhaas, Anton   Een aanzienlijke vertraging   verlies van kind | relaties | leven+dood | ouder worden | liefde+haat   1981   2p  
  1365   Koolhaas, Anton   Liefdes tredmolen   dieren | dood | angst   1985   2p  
  1366   Koolmees, Ewoud   Vlucht uit de rode stad   Marokko   1999   1p  
  1367   Kooten, Kees van   De ergste treitertrends   humor | columns   1976   1p  
  1368   Kooten, Kees van   Koot graaft zich autobio   humor | autobiografie+parodie | vader+zoon | vaderfiguur   1979   1p  
  1369   Kooten, Kees van   Veertig   midlifecrisis | gezinsrelaties | humor+satire   1982   1p  
  1370   Kooten, Kees van   Modermismen   hedendaagsheid | humor | columns   1984   1p  
  1371   Kooten, Kees van   Hedonia   huwelijk | humor | jaloezie | liefde+haat   1984   1p  
  1372   Kooten, Kees van   Meer modermismen   hedendaagsheid | humor | columns   1986   1p  
  1373   Kooten, Kees van   Zeven sloten   verhalen | humor | jeugdsentiment | zelfspot   1988   1p  
  1374   Kooten, Kees van   Meest modermismen   hedendaagsheid | humor | columns   1989   1p  
  1375   Kooten, Kees van   Zwemmen met droog haar   cultuurverschillen | humor | vriendschap | Oost-Europa   1991   1p  
  1376   Kooten, Kees van   Zeven sloten: zes uitstapjes   reizen | andere werelden | humor   1993   1p  
  1377   Kooten, Kees van   Verplaatsingen   reizen | andere werelden | humor   1993   1p  
  1378   Kooten, Kees van   Meer dan alle modermismen   satire+humor   1994   1p  
  1379   Kooten, Kees van   Annie   dementie | dood | psychiatrie | psychische gestoordheid | moeder+zoon | ouder worden   2000   1p  
  1380   Kör, Mustafa   De lammeren   autobiografie   2007   1p  
  1381   Kors, Theo   Hannie Schaft: levensverhaal   WO2 | oorlog   1976   1p  
  1382   Kossmann, Alfred   De nederlaag   overleven | innerlijke strijd | Duitse werkkampen | WO2 | oorlog   1950   3p  
  1383   Kossmann, Alfred   De hondenplaag   dieren   1956   2p  
  1384   Kossmann, Alfred   Clownsreis     1967   2p  
  1385   Kossmann, Alfred   De wind en de lichten der schepen   familierelaties | verliefdheid | zelfmoord   1970   2p  
  1386   Kossmann, Alfred   Laatst ging ik spelevaren   verkeersslachtoffer | levensgevaar+dood | herstel   1973   2p  
  1387   Kossmann, Alfred   O roos, je bent ziek   doodsverlangen | leven in een waan | levensangst   1979   1p  
  1388   Kossmann, Alfred   Geur der droefenis   generaties | tijdsbeeld | voor+na de oorlog   1980   3p  
  1389   Kossmann, Alfred   Hoogmoed en dronkenschap   decadentie | schrijversleven | Griekenland   1981   3p  
  1390   Kossmann, Alfred   Een gouden beker   leven na de dood | terugblik | (niet-)tijd   1982   2p  
  1391   Kossmann, Alfred   Drempel van ouderdom   dromen | ouderdom | levensvisie | ouder worden   1983   2p  
  1392   Kossmann, Alfred   In alle onschuld   incest   1984   2p  
  1393   Kossmann, Alfred   Rampspoed: novellen van de leraar   leraar Nederlands | jeugdherinneringen | rampspoed   1985   1p  
  1394   Kossmann, Alfred   Slecht zicht   toneel | observeren | begrip+onbegrip   1986   1p  
  1395   Kossmann, Alfred   De middag van mijn leven   Griekenland | reizen | andere werelden   1987   1p  
  1396   Kossmann, Alfred   Duurzame gewoonten     1987   1p  
  1397   Kossmann, Alfred   Een verjaardag   levensangst | heden+verleden | rustverstoring   1989   1p  
  1398   Kossmann, Alfred   Familieroman   desintegratie | crisis | psychiatrie | psychische gestoordheid | ziekte+waanzin   1990   2p  
  1399   Kossmann, Alfred   Huldigingen   schrijverschap | ontgoocheling | kunstwereld   1995   1p  
  1400   Kousbroek, Rudy   De aaibaarheidsfactor   katten | mens+dier | dieren | humor   1969   2p  
  1401   Kousbroek, Rudy   Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam   beeldroman | allegorie   1981   3p  
  1402   Kousbroek, Rudy   De logologische ruimte   taal | spelen   1984   3p  
  1403   Kousbroek, Rudy   Het rijk van Jabeer   sprookjes | humor   1984   1p  
  1404   Kousbroek, Rudy   Nederland: een bewoond gordijn   essay   1987   1p  
  1405   Kousbroek, Rudy   Einsteins poppehuis   essays   1990   3p  
  1406   Kousbroek, Rudy   De vrolijke wanhoop   essays   1993   3p  
  1407   Kouwenaar, Gerrit   Ik was geen soldaat   WO2 | oorlog | verraad | vlucht   1951   2p  
  1408   Kouwenaar, Gerrit   Negentien-nu     1953   2p  
  1409   Kouwenaar, Gerrit   Val, bom   WO2 | oorlog   1956   1p  
  1410   Kouwenberg, Peter   Glasgerinkel     1987   1p  
  1411   Krabbé, Tim   De renner   Frankrijk | wielrennen | rivaliteit | schrijven | sport   1978   2p  
  1412   Krabbé, Tim   De stad in het midden     1978   1p  
  1413   Krabbé, Tim   Het gouden ei   eenzaamheid | Frankrijk | moord | dood | relaties | angst | rouwverwerking | spanning+sensatie | verdwenen persoon | psychische gestoordheid (uitvoering van fantasie)   1984   2p  
  1414   Krabbé, Tim   43 wielerverhalen   sport   1984   2p  
  1415   Krabbé, Tim   De matador (en andere verhalen)   sport   1991   2p  
  1416   Krabbé, Tim   Vertraging   thriller | spanning+sensatie | jeugdliefde | misdaad | moord | eerste liefde | Australië en Nieuw-Zeeland   1994   2p  
  1417   Krabbé, Tim   De paardentekenaar (de beste verhalen van Tim Krabbé)   -   1995   2p  
  1418   Krabbé, Tim   De grot   thriller | spanning+sensatie | drugssmokkel | jeugdliefde | moord | spanning+sensatie | Zuid-Oost Azië   1997   2p  
  1419   Krabbé, Tim   Kathy's dochter   jeugdliefde | internet | autobiografie | liefde   2002   3p  
  1420   Krabbé, Tim   Drie slechte schaatsers   liefde | sport   2004   1p  
  1421   Krabbé, Tim   Een goede dag voor de ezel   misdaad | huwelijk | vluchten | Toeval | liefde | moord   2005   1p  
  1422   Krabbé, Tim   Marthe Jacobs   jeugdliefde | dichters | Schuldgevoel | kunstenaars   2007   1p  
  1423   Krabbé, Tim   Een tafel vol vlinders   zelfmoord | noodlot   2009   1p  
  1424   Kraft, Christine   Omgeving   eenzaamheid | individu+omgeving | menselijke contacten   1977   2p  
  1425   Kraft, Christine   Te oud voor speelgoed   zelfmoordpoging | psychotherapie | ouders+dochter   1980   3p  
  1426   Kraft, Christine   De roos van Julia   dubbelroman | speurtocht+verkenning | schrijverschap   1984   3p  
  1427   Kraft, Christine   Het licht in de ogen   verdachte dood | film+werkelijkheid | interpretatieverschillen   1985   3p  
  1428   Kraft, Christine   Sterrenheer   broedermoord (Kaïn+Abel) | astrofysica | machtsverlies   1989   3p  
  1429   Kraft, Christine   De perfecte vrouw     1993   3p  
  1430   Krol, Gerrit   De rokken van Joyce Scheepmaker   liefde   1962   2p  
  1431   Krol, Gerrit   Het gemillimeterde hoofd   wiskunde+werkelijkheid | orde+chaos | taal   1967   3p  
  1432   Krol, Gerrit   De laatste winter   Zuid-Amerika | zin van het leven | dubbelroman   1970   2p  
  1433   Krol, Gerrit   De chauffeur verveelt zich   fragmentarische roman | kunstenaar | relaties   1973   2p  
  1434   Krol, Gerrit   De weg naar Sacramento   misdaad | ondergang | schuld   1977   2p  
  1435   Krol, Gerrit   Een Fries huilt niet   man+vrouw | verstand versus gevoel | nuchterheid versus ontroering   1980   2p  
  1436   Krol, Gerrit   De man achter het raam   computer | techniek | levensvisie   1982   2p  
  1437   Krol, Gerrit   Scheve levens   autobiografische verhalen   1983   3p  
  1438   Krol, Gerrit   Maurits en de feiten   moord | dood | schuld | raadsels   1987   3p  
  1439   Krol, Gerrit   Een ongenode gast   universiteit | vrouwenjager | roddels   1988   2p  
  1440   Krol, Gerrit   De Hagemeijertjes   stadsleven | huwelijk | ondergang   1990   2p  
  1441   Krol, Gerrit   Omhelzingen   relaties | noodlot | raamvertelling   1993   3p  
  1442   Krol, Gerrit   Okoka's wonderpark   Afrika   1994   2p  
  1443   Krol, Gerrit   Middletons dood   herschrijving van 'De ziekte van Middleton' | misdaad | doodstraf   1996   3p  
  1444   Krol, Gerrit   De oudste jongen   puberteit | jeugd   1998   3p  
  1445   Krol, Gerrit   Een schaaknovelle   sport   2002   2p  
  1446   Krol, Gerrit   Rondo veneziano   reizen+Italië | school   2004   2p  
  1447   Krol, Gerrit   Duivelskermis   ziekte   2007   1p  
  1448   Kuijer, Guus   Het dochtertje van de wasvrouw     1973   1p  
  1449   Kuijer, Guus   De man met de hamer     1975   2p  
  1450   Kuijer, Guus   Het geminachte kind   essays | opvoeding | ouders+kinderen   1980   2p  
  1451   Kuijer, Guus   Izabel van Tyrus   bijbelverhaal | fundamentalisme | ondergang | bijbelse motieven   1988   2p  
  1452   Kuijer, Guus   De redder van Afrika   historische roman | cultuurverschillen | ondergang   1989   2p  
  1453   Kuijer, Guus   Het vogeltje van Amsterdam   leraar Nederlands   1992   3p  
  1454   Kuik, Dirkje   Utrechtse notities     1969   1p  
  1455   Kuik, Dirkje   De held van het potspel   liefdesrelaties | schuinsmarcheerders | terugblik   1974   3p  
  1456   Kuik, Dirkje   Het Kindercircus   droom | jeugdherinneringen   1985   2p  
  1457   Kuik, Dirkje   De N.V. Dopiflex   Koude Oorlog | spionage+misdaad | geheime diensten   1991   2p  
  1458   Kuik, Hilbert   Het schot   jongensleven | oorlogsverleden | puberteit   1976   2p  
  1459   Kuik, Hilbert   Het gezicht van de struisvogel   jeugdherinneringen | schrijverschap | leven+dood   1985   2p  
  1460   Kusters, Frans   De reis naar Brabant     1975   1p  
  1461   Kuyper, Eric de   Aan zee   vakatie | kinderjaren | leven van Alledag | België   1988   2p  
  1462   Kuyper, Eric de   De hoed van tante Jeannot   kinderjaren | ballet-+filmwereld | naoorlogse tijd | België   1989   2p  
  1463   Kuyper, Eric de   Mowgli's tranen   kinderjaren | volwassenwording | lichamelijke+geestelijke verwarring   1990   2p  
  1464   Kuyper, Eric de   Dag stoel naast de tafel     1991   1p  
  1465   Kuyper, Eric de   Grand Hotel Solitude   puberteit | zoeken naar identiteit | homoseksualiteit   1991   2p  
  1466   Kuyper, Eric de   Als een dief in de nacht   mysterie | misdaad | moord   1992   1p  
  1467   Kuyper, Eric de   Bruxells, here I come   filmwereld | puberteit | cultuurverschillen   1993   2p  
  1468   Kuyper, Eric de   Te vroeg te laat: een liefdesgeschiedenis   filmwereld | homoseksualiteit | dagboek   1994   1p  
  1469   Kuyper, Eric de   Aan zee   vakatie | kinderjaren | leven van alledag   1988   2p  
  1470   Kuyper, Eric de   De hoed van tante Jeannot   kinderjaren | ballet- | filmwereld | naoorlogse tijd   1989   2p  
  1471   Kuyper, Eric de   Mowgli's tranen   kinderjaren | volwassenwording | lichamelijke | geestelijke verwarring   1990   2p  
  1472   Kuyper, Eric de   Grand Hotel Solitude   puberteit | zoeken naar identiteit | homoseksualiteit   1991   2p  

  No.   Auteur (L...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1473   Lambaret, Rachida   Vrouwland   Afrika | cultuurverschillen   2007   2p  
  1474   Lampo, Hubert   Don Juan en de laatste Nimf | België   historische roman   1943   3p  
  1475   Lampo, Hubert   De ruiter op de wolken   liefde | WO2 | oorlog | muziek   1949   3p  
  1476   Lampo, Hubert   Hélène Defraye   liefde | WO2 | oorlog | vrouwenleven   1949   3p  
  1477   Lampo, Hubert   De belofte aan Rachel   bijbelverhaal | broers | bijbelse motieven | historische roman   1952   4p  
  1478   Lampo, Hubert   Terugkeer naar Atlantis   verloren paradijs | magisch realisme | verdwenen persoon   1953   2p  
  1479   Lampo, Hubert   De duivel en de maagd   oorlog   1955   4p  
  1480   Lampo, Hubert   De komst van Joachim Stiller   mysterie | heden+verleden | magisch realisme | bijbelse motieven   1960   3p  
  1481   Lampo, Hubert   Hermione betrapt   verliefdheid | onbereikbaarheid | mysterie   1962   3p  
  1482   Lampo, Hubert   De madonna van Nedermunster     1964   1p  
  1483   Lampo, Hubert   Dochters van Lemurië   dubbelganger   1964   2p  
  1484   Lampo, Hubert   De heks en de archeoloog     1967   3p  
  1485   Lampo, Hubert   De goden moesten hun getal hebben   Orpheus+Euridice | hallucinaties | antieke+klassieke oudheid+cultuur | liefde   1969   2p  
  1486   Lampo, Hubert   Kasper in de onderwereld     1969   2p  
  1487   Lampo, Hubert   De zwanen van Stonehenge   magisch realisme   1972   2p  
  1488   Lampo, Hubert   De prins van Magonia     1976   2p  
  1489   Lampo, Hubert   Een geur van sandelhout     1976   2p  
  1490   Lampo, Hubert   De engel en de jukebox     1978   2p  
  1491   Lampo, Hubert   De geboorte van een god     1979   1p  
  1492   Lampo, Hubert   Wijlen Sarah Silbermann     1980   3p  
  1493   Lampo, Hubert   Zeg maar Judith   magisch realisme   1983   4p  
  1494   Lampo, Hubert   De eerste sneeuw van het jaar   België | jeugdliefde | eerste liefde | relaties | WO2 | oorlog   1985   3p  
  1495   Lampo, Hubert   De Elfenkoningin   magisch realisme   1989   4p  
  1496   Lampo, Hubert   De verdwaalde carnavalsvierder   magisch realisme   1990   4p  
  1497   Lampo, Hubert   De man die van nergens kwam   magisch realisme   1991   3p  
  1498   Lampo, Hubert   De elfenkoninging   spanning+sensatie   1993   2p  
  1499   Lampo, Hubert   De geheime academie   magisch realisme | spanning+sensatie   1994   2p  
  1500   Landvreugd, Hermine   Het zilveren theeëi   seksualiteit en erotiek | perversiteiten   1993   2p  
  1501   Lanoye, Tom   Een slagerszoon met een brilletje   verhalen | liefde | jeugdherinneringen   1985   2p  
  1502   Lanoye, Tom   Alles moet weg   avonturen | zoektocht | reizen   1988   2p  
  1503   Lanoye, Tom   Kartonnen dozen   jeugdherinneringen | homoseksualiteit | puberteit | jeugdliefde | eerste liefde   1991   1p  
  1504   Lanoye, Tom   Spek en bonen     1994   2p  
  1505   Lanoye, Tom   Ten Oorlog   Shakespeare | War of the roses-hertelling+bewerking | toneeltekst   1997   2p  
  1506   Lanoye, Tom   Het goddelijke monster   België | corruptie+schandalen | familierelaties | maatschappijkritiek   1997   3p  
  1507   Lanoye, Tom   Zwarte tranen   België   1999   3p  
  1508   Lanoye, Tom   Het derde huwelijk   asielzoekers | België   2006   2p  
  1509   Lanoye, Tom   Boze tongen   België   2002   2p  
  1510   Laurier, Josien   Voor ons ligt een dag van bramenjam   dubbelroman | gelukzoekers | soap   1997   1p  
  1511   Lee, Ton van der   De boot naar Timboektoe: reizen door Afrika   Afrika   2004   2p  
  1512   Lee, Ton van der   De geestbewaarder   Afrika   2007   2p  
  1513   Leeflang, Ed   Op Pennewips plek: gedichten   school   1982   2p  
  1514   Leeuw, Aart van der   Kinderland   jeugdherinneringen | gemis aan contact | vlucht in verbeelding   1914   2p  
  1515   Leeuw, Aart van der   De mythe van een jeugd     1921   2p  
  1516   Leeuw, Aart van der   Najaar     1925   1p  
  1517   Leeuw, Aart van der   Vluchtige begroetingen   historische verhalen | middeleeuwen   1925   2p  
  1518   Leeuw, Aart van der   Ik en mijn speelman   romantiek | zwerven | gelukzoekers | liefde | muziek   1927   2p  
  1519   Leeuw, Aart van der   De kleine Rudolf   eenzaamheid | minderwaardigheidscomplex | dromen | fantasie+werkelijkheid | huwelijk   1930   2p  
  1520   Leeuwen, Boeli van   De rots der struikeling   verdachte dood | concentratiekamp | manuscriptfictie | Suriname+Antillen   1960   2p  
  1521   Leeuwen, Boeli van   Een vreemdeling op aarde   cultuurverschillen | alcoholisme | liefde | Suriname+Antillen   1962   2p  
  1522   Leeuwen, Boeli van   Eerste Adam   zin van het leven | Curaçao | worsteling   1966   2p  
  1523   Leeuwen, Boeli van   Schilden van leem   huwelijk | cultuurverschillen   1985   2p  
  1524   Leeuwen, Boeli van   Het teken van Jona   verval | ondergang | uitdaging   1988   2p  
  1525   Leeuwen, Joke van   Vrije vormen   asielzoekers | vluchtelingen | cultuurverschillen | kunstenaars   2003   2p  
  1526   Lennart, Clare   Huisjes van kaarten   dromen   1939   2p  
  1527   Lennart, Clare   Kasteel te huur   liefde | vrouwenleven   1948   2p  
  1528   Lennart, Clare   Rouska   ddieren   1949   2p  
  1529   Lennart, Clare   De ogen van Roosje   zussen | angst | dood door schuld | jaloezie | kinderjaren | liefde | vrouwenleven   1957   2p  
  1530   Lewin, Lisette   Voor bijna alles bang geweest   joodse vrouw | existentialisme | politiek | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1989   3p  
  1531   Lewin, Lisette   Een hart van prikkeldraad   prostitutie | seksuele vrijheid | oorlog | WO2 | collaboratie+verraad   1992   3p  
  1532   Lewin, Lisette   Herfstreis naar Dantzig   vader+dochter | reizen | andere werelden | relaties | WO2 | oorlog | Oost-Europa   1997   2p  
  1533   Lewin, Lisette   De verloren Savanne   Suriname+Antillen   2008   2p  
  1534   Lier, Carla van   Schroeiplekken: ervaringen uit Vught, Westerbork, Auschwitz, Ravensbruck en Malchow   Jodenvervolging   1978   2p  
  1535   Lieske, Thomas   Oorlogstuinen   droom | werkelijkheid | vlucht | emotionele problemen   1993   2p  
  1536   Lieske, Thomas   Nachtkwartier   Turkije | fundamentalisme | crisis   1995   3p  
  1537   Lieske, Thomas   Franklin   liefde   2000   1p  
  1538   Lieske, Thomas   Mijn soevereine liefde   liefde | historische roman   2005   1p  
  1539   Lieske, Thomas   Dunya   historische roman   2007   1p  
  1540   Linden, Marcel van der   De mentor   parodie op 'De pupil' (Mulisch)   1988   1p  
  1541   Loo, Tessa de   De meisjes van de suikerwerkfabriek   wraak | man+vrouw | machtsverschillen | vrouwenleven   1983   2p  
  1542   Loo, Tessa de   Meander   commune | opkomst | ondergang | leiderschap | relaties | satire | verzet (tegen burgerlijke maatschappij)   1986   3p  
  1543   Loo, Tessa de   Het rookoffer   lerares+leerling | middelbare school | opoffering | liefde | relaties   1987   2p  
  1544   Loo, Tessa de   Isabelle   Frankrijk | schoonheid+lelijkheid | misdaad | gijzeling | jaloezie | spanning+sensatie | vrouwenleven   1989   2p  
  1545   Loo, Tessa de   De tweeling   tweeling | gevolgen of nasleep van de oorlog | goed+fout | WO2 | oorlog | vrouwenleven   1993   3p  
  1546   Loo, Tessa de   Een varken in het paleis   historische roman | reizen | andere werelden | Oost-Europa   1998   2p  
  1547   Loo, Tessa de   Bed in de hemel   incest | relaties | Oost-Europa | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   2000   2p  
  1548   Loo, Tessa de   De zoon uit Spanje   relaties   2004   2p  
  1549   Loo, Tessa de   Harlekino, of Het boek van de twijfel   Marokko | vader+zoon | vaderfiguur | puberteit | vriendschap   2008   2p  
  1550   Looy, Jac. van   De dood van mijn poes   dood | dieren | kunstenaars   1889   1p  
  1551   Looy, Jac. van   Gekken   schilderen | impressionisme | kunstenaars   1892   2p  
  1552   Looy, Jac. van   Feesten   impressionisme | feesten   1903   2p  
  1553   Looy, Jac. van   De wonderlijke avonturen van Zebedeus   zoektocht | satire | experimenteel   1910   2p  
  1554   Looy, Jac. van   Jaapje   weeshuisherinneringen | kinderjaren | school   1917   2p  
  1555   Looy, Jac. van   Jaap   opleiding | kunstschilder | artistieke ontwikkeling | puberteit   1923   2p  
  1556   Looy, Jac. van   Jakob   weeshuisherinneringen | schilderen   1930   2p  
  1557   Looy, Jac. van   De weesjongen     1953   2p  
  1558   Lopulalan, Frans   Onder de sneeuw een Indisch graf   Molukken | vaderfiguur | Cultuurverschillen | Indië   1985   2p  
  1559   Lubach, Arjen   Bastaardsuiker   liefde   2008   1p  
  1560   Luccioni, Maartje   Alles is anders     1976   2p  
  1561   Luccioni, Maartje   Het dubbele gelijk   driehoeksverhouding | rivaliteit | vriendschap   1980   2p  
  1562   Luccioni, Maartje   De gebalde vrouw   huwelijk | machtsstrijd | schilderkunst   1986   1p  
  1563   Luccioni, Maartje   Het hart van Fabio Genovese   huwelijk | verveling | overspel   1989   1p  

  No.   Auteur (M...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1564   Maanen, Willem G. van   De onrustzaaier   onderwijzer | stadsgemeenschap | conflict | school | Bijbelse motieven | schoolleven   1954   2p  
  1565   Maanen, Willem G. van   De dierenhater   dieren   1960   2p  
  1566   Maanen, Willem G. van   Taal noch teken   waarheid en illusie   1960   2p  
  1567   Maanen, Willem G. van   Helse steen   ouders+kind | Oedipuscomplex | psychiatrie | psychische gestoordheid | incest | antieke+klassieke oudheid+cultuur | moeder+zoon | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1970   1p  
  1568   Maanen, Willem G. van   Hebt u mijn pop ook gezien?   leugen+waarheid | volwassene+kind | goed+kwaad   1974   1p  
  1569   Maanen, Willem G. van   Een eilandje van pijn   condition humaine | fictie en werkelijkheid | schrijverschap   1981   2p  
  1570   Maanen, Willem G. van   Het nichtje van Mozart   verliefdheid | waarheid en schijn | rustverstoring   1983   1p  
  1571   Maanen, Willem G. van   Heb lief en zie niet om   WO2 nasleep   2006   1p  
  1572   Macleod, Cynthia   Hoe duur was de suiker   Suriname+Antillen | historische roman | maatschappijkritiek   1987   2p  
  1573   Macleod, Cynthia   Tweemaal Mariënburg: Surinaamse historische roman   Suriname+Antillen | historische roman   1997   2p  
  1574   Macleod, Cynthia   De vrije negering Elizabeth   Suriname+Antillen   2002   2p  
  1575   Mahieu, Vincent   Schat, schot, schat   Indië | cultuurverschillen | strijd   1925   1p  
  1576   Mahieu, Vincent   Tjies   leven als jacht | zoeken naar identiteit | Indië+cultuurkritiek   1956   2p  
  1577   Mahieu, Vincent   Tjoek   leven als jacht | zoeken naar identiteit | Indië+cultuurkritiek   1960   2p  
  1578   Mahieu, Vincent   Schuilen voor de regen     1989   1p  
  1579   Mak, Geert   Hoe God verdween uit Jorwerd   historische roman | dorpsleven   1997   3p  
  1580   Mak, Geert   De eeuw van mijn vader   historische roman | familiekroniek   1999   3p  
  1581   Man, Herman de   Het wassende water   watersnood | streekroman | strijd | dorpsleven | water+zee   1925   1p  
  1582   Manen, Jaap van   Verliefd     1979   2p  
  1583   Marain, Elisabeth   Rosalie Niemand   psychiatrie | psychische gestoordheid   1988   1p  
  1584   Marain, Elisabeth   Het tranenmeer     1994   1p  
  1585   Marbus, Josine   Borg     2003   1p  
  1586   Marsman, H.   De dood van Angèle Degroux   liefde | Parijs | eenzaamheid   1933   3p  
  1587   Marsman, H.   Zelfportret van J.F. en andere verhalen     1954   3p  
  1588   Martelaere, Patricia de   De schilder en zijn model   liefde | overspel   1989   2p  
  1589   Martelaere, Patricia de   Littekens   relaties   1990   2p  
  1590   Martelaere, Patricia de   De staart     1992   1p  
  1591   Martens, Hedda   Sjibbolet en andere verhalen   eenzaamheid | overleven | zelfonderzoek   1982   1p  
  1592   Marugg, Tip   Weekendpelgrimage   drank | alcoholisme | verslaving | Suriname+Antillen | zinloosheid   1958   2p  
  1593   Marugg, Tip   In de straten van Tepalka   stadsleven | ontsnapping | ziekte | lijden   1967   2p  
  1594   Marugg, Tip   De morgen loeit weer aan   drugs | gelukzoekers | alcoholisme | verslaving | eenzaamheid | zelfmoord | Suriname+Antillen   1988   3p  
  1595   Matsier, Nicolaas   Oud-Zuid   verhalen   1976   2p  
  1596   Matsier, Nicolaas   Onbepaald vertraagd   schrijverswereld | verhalen   1979   2p  
  1597   Matsier, Nicolaas   De eeuwige stad     1982   2p  
  1598   Matsier, Nicolaas   Een gebreid echtpaartje     1982   1p  
  1599   Matsier, Nicolaas   Gesloten huis   ouders+kinderen | jeugdherinneringen | dood | autobiografie | burgerlijkheid | ouder worden | rouwverwerking   1994   3p  
  1600   Matsier, Nicolaas   Het achtenveertigste uur   asielzoekers   2005   2p  
  1601   Maurik, Justus van   Goede oude tijd     1888   1p  
  1602   Maurik, Justus van   Papieren kinderen     1888   2p  
  1603   May, Lizzy Sara   Het lokaliseren van de pijn   vrouwenleven | man+vrouw | eenzaamheid   1970   1p  
  1604   May, Lizzy Sara   Vader en dochter   huwelijk | vader+dochter | Jodendom   1977   2p  
  1605   May, Lizzy Sara   De blauwe plek     1979   2p  
  1606   May, Lizzy Sara   Waarom loopt de klok rond     1983   2p  
  1607   May, Lizzy Sara   Wacht u voor de hond     1986   1p  
  1608   May, Lizzy Sara   Oom Bennetje raaskalt     1987   2p  
  1609   Meer, Vonne van der   Het limonadegevoel en andere verhalen   huwelijksproblemen   1985   2p  
  1610   Meer, Vonne van der   Een warme rug   eenzaamheid | moeder+dochter | kinderjaren | eerste liefde   1987   2p  
  1611   Meer, Vonne van der   De reis naar het kind   adoptie | moeder+kind | ouderdom   1989   2p  
  1612   Meer, Vonne van der   Zo is hij   fictie en werkelijkheid | identiteitscrisis   1991   1p  
  1613   Meer, Vonne van der   Nachtgoed   overspel   1993   1p  
  1614   Meer, Vonne van der   Spookliefde: een Iers verhaal   liefde | noodlot | broedermoord | tweeling   1995   1p  
  1615   Meer, Vonne van der   Eilandgasten   relaties   1999   1p  
  1616   Meer, Vonne van der   De avondboot   relaties   2001   1p  
  1617   Meer, Vonne van der   Laatste seizoen   relaties   2002   1p  
  1618   Meer, Vonne van der   Ik verbind u door   relaties   2004   1p  
  1619   Meer, Vonne van der   Take 7   kunstenaars   2007   1p  
  1620   Meester, Mariët   Sevillana   godsdienst | identiteit | Spanje   1990   2p  
  1621   Meester, Mariët   Bokkezang     1994   2p  
  1622   Meester, Mariët   De eerste zonde   vriendinnen | verwijdering | eerste verliefdheid   1997   2p  
  1623   Meester, Mariët   De overstroming   relaties | water+zee   2003   2p  
  1624   Meijer, Ischa   Brief aan mijn moeder   Jodendom (naoorlogse generatie) | moeder+zoon | opvoeding | eenzaamheid | autobiografie   1974   1p  
  1625   Meijer, Ischa   Een rabbijn in de tropen   Jodendom | vader+zoon | vaderfiguur | WO2 | oorlog   1977   2p  
  1626   Meijer, Ischa   Gekgemaakt in het huwelijk     1989   1p  
  1627   Meijer, Ischa   De Dikke Man   columns | café | Amsterdam | autobiografie   1991   1p  
  1628   Meijer, Ischa   Och, zei De Dikke Man     1991   1p  
  1629   Meijer, Ischa   Enkeltje heimwee     1992   1p  
  1630   Meijer, Ischa   Een jongetje dat alles goed moest maken   familierelaties | joods milieu | ouders+zoon   1996   1p  
  1631   Meijsing, Doeschka   De hanen en andere verhalen     1974   2p  
  1632   Meijsing, Doeschka   Robinson   puberteit | middelbare school | leraar | leerling | schoolleven | eenzaamheid | jeugdliefde | moeder+dochter | opvoeding   1976   2p  
  1633   Meijsing, Doeschka   De kat achterna   eenzaamheid | puberteit | vriendschap | droom   1977   3p  
  1634   Meijsing, Doeschka   Tijger, Tijger!   homoseksualiteit | familierelaties | zoeken naar orde | vrouwenleven   1980   2p  
  1635   Meijsing, Doeschka   Utopia of de geschiedenissen van Thomas   dood | eenzaamheid | sterven | verbeelding | tijd | vrouwenleven   1982   2p  
  1636   Meijsing, Doeschka   Beer en jager   vriendschap | vijandschap | fantastisch verhaal   1987   1p  
  1637   Meijsing, Doeschka   De beproeving   eenzaamheid | heden+verleden | verloren geliefde | vader+dochter   1990   3p  
  1638   Meijsing, Doeschka   Vuur en zijde   broer+zus | vriendschap | dood   1992   2p  
  1639   Meijsing, Doeschka   De weg naar Caviano   reizen+Italië | geluk+ongeluk | vriendschap | mysterie | relaties   1996   2p  
  1640   Meijsing, Doeschka   De tweede man   Griekenland | antieke+klassieke oudheid+cultuur   2000   2p  
  1641   Meijsing, Doeschka   100% chemie: een familieverhaal   familierelaties | autobiografie | Zakenleven | familiekroniek   2002   2p  
  1642   Meijsing, Doeschka   Over de liefde   homoseksualiteit | liefde | overspel   2008   2p  
  1643   Meijsing, D. en G.   Moord en doodslag   moord   2005   1p  
  1644   Meijsing, Geerten (onder pseudoniem: Eefje Wijnberg)   Een meisjesleven   vrouwenemancipatie | slechte relatie | verzet | puberteit   1981   3p  
  1645   Meijsing, Geerten   Veranderlijk en wisselvallig   vrouwen | liefde | man+vrouw | seksualiteit en erotiek | depressie | psychiatrie | psychische gestoordheid   1987   3p  
  1646   Meijsing, Geerten   De venerische kunsten   jeugdliefde | klassieke cultuur | kunst   1989   3p  
  1647   Meijsing, Geerten   Altijd de vrouw   vrouwen | liefde | man+vrouw   1991   3p  
  1648   Meijsing, Geerten   De grachtengordel   sleutelroman | schrijverswereld | literatuur   1992   3p  
  1649   Meijsing, Geerten   Tussen mes en keel   zelfmoordgedachten | depressiviteit | psychiatrie | psychische gestoordheid   1997   4p  
  1650   Meijsing, Geerten   Dood meisje   psychiatrie | psychische gestoordheid   2000   3p  
  1651   Meijsing, Geerten   Malocchio: een Toscaanse jeugd   reizen+Italië   2003   3p  
  1652   Meinkema, Hannes   De maaneter   psychiatrie | psychische gestoordheid | zelfmoord | vrouwenemancipatie   1973   1p  
  1653   Meinkema, Hannes   Het wil nog maar niet zomeren     1975   1p  
  1654   Meinkema, Hannes   En dan is er koffie   antiburgerlijkheid | ouders+kinderen | emancipatie | school | vrouwenleven | verzet (tegen burgerlijke maatschappij)   1976   2p  
  1655   Meinkema, Hannes   De groene weduwe     1977   1p  
  1656   Meinkema, Hannes   Het binnenste ei     1978   2p  
  1657   Meinkema, Hannes   De naam van mijn moeder   moeder+dochter   1980   2p  
  1658   Meinkema, Hannes   De driehoekige reis   driehoeksverhouding | vriendschap | vrouwenleven   1981   2p  
  1659   Meinkema, Hannes   Op eigen tenen     1982   2p  
  1660   Meinkema, Hannes   Te kwader min   moeder+dochter   1984   2p  
  1661   Meinkema, Hannes   Een keer over     1985   2p  
  1662   Meinkema, Hannes   Het kind en de rekening     1987   2p  
  1663   Meinkema, Hannes   Mooie horizon     1989   2p  
  1664   Meinkema, Hannes   Een geluid van onweer     1993   2p  
  1665   Meinkema, Hannes   De speeltuin van Teiresias   Griekenland | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1994   2p  
  1666   Meinkema, Hannes   De heiligwording van Berthe Ploos   eenzaamheid | vrouwenleven   2007   2p  
  1667   Melchior, Willem   De roeping van het vlees   homoseksualiteit | seksualiteit en erotiek | macht   1992   1p  
  1668   Melchior, Willem   Kasper Valentijn   seksuele obsessie | dood | narcisme   1996   2p  
  1669   Melchior, Willem   Het hoofd op de buik   liefde   2002   1p  
  1670   Melchior, Willem   Kindertijd   kindertijd   2007   1p  
  1671   Melissen, Sipko   Jonge mannen aan zee   homoseksualiteit   1997   1p  
  1672   Mendels, Josepha   Rolien en Ralien   alter ego | dubbelganger | homoseksualiteit | volwassenwording | opvoeding | psychiatrie | psychische gestoordheid | puberteit | zelfmoord   1947   2p  
  1673   Mendels, Josepha   Je wist het toch   WO2 | oorlog | joods milieu | overspel   1948   2p  
  1674   Mendels, Josepha   Als wind en rook   echtscheiding | huwelijksproblemen | joods milieu | emancipatie van joodse vrouw in orthodox milieu | vrouwenemancipatie   1950   2p  
  1675   Mendels, Josepha   Alles even gezond bij jou   kunstenaarswereld | heden+verleden | moeder+zoon   1953   2p  
  1676   Mendels, Josepha   Heimwee naar Haarlem   huwelijk | ontrouw | verlangen | vrouwenleven   1958   1p  
  1677   Mendels, Josepha   De speeltuin   vrouwenleven   1970   1p  
  1678   Mendels, Josepha   Welkom in dit leven     1981   2p  
  1679   Mendels, Josepha   Joelika     1986   1p  
  1680   Mendes, Bob   De kracht van het vuur   spanning+sensatie   1996   1p  
  1681   Mendes, Bob   De kracht van het ijs   spanning+sensatie   1998   1p  
  1682   Mersbergen, Jan van   De macht over het stuur   rouwverwerking   2003   1p  
  1683   Messaoudi, Mim el   Nadhira, de heks van het Rifgebergte   Marokko   2004   1p  
  1684   Meulenbelt, Anja   De schaamte voorbij: een persoonlijke geschiedenis   vrouwenleven | vrouwenemancipatie   1978   1p  
  1685   Meulenbelt, Anja   Alba   liefde | relaties   1984   1p  
  1686   Meulenbelt, Anja   Een kleine moeite   moeder+dochter   1985   1p  
  1687   Meulenbelt, Anja   De bewondering   homoseksualiteit | vrouwenleven   1987   2p  
  1688   Michiels, Ivo   Het afscheid   onzekerheid | afscheid | doodgaan   1957   3p  
  1689   Michiels, Ivo   Het boek alfa   oorlog | monologue intérieur | existentie | WO2 | oorlog   1963   2p  
  1690   Michiels, Ivo   Orchis militaris   oorlog | experimenteel   1968   2p  
  1691   Michiels, Ivo   Exit     1971   2p  
  1692   Michiels, Ivo   Een tuin tussen hond en wolf   WO2 | oorlog | overspel | relaties   1977   2p  
  1693   Michiels, Ivo   Dixi(t)   fantasie+werkelijkheid | dood | taal   1979   2p  
  1694   Michiels, Ivo   De alfa-cyclus     1980   5p  
  1695   Michiels, Ivo   De vrouwen van de aartsengel   huwelijk | liefde | relaties   1983   3p  
  1696   Michiels, Ivo   Het boek der nauwe relaties     1985   3p  
  1697   Michiels, Ivo   Vlaanderen, ook een land   Vlaanderen | zoektocht | reizen   1987   3p  
  1698   Michiels, Ivo   Prima materia   WO2 | oorlog | herinneringen | fotografie   1989   3p  
  1699   Michiels, Ivo   Ondergrond bovengronds   stadsleven | S. Beckett | agressie   1991   3p  
  1700   Mik, Edzard   De wachters   asielzoekers   2004   1p  
  1701   Mikkers, Jasper   De kleine jongen en de rivier   kinderjaren   1994   1p  
  1702   Minco, Marga   Het bittere kruid   Jodenvervolging | WO2 | oorlog | gezinsleven   1957   1p  
  1703   Minco, Marga   De andere kant   Jodenvervolging   1959   1p  
  1704   Minco, Marga   Een leeg huis   WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | Jodendom | bevrijding | Jodenvervolging   1966   2p  
  1705   Minco, Marga   Meneer Frits     1974   1p  
  1706   Minco, Marga   Verzamelde verhalen     1982   2p  
  1707   Minco, Marga   De val   WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | ouderdom | toeval | Jodenvervolging   1983   2p  
  1708   Minco, Marga   De glazen brug   onderduiken | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | identiteitscrisis   1986   1p  
  1709   Minco, Marga   Nagelaten dagen   gevolgen+nasleep oorlog | gespleten persoonlijkheid | toeval | WO2 | oorlog   1997   2p  
  1710   Minco, Marga   Storing: verhalen   gevolgen+nasleep oorlog | WO2 | eenzaamheid   1997   2p  
  1711   Mizee, Nicolien   Toen kwam moeder met een mes   moeder+dochter | psychiatrie | psychische gestoordheid   2003   2p  
  1712   Moens, Joris   Bor   jongeren | misdaad | criminaliteit | stadsleven | puberteit | verzet (tegen burgerlijke maatschappij door kansarme jongere)   1993   2p  
  1713   Moens, Joris   Zondagskind   arts | verloren geliefde | bedrog   1995   2p  
  1714   Moerkerken, P.H. van   De ondergang van het dorp   Het Gooi   1913   1p  
  1715   Montag, Samuel   Nacht over Alicante     1982   2p  
  1716   Montag, Samuel   De alibicentrale: een sprookje voor bedriegers   sprookje | spanning+sensatie   1990   2p  
  1717   Montag, Samuel   De Zippo van '14-'18     1991   2p  
  1718   Moor, Margriet de   Dubbelportret   verhalen   1991   3p  
  1719   Moor, Margriet de   Eerst grijs dan wit dan blauw   driehoeksverhouding | zelfmoord | dood (van een geliefde) | verleden | moord | relaties | rouwverwerking   1992   3p  
  1720   Moor, Margriet de   De virtuoos   vrouwen | castraatzanger | historische roman | reizen+Italië | andere werelden | 18e eeuw | muziek | zin+nut van kunst   1993   3p  
  1721   Moor, Margriet de   Hertog van Egypte   zigeuners | instinct+beschaving | liefdesrelatie   1996   3p  
  1722   Moor, Margriet de   Zee-binnen   overspel | relaties   1999   3p  
  1723   Moor, Margriet de   Kreutzersonate   handicap | muziek | zin+nut van kunst   2001   3p  
  1724   Moor, Margriet de   De verdronkene   water+zee   2005   2p  
  1725   Moor, Margriet de   De kegelwerper   kunstenaars   2006   1p  
  1726   Möring, Marcel   Mendels erfenis   Jodendom | eenzaamheid | puberteit | familierelaties | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1990   3p  
  1727   Möring, Marcel   Het grote verlangen   familierelaties | puberteit | zoektocht   1992   3p  
  1728   Möring, Marcel   In Babylon   familiegeschiedenis | joods gezin | sprookjes   1997   5p  
  1729   Morriën, Adriaan   Alissa en Adrienne     1957   1p  
  1730   Morriën, Adriaan   Plantage Muidergracht   autobiografie   1988   3p  
  1731   Morriën, Adriaan   Het kalfje van de gnoe     1991   2p  
  1732   Mortier, Erwin   Marcel   kinderjaren | rouwverwerking | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | collaboratie+verraad | België | familiekroniek   1999   2p  
  1733   Mortier, Erwin   Mijn tweede huid   homoseksualiteit | Kinderjaren | België | familiekroniek   2000   3p  
  1734   Mortier, Erwin   Sluitertijd   kinderjaren | België | familiekroniek   2002   3p  
  1735   Mortier, Erwin   Alle dagen samen   kinderjaren | België | dood   2004   3p  
  1736   Mortier, Erwin   Godenslaap   België | oorlog | ouder worden | eenzaamheid | zin of zinloosheid van het bestaan | schrijverschap | moeder+dochter   2008   4p  
  1737   Mourik, Mariska   De IJszee op     1995   3p  
  1738   Mulder, Jan   Jacob's wapen   jappenkamp   1991   2p  
  1739   Mulder, Jan   Iris; in de zomer van 2003   liefde   2003   1p  
  1740   Mulisch, Harry   Archibald Strohalm   eenzaamheid | opdracht | psychiatrie | psychische gestoordheid   1952   3p  
  1741   Mulisch, Harry   De diamant   machtswellust | zelfmoord   1954   2p  
  1742   Mulisch, Harry   Het mirakel   absurdisme | fantasie   1956   2p  
  1743   Mulisch, Harry   Het zwarte licht   eenzaamheid | Laatste Oordeel | zelfmoord | dood | liefde   1956   2p  
  1744   Mulisch, Harry   De versierde mens   absurdisme | fantasie | angst | zelfmoord   1957   3p  
  1745   Mulisch, Harry   Het stenen bruidsbed   WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | (spijt over) vernietiging (Dresden) | dood (van een geliefde) | relaties | antieke+klassieke oudheid+cultuur   1959   3p  
  1746   Mulisch, Harry   Tanchelijn   toneel   1960   3p  
  1747   Mulisch, Harry   Voer voor psychologen   autobiografie | schrijversleven   1961   2p  
  1748   Mulisch, Harry   De zaak 40/61   oorlogsmisdadiger (Eichmann) | schuldvraag | rechtzaak | WO2 | misdaad | gevolgen+nasleep oorlog   1962   2p  
  1749   Mulisch, Harry   Bericht aan de rattenkoning   provo+Adam 1966 | anti-regentendom | Vietnamdemonstraties | maatschappijkritiek | satire   1966   3p  
  1750   Mulisch, Harry   Wenken voor de jongste dag   maatschappijkritiek   1967   2p  
  1751   Mulisch, Harry   De verteller   WO2 | oorlog | schuld   1970   3p  
  1752   Mulisch, Harry   De verteller verteld   toelichting op 'De verteller'   1971   2p  
  1753   Mulisch, Harry   De toekomst van gisteren   WO2 | oorlog | toekomstroman   1972   3p  
  1754   Mulisch, Harry   Oidipous Oidipus   toneel   1972   2p  
  1755   Mulisch, Harry   Twee vrouwen   homoseksualiteit | ouders+dochter | tijd | jaloezie | moord | relaties | vrouwenleven   1975   3p  
  1756   Mulisch, Harry   Oude lucht   verhalen | magisch realisme | dood   1977   3p  
  1757   Mulisch, Harry   Chantage op het leven   dood | je-perspectief   1979   2p  
  1758   Mulisch, Harry   De aanslag   WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | schuld | verantwoordelijkheid | moord | collaboratie+verraad   1982   3p  
  1759   Mulisch, Harry   De gezochte spiegel     1983   1p  
  1760   Mulisch, Harry   Hoogste tijd   dood | toneel | fictie en werkelijkheid | kunstenaar+kunstwerk | kunstenaars | oorlog | WO2 | collaboratie+verraad | zin+nut van kunst   1985   3p  
  1761   Mulisch, Harry   De pupil   reizen+Italië | schrijverschap | fantasie | werkelijkheid | toeval | kunstenaars   1987   2p  
  1762   Mulisch, Harry   De elementen   huwelijkscrisis | satire op reclamewereld | je-perspectief | Griekenland   1988   3p  
  1763   Mulisch, Harry   Het beeld en de klok   autobiografie   1989   3p  
  1764   Mulisch, Harry   De ontdekking van de hemel   hemel | aarde | zoektocht met opdracht | sleutelroman | vriendschap   1992   5p  
  1765   Mulisch, Harry   De procedure   dna | wetenschap | ongeboren kind | brief | Oost-Europa   1998   3p  
  1766   Mulisch, Harry   Het theater, de brief en de waarheid   gevolgen+nasleep oorlog | verdwijning | antisemitisme | dubbelperspectief | Jodenvervolging   2000   1p  
  1767   Mulisch, Harry   Siegfried   WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | Hitler | fictie | schrijven   2001   3p  
  1768   Münsterman, Hans   Het gelukkige jaar 1940   familiekroniek   2000   1p  
  1769   Münsterman, Hans   De bekoring   ouders+kinderen   2006   1p  
  1770   Münsterman, Hans   Land zonder Sarah   dromen | moord   2008   1p  
  1771   Mutsaers, Charlotte   Het circus van de geest     1983   1p  
  1772   Mutsaers, Charlotte   Hazepeper     1985   2p  
  1773   Mutsaers, Charlotte   Mijnheer Donselaer zoekt een vrouw   beeldverhaal | relaties | liefde   1986   1p  
  1774   Mutsaers, Charlotte   De markiezin   vriendinnen | herinneringen | vriendschap   1988   2p  
  1775   Mutsaers, Charlotte   Kersebloed     1990   2p  
  1776   Mutsaers, Charlotte   Rachels rokje   verliefdheid | passie | jeugdliefde | school   1994   3p  
  1777   Mutsaers, Charlotte   Koetsier herfst   eenzaamheid   2008   2p  

  No.   Auteur (N...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1778   Naeff, Top   Schoolidyllen   vriendinnen | burgerij 1900 | middelbare school   1900   1p  
  1779   Naeff, Top   De dochter   alcoholism | eenzaamheid | vader+dochter | moeder+dochter   1906   1p  
  1780   Naeff, Top   Voor de poort     1912   2p  
  1781   Naeff, Top   Letje   kinderjaren | burgerlijkheid   1926   1p  
  1782   Nescio   Dichtertje+Titaantjes+De uitvreter   idealisme | desillusie | antiburgerlijkheid | kunstenaars | maatschappijkritiek | verzet tegen burgerlijke maatschappij | zelfmoord   1918   3p  
  1783   Nescio   Boven het dal   verhalen | desillusie | maatschappijkritiek   1961   2p  
  1784   Niemöller, Joost   Wraak!   wraak   1989   2p  
  1785   Niemöller, Joost   De spier     1993   1p  
  1786   Nieuwenhuys, Rob   Een beetje oorlog: Java, 8 december 1941-15 november 1945   jappenkamp | Indië   1979   2p  
  1787   Nijhoff, A.H.   Twee meisjes en ik   vriendschap | liefde | muziek | relaties   1931   3p  
  1788   Nobel, Loes   Sijpelen van tijd: over dementie   ouder worden | dementie | psychiatrie | psychische gestoordheid   2002   1p  
  1789   Nolthenius, Helene   Addio Grimaldi   dorpsleven | reizen+Italië | andere werelden | WO2 | oorlog   1953   1p  
  1790   Nolthenius, Helene   Een ladder op de aarde   man+vrouw | historische roman | Italië 14e eeuw | ondergang   1968   2p  
  1791   Nolthenius, Helene   De afgewende stad   eenzaamheid | heden+verleden | zussen   1970   1p  
  1792   Nolthenius, Helene   Geen been om op te staan   Italië | moord   1977   1p  
  1793   Nolthenius, Helene   Als de wolf de wolf vreet   Italië | moord   1980   1p  
  1794   Nolthenius, Helene   De steeneik   kunstenaars | mafia | muziek   1984   2p  
  1795   Nolthenius, Helene   Moord in Toscane   detectiveromans | historische roman | middeleeuwen   1989   3p  
  1796   Nolthenius, Helene   Babylon aan de Rhône   Avignon 14e eeuw | speurdersroman | paus   1991   2p  
  1797   Nolthenius, Helene   Het vliegend haft   verhalen | christendom+heidendom | liefde   1993   1p  
  1798   Nolthenius, Helene   Voortgeschopt als een steen   antieke+klassieke oudheid+cultuur   1999   2p  
  1799   Noordervliet, Nelleke   Tine of de dalen waar het leven woont   huwelijk | Multatuli | liefde | dagboek   1987   3p  
  1800   Noordervliet, Nelleke   Millemorti   eenzaamheid | overlevingsstrategie | opportunisme | school   1989   2p  
  1801   Noordervliet, Nelleke   Het oog van de engel   Franse revolutie | historische roman | occultisme | bedrog   1991   3p  
  1802   Noordervliet, Nelleke   De naam van de vader   vader+dochter | vaderfiguur | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog | zelfonderzoek | ouders+kinderen | vrouwenleven| vrouwenemancipatie   1993   3p  
  1803   Noordervliet, Nelleke   Uit het paradijs   familiegeschiedenis | ouderrol | losmaken van verleden | kunstenaars | relaties   1997   3p  
  1804   Noordervliet, Nelleke   Pelican Bay   historische roman | Suriname+Antillen   2002   3p  
  1805   Noordervliet, Nelleke   De verlossing   echtscheiding   2003   2p  
  1806   Noordervliet, Nelleke   Snijpunt   relaties | school   2008   2p  
  1807   Noort, Saskie   Terug naar de kust   spanning+sensatie   2003   1p  
  1808   Noort, Saskia   De eetclub   overspel | relaties | spanning+sensatie | vriendschap   2004   1p  
  1809   Nooteboom, Cees   Philip en de anderen   Frankrijk | zwerven | gelukzoekers | onbereikbaarheid | jeugdliefde | puberteit | reizen | andere werelden   1955   3p  
  1810   Nooteboom, Cees   De ridder is gestorven     1963   3p  
  1811   Nooteboom, Cees   Een middag in Bruay   reisverhalen   1963   3p  
  1812   Nooteboom, Cees   Een nacht in Tunesië   reisverhalen   1965   3p  
  1813   Nooteboom, Cees   Een ochtend in Bahia   reisverhalen | reizen | andere werelden | Latijns-Amerika   1968   3p  
  1814   Nooteboom, Cees   Een avond in Isfahan   reisverhalen | reizen | andere werelden   1978   3p  
  1815   Nooteboom, Cees   Rituelen   tijd en herinneringen | dood | verval | antieke+klassieke oudheid+cultuur | eenzaamheid | vader+zoon | vaderfiguur | verzet (tegen burgerlijke maatschappij) | mensen aan de rand van de maatschappij   1980   3p  
  1816   Nooteboom, Cees   Een lied van schijn en wezen   fictie en werkelijkheid | schrijverschap | conflict   1981   1p  
  1817   Nooteboom, Cees   Mokusei!   Japan | cultuurverschillen | liefde | Zuid-Oost Azië | andere werelden   1982   1p  
  1818   Nooteboom, Cees   Voorbije passages   reisverhalen | reizen | andere werelden   1982   2p  
  1819   Nooteboom, Cees   Waar je gevallen bent, blijf je   autobiografie   1983   3p  
  1820   Nooteboom, Cees   In Nederland   sprookje | zoektocht | schrijverschap   1984   2p  
  1821   Nooteboom, Cees   De zucht naar het Westen     1985   3p  
  1822   Nooteboom, Cees   De Boeddha achter de schutting   observeren | Bangkok | reizen | andere werelden | Zuid-Oost Azië   1986   1p  
  1823   Nooteboom, Cees   Chaphraya: een verhaal   reizen   1986   1p  
  1824   Nooteboom, Cees   De brief     1988   1p  
  1825   Nooteboom, Cees   Berlijnse notities   reisverhalen | val van het communisme | Oost-Europa   1990   2p  
  1826   Nooteboom, Cees   De verliefde gevangene     1990   1p  
  1827   Nooteboom, Cees   Het volgende verhaal   driehoeksverhouding | onderwijs | dood   1991   1p  
  1828   Nooteboom, Cees   Vreemd water     1991   3p  
  1829   Nooteboom, Cees   Van de lente de dauw: oosterse reizen   reizen | andere werelden | Zuid-Oost Azië   1991   3p  
  1830   Nooteboom, Cees   Allerzielen   relaties | rouwverwerking   1998   1p  
  1831   Nooteboom, Cees   Paradijs verloren   liefde | Australië en Nieuw-Zeeland   2004   1p  

  No.   Auteur (O...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1832   Oberski, Jona   Kinderjaren   concentratiekamp | Jodenvervolging | kinderjaren | WO2 | oorlog   1978   2p  
  1833   Oberski, Jona   De ongenode gast   schrijverschap | heden+verleden   1995   2p  
  1834   Oberski, Jona   De eigenaar van niemandsland   zelfverkenning | Jodenvervolging | aanslag   1998   3p  
  1835   Ombre, Ellen   Negerjood in moederland   Suriname+Antillen   2004   1p  
  1836   Oort, Dorinde van   Meisje voor halve nachten     1989   2p  
  1837   Oort, Dorinde van   Vrouwenvlees     1992   2p  
  1838   Oosterhoff, Tonnus   Het dikke hart   schilderkunst | waanzin | psychiatrie | eenzaamheid | kunstenaars   1994   1p  
  1839   Oosterom, Wiljo   Kleur bekennen   cultuurverschillen   2005   1p  
  1840   Ostaijen, Paul van   De trust der vaderlandsliefde     1925   2p  
  1841   Ostaijen, Paul van   Vogelvrij     1927   2p  
  1842   Ostaijen, Paul van   De bende van de stronk   groteske | mislukking   1932   2p  
  1843   Otten, Christine   Blauw metaal   puberteit   1995   1p  
  1844   Otten, Willem Jan   Een man van horen zeggen   vaderfiguur | dood | huwelijk | muziek   1984   2p  
  1845   Otten, Willem Jan   De wijde blik   handicap | overspel | ziekte | liefde+haat | blindheid | seksualiteit en erotiek   1992   2p  
  1846   Otten, Willem Jan   Ons mankeert niets   ziekte (arts kan geen diagnose stellen) | dood | relaties | zelfmoord   1994   2p  
  1847   Otten, Willem Jan   Specht en zoon   kunstenaars   2004   2p  
  1848   Oudshoorn, J. van   Willem Mertens' levensspiegel   eenzaamheid | dubbelganger | zelfbevrediging | psychiatrie | psychische gestoordheid | zelfmoord   1914   3p  
  1849   Oudshoorn, J. van   Tobias en de dood   dood | eenzaamheid | egoïsme   1925   3p  
  1850   Oudshoorn, J. van   Laatste dagen     1927   2p  
  1851   Oudshoorn, J. van   Jeugd     1929   3p  
  1852   Oudshoorn, J. van   Pinksteren   eerste liefde | seksualiteit | jongeren | jeugd   1929   3p  
  1853   Oudshoorn, J. van   Achter de groene horren   verhalen | eenzaamheid   1943   3p  
  1854   Oudshoorn, J. van   Bezwaarlijk verblijf     1969   1p  
  1855   Overeem, Vincent   Misfit   relaties   2008   1p  
  1856   Overveen, Erick   Maansverduistering: scènes uit het leven van de laatste deejay   drugs | muziek   2003   2p  
  1857   Ozon, Diana   De Ozon Express   theater | schrijversleven | optreden   1988   2p  
  1858   Ozon, Diana   Kraker Jack   drugshandel | krakers | mafia   1991   1p  

  No.   Auteur (P...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1859   Paap, W.A.   Vincent Haman   sleutelroman | schrijverswereld | satire   1898   3p  
  1860   Paemel, Monica van   De confrontatie   vrouwenleven   1974   3p  
  1861   Paemel, Monica van   Marguerite   grootmoeder+kleindochter | zelfonderzoek | haat+liefde | vrouwenleven   1976   2p  
  1862   Paemel, Monica van   De vermaledijde vaders   vader+dochter | vrouwenleven | afrekening   1985   4p  
  1863   Paemel, Monica van   De eerste steen   moeder+dochter | zoektocht | ontheemd zijn | rouwverwerking   1992   3p  
  1864   Paemel, Monica van   Rozen op ijs   milieuactivisme | familierelaties | zoeken naar identiteit   1997   4p  
  1865   Paemel, Monica van   De koningin van Sheba   kindertijd   2008   2p  
  1866   Palmen, Connie   De wetten   relaties | man+vrouw | zelfonderzoek | vrouwenemancipatie   1991   3p  
  1867   Palmen, Connie   De vriendschap   vriendinnen | eetverslaving | verlangens | obsessies | vriendschap | eerste liefde   1995   3p  
  1868   Palmen, Connie   I.M.   dood | liefde | verloren geliefde | gedenkschrift | autobiografie | rouwverwerking   1998   3p  
  1869   Palmen, Connie   De erfenis   dood | handicap | relaties | ziekte   1999   2p  
  1870   Palmen, Connie   Geheel de uwe   liefde   2002   2p  
  1871   Palmen, Connie   Lucifer   misdaad | Peter Schat | kunstenaars | sleutelroman   2007   2p  
  1872   Pam, Max   De Herenclub   satire | sleutelroman | schrijverswereld   1997   2p  
  1873   Pannekoek, Yvo   Memoires van Yvo Pannekoek     1982   1p  
  1874   Passchier, Annelies   Een vorstelijk hotel     1993   2p  
  1875   Pauka, Tom   Een moeilijke eter en andere verhalen   ziekte   1980   2p  
  1876   Pauka, Tom   Winnifred onttrekt zich aan het oog   eenzaamheid | maatschappelijk werk   1981   1p  
  1877   Pauka, Tom   Een ongewenst verlangen   liefde | ziekte   1982   2p  
  1878   Pauka, Tom   De meidenziekte   psychische gestoordheid | volwassenwording | puberteit | opvoeding | ziekte (anorexia nervosa)   1983   2p  
  1879   Pauka, Tom   Gedroomde kansen   vakantie | liefde | vrijheid   1984   3p  
  1880   Pauka, Tom   Lente voor beginners   liefde | prostitutie | seksualiteit en erotiek | vakantie | eerste liefde | escortjongen | oudere vrouw   1985   2p  
  1881   Pearce, Joseph   Maanzaad   Jodenvervolging   2002   2p  
  1882   Peereboom, J.J.   Ik ben niets veranderd     1978   2p  
  1883   Peereboom, J.J.   De gravin van Loosdrecht     1979   2p  
  1884   Peereboom, J.J.   Honkman's reizen   doorbreken sleur | vlucht in verbeelding | zelfonderzoek   1985   3p  
  1885   Peereboom, J.J.   Een man aan de deur   crisis | Gooise matras+televisiewereld | vrijheid   1987   2p  
  1886   Peereboom, J.J.   Andere mensen     1989   1p  
  1887   Peereboom, J.J.   Links en rechts   huwelijk | Amsterdamse jaren negentig | maatschappijkritiek   1993   3p  
  1888   Peeters, Koen   Mijnheer Sjamaan   Australië en Nieuw-Zeeland   2004   1p  
  1889   Peper, Rascha   Oesters   liefde | jeugd+ouderdom | zelfmoord | relaties | rouwverwerking   1991   2p  
  1890   Peper, Rascha   Rico's vleugels   homoseksualiteit | liefde | relaties | pedofilie   1993   2p  
  1891   Peper, Rascha   Russisch blauw   historische roman | tsaar | minderwaardigheidscomplex | zoeken naar identiteit | school   1995   3p  
  1892   Peper, Rascha   Een Spaans hondje   relaties   1998   2p  
  1893   Peper, Rascha   Dooi   eenzaamheid | huwelijk   1999   2p  
  1894   Peper, Rascha   Wie scheep gaat   verdwenen persoon | water+zee   2000   1p  
  1895   Peper, Rascha   Verfhuid   kunstschilder | kunsthandelaar | Wroeging | kunstenaars   2005   1p  
  1896   Peper, Rascha   Vingers van marsepein   historische roman | kindertijd   2008   2p  
  1897   Perron, E. du   Manuscript in een jaszak gevonden     1923   2p  
  1898   Perron, E. du   Uren met Dirk Coster   polemiek   1933   2p  
  1899   Perron, E. du   De smalle mens   vent | individualisme | non-conformisme   1934   2p  
  1900   Perron, E. du   Het land van herkomst   Indië | vriendschap | condition humaine | kinderjaren | ouders+kinderen | cultuurverschillen   1935   5p  
  1901   Perron, E. du   Schandaal in Holland   historische roman | incest | 18e eeuw   1939   3p  
  1902   Perron, E. du   Brieven     1940   5p  
  1903   Perron, E. du   Scheepsjournaal van Arthur Ducroo     1943   2p  
  1904   Peskens, R.J.   Uitgestelde vragen     1964   2p  
  1905   Peskens, R.J.   Twee vorstinnen en een vorst   ouders+zoon | puberteit | ouder worden | ouders+kinderen | vrouwenleven   1975   2p  
  1906   Peskens, R.J.   Mijn tante Coleta   incest | jeugdliefde | relaties | puberteit | vrouwenleven | eerste liefde   1976   2p  
  1907   Peskens, R.J.   Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse   huwelijk | man+vrouw | mislukte relatie | onbegrip | relaties   1977   2p  
  1908   Peskens, R.J.   De man met de urn     1981   2p  
  1909   Pleysier, Leo   Kop in kas     1984   1p  
  1910   Pleysier, Leo   Shimmy     1987   1p  
  1911   Pleysier, Leo   Wit is altijd schoon   moeder+zoon | rouwverwerking   1989   1p  
  1912   Pleysier, Leo   De kast     1991   1p  
  1913   Pleysier, Leo   De Gele Rivier is bevrozen   vrouwenleven   1993   1p  
  1914   Pleysier, Leo   Zwart van het volk   Afrika   1996   1p  
  1915   Pleysier, Leo   De latino’s   Latijns-Amerika | rouwverwerking   2007   1p  
  1916   Plomp, Hans   Het Amsterdamse dodenboekje   drugs   1970   1p  
  1917   Pointl, Frans   De kip die over de soep vloog   Jodendom | eenzaamheid | moeder+zoon | autobiografie   1989   3p  
  1918   Pointl, Frans   De aanraking   eenzaamheid   1990   3p  
  1919   Pointl, Frans   Rijke mensen hebben moeilijke maten   eenzaamheid   1993   2p  
  1920   Pointl, Frans   De hospita's   liefde | moeder+zoon | eenzaamheid   1996   2p  
  1921   Pointl, Frans   Poelie de verschrikkelijke: kattenverhalen   dieren   2008   2p  
  1922   Pol, Barber van de   Kriblijn   relaties   2001   1p  
  1923   Polak, Chaja   Stenen halzen   Jodenvervolging | WO2 nasleep   1994   2p  
  1924   Polak, Chaja   Tweede vader   kinderjaren | ouders+kinderen   1996   2p  
  1925   Polak, Chaja   Zomersonate   jeugdliefde   1997   2p  
  1926   Polak, Chaja   Over de grens   Jodenvervolging   2001   2p  
  1927   Polak, Chaja   Salka   Jodenvervolging | Vrouwenleven | WO2 nasleep   2004   2p  
  1928   Polak, Chaja   Wachten op de schemering   dood | moeder+zoon | ziekte   2007   2p  
  1929   Polet, Sybren   Breekwater   allegorie | experimentele roman | condition humaine   1961   3p  
  1930   Polet, Sybren   Verboden tijd   wraak | opgroeien in oorlog | gezinsleven | WO2 | oorlog   1964   2p  
  1931   Polet, Sybren   Mannekino: een realistische fabel   genie | jong versus volwassen | manipulatie | kinderjaren   1968   3p  
  1932   Polet, Sybren   De sirkelbewoners   heden+verleden | dubbelganger | beschaving   1970   3p  
  1933   Polet, Sybren   De man die een hoofd groter was     1971   2p  
  1934   Polet, Sybren   De geboorte van een geest   reïncarnatie | Amsterdam geschiedenis | heden+verleden   1974   3p  
  1935   Polet, Sybren   Een heel klein mannetje   sprookjes | fantastische vertellingen   1978   3p  
  1936   Polet, Sybren   Xpertise of De experts en het rode lampje     1978   5p  
  1937   Polet, Sybren   De poppen van het abbekerker wijf     1983   2p  
  1938   Polet, Sybren   In de arena     1987   2p  
  1939   Poll, K.L.   Emma Kwartier   vrouw in mannenwereld | vlucht | identiteit   1978   2p  
  1940   Portnoy, Ethel   Steen en been     1971   2p  
  1941   Portnoy, Ethel   De brandende bruid   essays | cultuurverschillen   1974   2p  
  1942   Portnoy, Ethel   Broodje Aap   sterke verhalen | mondelinge overlevering | horror   1978   2p  
  1943   Portnoy, Ethel   Het ontwaken van de zee     1981   2p  
  1944   Portnoy, Ethel   Vliegende vellen   essays | cultuurverschillen   1983   2p  
  1945   Portnoy, Ethel   Vluchten   reisverhalen | cultuurverschillen   1984   2p  
  1946   Portnoy, Ethel   Opstandige vrouwen     1989   2p  
  1947   Portnoy, Ethel   Rook over Rusland     1990   2p  
  1948   Portnoy, Ethel   De eerste zoen     1991   1p  
  1949   Portnoy, Ethel   Broodje Aap Met   sterke verhalen | mondelinge overlevering | horror   1992   1p  
  1950   Portnoy, Ethel   Altijd zomer     1993   2p  
  1951   Portnoy, Ethel   Bange mensen   heden+verleden | schone schijn | parallelle levens   1996   2p  
  1952   Pos, Hugo   Het doosje van Toetie   Suriname+Antillen   1985   1p  
  1953   Praag, Siegfried E. van   Langs de Pasen   Bijbelse motieven   1989   2p  
  1954   Presser, J.   De nacht der Girondijnen   concentratiekamp | Jodendom | Jodenvervolging   1957   2p  
  1955   Prins, Arij   Uit het leven   uitzichtloosheid | industrie | landarbeiders   1885   2p  
  1956   Prins, Arij   Een koning   middeleeuwen | experimenteel   1897   2p  
  1957   Prins, Arij   De Heilige Tocht   middeleeuwen | experimenteel   1912   2p  
  1958   Profijt, Sasha   Braaf meisje   kinderjaren   2002   1p  
  1959   Provoost, Anne   Vallen   ballet | ongeval | oorlogsverleden | neonazisme   1994   2p  
  1960   Provoost, Anne   De Arkvaarders   Noach | zondvloed | discriminatie | overleven | bijbelse motieven   2001   3p  
  1961   Provoost, Anne   In de zon kijken   Australië en Nieuw-Zeeland | rouwverwerking   2007   2p  
  1962   Pruis, Marja   Atoomgeheimen   ouders+kinderen   2008   1p  

  No.   Auteur (R...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  1963   Raes, Hugo   De vadsige koningen   eenzaamheid | verval+dood | monologue intérieur   1961   3p  
  1964   Raes, Hugo   Hemel en dier   liefdesrelaties   1964   2p  
  1965   Raes, Hugo   Een faun met kille horentjes   school | leraar | leerling | seksualiteit en erotiek   1966   3p  
  1966   Raes, Hugo   De lotgevallen   science fiction | reizen | andere werelden   1969   3p  
  1967   Raes, Hugo   Reizigers in de anti-tijd   science fiction | magisch realisme   1970   3p  
  1968   Raes, Hugo   Het smaran, het vikka, de ronko en al de andere kleuren van de geschiedenis     1973   3p  
  1969   Raes, Hugo   De verwoesting van Hyperion     1978   3p  
  1970   Raes, Hugo   Het jarenspel     1981   3p  
  1971   Raes, Hugo   De goudwaterbron     1986   3p  
  1972   Raes, Hugo   De strik   leraar Nederlands   1988   2p  
  1973   Raes, Hugo   De Spaanse sjaal     1989   2p  
  1974   Ramdas, Anil   De papegaai, de stier en de klimmende bougainvilea     1992   2p  
  1975   Ramdas, Anil   Het besluit van Mai     1994   2p  
  1976   Rasker, Maya   Met onbekende bestemming   verdwenen persoon   2000   1p  
  1977   Raskin, Brigitte   Het koekoeksjong     1988   3p  
  1978   Raskin, Brigitte   Overwinterdagboek   dagboek   1990   3p  
  1979   Raskin, Brigitte   De eeuw van de ekster: een Belgisch levensverhaal   België | dagboek | China   1994   3p  
  1980   Raskin, Brigitte   Radja Tanja   dood | relaties | Rouwverwerking | Indië   1998   3p  
  1981   Reen, Ton van   Landverbeuren   dorpsleven | dood | jongensleven   1976   2p  
  1982   Reen, Ton van   De mensen thuis   puberteit   1983   2p  
  1983   Reen, Ton van   Bevroren dromen   eenzaamheid | moeder+dochter | vlucht   1985   2p  
  1984   Reen, Ton van   Het winterjaar   vaderfiguur | volwassenwording | religie | gezinsleven | ziekte   1986   2p  
  1985   Reen, Ton van   In het donkere zuiden   rooms-katholicisme | Limburg | jeugdervaringen   1988   2p  
  1986   Reen, Ton van   Thuiskomst   Limburg | vriendschap | jeugdervaringen   1988   2p  
  1987   Reen, Ton van   Roomse meisjes   gezinsleven | puberteit | rooms-katholicisme   1990   3p  
  1988   Reen, Ton van   Zomerbloei   jeugdliefde | vriendschap | vakantie | liefde | ziekte | autobiografie   1991   1p  
  1989   Reen, Ton van   Brandende mannen   vriendschap   1997   1p  
  1990   Reen, Ton van   Het diepste blauw   vriendschap | kindertijd   2004   1p  
  1991   Reen, Ton van   Concert voor de Führer   muziek | WO2   2005   1p  
  1992   Reisel, Wanda   Jacobi's tocht     1986   2p  
  1993   Reisel, Wanda   Het blauwe uur   liefde | mislukking | liefdesverslaving | relaties   1988   2p  
  1994   Reisel, Wanda   Het beloofde leven     1993   2p  
  1995   Reisel, Wanda   Baby storm   verlangen | ontgoocheling | vervreemding   1996   2p  
  1996   Reisel, Wanda   Witte liefde   overspel | Suriname+Antillen   2004   2p  
  1997   Reisel, Wanda   Die zomer   puberteit   2008   2p  
  1998   Remmerts de Vries, Daan   IJspaleis   liefde | school   2003   1p  
  1999   Reve, Gerard van het   De avonden   eenzaamheid | ouders+zoon | verval | burgerlijkheid | dromen | ouders+kinderen   1947   3p  
  2000   Reve, Gerard van het   De ondergang van de familie Boslowits | Werther Nieland   kindertijd | angst | vriendschap | oorlog | eenzaamheid | Jodenvervolging   1949   2p  
  2001   Reve, Gerard van het   Tien vrolijke verhalen   eenzaamheid | zwarte humor | drank | satire   1961   2p  
  2002   Reve, Gerard van het   Op weg naar het einde   eenzaamheid | homoseksualiteit | verlossing | brieven   1963   3p  
  2003   Reve, Gerard van het   Vier wintervertellingen   eenzaamheid   1963   3p  
  2004   Reve, Gerard van het   Nader tot U   eenzaamheid | homoseksualiteit | verlossing | brieven   1966   3p  
  2005   Reve, Gerard van het   De taal der liefde   homoseksualiteit | verhalen vertellen   1972   2p  
  2006   Reve, Gerard van het   Lieve jongens   homoseksualiteit | verhalen vertellen   1973   2p  
  2007   Reve, Gerard van het   Een circusjongen   chaos versus orde | homoseksualiteit | machtsverschillen   1975   2p  
  2008   Reve, Gerard van het   Ik had hem lief   homoseksualiteit   1975   3p  
  2009   Reve, Gerard van het   Oud en eenzaam   homoseksualiteit | jeugdherinneringen | eenzaamheid | lijden   1978   3p  
  2010   Reve, Gerard van het   Een eigen huis   humor | verhalen   1979   2p  
  2011   Reve, Gerard van het   Moeder en zoon   religie (katholicisme) | homoseksualiteit | moeder+zoon   1980   3p  
  2012   Reve, Gerard van het   De vierde man   misdaad | dood | religie | homoseksualiteit   1981   2p  
  2013   Reve, Gerard van het   Brieven aan Josine M.   occultisme | vriendschap | Brieven | briefroman   1981   2p  
  2014   Reve, Gerard van het   Brieven aan Simon C.   schrijverschap | vriendschap | brieven   1982   2p  
  2015   Reve, Gerard van het   Wolf   homoseksualiteit | verlangen | zwerven | sprookje | kinderjaren   1983   2p  
  2016   Reve, Gerard van het   De stille vriend   homoseksualiteit | alcoholisme   1984   2p  
  2017   Reve, Gerard van het   Brieven aan geschoolde arbeiders   brieven | politiek | religie   1985   3p  
  2018   Reve, Gerard van het   Klein gebrek geen bezwaar   brieven | bloemlezing   1986   2p  
  2019   Reve, Gerard van het   Bezorgde ouders   existentie | homoseksualiteit | zinloosheid | verlangen   1988   3p  
  2020   Reve, Gerard van het   Brieven aan mijn lijfarts   ziekte | brieven   1991   2p  
  2021   Reve, Gerard van het   Brieven van een aardappeleter   humor | brieven   1993   3p  
  2022   Reve, Gerard van het   Het boek van violet en dood   homoseksualiteit | seksualiteit en erotiek | dood   1996   3p  
  2023   Reve, Gerard van het   Het hijgend hert   homoseksualiteit   1998   3p  
  2024   Reve, Karel van het   Twee minuten stilte     1959   2p  
  2025   Reve, Karel van het   Nacht op de kale berg   schelmenroman | parodie   1961   2p  
  2026   Reve, Karel van het   Rusland voor beginners     1962   2p  
  2027   Reve, Karel van het   Siberisch dagboek     1966   2p  
  2028   Reve, Karel van het   Het geloof der kameraden   communisme   1969   2p  
  2029   Reve, Karel van het   Marius wil niet in Joegoslavië wonen   repressie | tolerantie | essays   1970   2p  
  2030   Reve, Karel van het   Met twee potten pindakaas naar Moskou   communisme | dissidenten   1970   1p  
  2031   Reve, Karel van het   Lenin heeft echt bestaan     1972   2p  
  2032   Reve, Karel van het   Uren met Henk Broekhuis   cultuurkritiek   1978   2p  
  2033   Reve, Karel van het   Een dag uit het leven van een reuzenkoeskoes     1979   2p  
  2034   Reve, Karel van het   Freud, Stalin en Dostojevski   normen en waarden | wetenschap | westerse beschaving   1982   2p  
  2035   Reve, Karel van het   Afscheid van Leiden   wetenschap   1984   3p  
  2036   Reve, Karel van het   De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen     1987   2p  
  2037   Reve, Karel van het   Zie ook onder Mozes     1988   1p  
  2038   Reve, Karel van het   De ondergang van het morgenland   communisme | religie   1990   2p  
  2039   Reve, Karel van het   Een grote bruine envelop   verhalen | politiek | kunst   1991   2p  
  2040   Reve, Karel van het   Luisteraars!   columns | Nederlandse samenleving | maatschappijkritiek   1995   3p  
  2041   Rijdt, Onno te   Mores   school   2001   1p  
  2042   Ritzerfeld, J.   De amazone     1977   2p  
  2043   Ritzerfeld, J.   De paardendief   vrouwenliefhebber | emoties | experimentele roman   1979   2p  
  2044   Ritzerfeld, J.   De Poolse vlecht   concentratiekamp | eenzaamheid | kunst   1982   2p  
  2045   Ritzerfeld, J.   Grensovergang Oestiloeg   oorlogsverleden | pelgrimstocht | Stravinsky   1984   2p  
  2046   Ritzerfeld, J.   Italiaans Concert   schrijverschap | seksualiteit en erotiek | identiteit   1985   2p  
  2047   Ritzerfeld, J.   Zee van Marmer   sterven | herinneringen   1986   2p  
  2048   Robinson, Tjalie   Ik en Bentiet   jeugdherinneringen | Indië | cultuurverschillen   1976   2p  
  2049   Robinson, Tjalie   Piekeren in Nederland   cultuurverschillen | Nederland | repatriëring   1983   2p  
  2050   Robinson, Tjalie   Didi in Holland   cultuurverschillen | Indië | repatriëring   1992   1p  
  2051   Roelants, Maurice   Komen en gaan     1927   2p  
  2052   Roelants, Maurice   Het leven dat wij droomden     1931   2p  
  2053   Roelants, Maurice   Maria Danneels     1931   2p  
  2054   Roelants, Maurice   Gebed om een goed einde     1944   2p  
  2055   Roelants, Maurice   De jazzspeler     1958   1p  
  2056   Roemer, Astrid   Waarom zou je huilen mijn lieve, mijn lieve     1976   1p  
  2057   Roemer, Astrid   Over de gekte van een vrouw   eenzaamheid | discriminatie | ontsnapping | Suriname+Antillen | vrouwenleven   1979   3p  
  2058   Roemer, Astrid   Nergens ergens   immigrant | Suriname+Nederland | zelfkant van de maatschappij   1983   2p  
  2059   Roemer, Astrid   Levenslang gedicht   angst voor de dood | Suriname+Nederland | relaties   1987   3p  
  2060   Roemer, Astrid   De achtentwintigste dag     1988   1p  
  2061   Roemer, Astrid   De orde van de dag   dictator | angst | verlangen naar veiligheid   1988   1p  
  2062   Roemer, Astrid   Het spoor van de jakhals   discriminatie | conflicten | etnische minderheid   1988   1p  
  2063   Roemer, Astrid   Een naam voor de liefde   Suriname+Antillen | cultuurverschillen   1990   1p  
  2064   Roemer, Astrid   De wereld heeft gezicht verloren   relaties | Suriname   1991   2p  
  2065   Roemer, Astrid   Niets wat pijn doet   cultuurverschillen | Suriname+Nederland | relaties | Suriname+Antillen   1993   2p  
  2066   Roemer, Astrid   Gewaagd leven   puberteit | Suriname+Antillen   1996   2p  
  2067   Roemer, Astrid   Lijken op liefde   Suriname+Antillen   1997   1p  
  2068   Roemer, Astrid   Was getekend   Suriname+Antillen   1998   1p  
  2069   Roemer, Astrid   Neem mij terug, Suriname   Suriname+Antillen   2005   1p  
  2070   Roland Holst, A.   Deirdre en de zone van Usnach   dromen | Keltische mythologie | liefde | zee | sprookje   1920   3p  
  2071   Roland Holst, A.   Herinneringen van een bramenzoeker   dieren   1920   2p  
  2072   Roland Holst, A.   Brieven aan Marius Brinkgreve   vriendschap | schrijven | brieven   1981   2p  
  2073   Roland Holst, A.   Briefwisseling met R. en H. Roland Holst   literaire wereld | kunst | brieven   1992   5p  
  2074   Romijn Meijer, Henk   Omzien in verwondering   autobiografie   1970   3p  
  2075   Romijn Meijer, Henk   Het kwartet   muziekwereld | relaties | vriendschap   1960   3p  
  2076   Romijn Meijer, Henk   Onder schoolkinderen   school | Australië | verval   1963   1p  
  2077   Romijn Meijer, Henk   Stampende mussen     1980   2p  
  2078   Romijn Meijer, Henk   Mijn naam is Garrigue   moord | dood | dorpsleven | bedrog   1983   3p  
  2079   Romijn Meijer, Henk   De Amerikaantjes   vriendschap | haat | cultuurverschillen   1989   1p  
  2080   Romijn Meijer, Henk   De prijs per vel   schrijverschap | satire | ergernissen   1990   2p  
  2081   Romijn Meijer, Henk   Hartstocht     1991   2p  
  2082   Romijn Meijer, Henk   Leuk dat je nog even langs bent geweest   dementie | psychiatrie | psychische gestoordheid | moeder+zoon | ouderdom | ouder worden   1993   1p  
  2083   Rood, Lydia en Thomas   Banden   spanning+sensatie   1990   1p  
  2084   Rood, Lydia en Thomas   Eenling   spanning+sensatie   1990   1p  
  2085   Rood, Lydia en Thomas   Koningswater   moord | spanning+sensatie   1994   1p  
  2086   Rood, Lydia en Thomas   Gerecht   spanning+sensatie   1996   1p  
  2087   Rood, Lydia en Thomas   Voodoo   spanning+sensatie   1997   1p  
  2088   Rood, Lydia   Offerande   eenzaamheid | ziekte   1995   1p  
  2089   Rood, Lydia   Nframa: zwarte ster   sport   1999   1p  
  2090   Rood, Lydia   Mevrouw was stil vandaag   ouder worden | dementie (?) | psychiatrie | psychische gestoordheid   2002   1p  
  2091   Rood, Niels   Eenling   tweeling   1990   1p  
  2092   Rosenboom, Thomas   De mensen thuis   volwassenen+kind | vriendschap | ontgroening | kinderjaren | muziek   1983   2p  
  2093   Rosenboom, Thomas   Vriend van verdienste   misdaad | moord | dood | wraak | gijzeling | spanning+sensatie | vriendschap   1985   3p  
  2094   Rosenboom, Thomas   Gewassen vlees   18e eeuw | historische roman | politiek | mislukking | vader+zoon   1994   5p  
  2095   Rosenboom, Thomas   Publieke werken   emigratie | historische roman | speculatie | desillusie | Amsterdam | zakenleven | muziek   1999   3p  
  2096   Rosenboom, Thomas   De nieuwe man   historische roman | huwelijk | scheepsbouw | mislukking | Noord-Groningen | water+zee | zakenleven   2003   2p  
  2097   Rosenboom, Thomas   Spitsen   relaties   2004   1p  
  2098   Ross, Tomas   De man van Sint-Maarten   spanning+sensatie   1994   1p  
  2099   Ross, Tomas   De vlucht van de 4de oktober   spanning+sensatie | Suriname+Antillen   1997   1p  
  2100   Ross, Tomas   Het goud van Salomon Pinto   spanning+sensatie | WO2 | gevolgen+nasleep oorlog   1998   1p  
  2101   Ross, Tomas   Tranen over Hollandia   spanning+sensatie   2001   1p  
  2102   Ross, Tomas   De 6e mei   moord   2003   2p  
  2103   Ross, Tomas   De dubbelganger   spanning+sensatie | WO2 | oorlog | dubbelganger   2004   1p  
  2104   Royen, Heleen van   De gelukkige huisvrouw   overspel | seksualiteit en erotiek | relaties | vrouwenleven | chicklit   2002   1p  
  2105   Royen, Heleen van   Godin van de jacht   antieke+klassieke oudheid+cultuur | overspel | relaties | seksualiteit en erotiek | vrouwenleven | chicklit   2003   1p  
  2106   Royen, Heleen van (samen met Marlies Dekkers)   Stout   seksualiteit en erotiek | relaties | vrouwenleven | chicklit   2007   1p  
  2107   Royen, Heleen van   De mannentester   seksualiteit en erotiek | relaties | vrouwenleven | chicklit   2009   1p  
  2108   Rubinstein, Renate   Jood in Arabië, Goi in Israël     1967   2p  
  2109   Rubinstein, Renate   Sta ik toevallig stil     1970   2p  
  2110   Rubinstein, Renate   Niets te verliezen en toch bang   echtscheiding | angst | columns | autobiografie | vrouwenleven | vrouwenemancipatie | eenzaamheid (in de steek gelaten)   1978   1p  
  2111   Rubinstein, Renate   Hedendaags feminisme   feminisme | columns   1979   1p  
  2112   Rubinstein, Renate   Ieder woelt hier om verandering     1979   2p  
  2113   Rubinstein, Renate   Niet de woorden maar de stem     1979   1p  
  2114   Rubinstein, Renate   Liefst verliefd   verliefdheid | columns   1983   1p  
  2115   Rubinstein, Renate   Naar de bliksem? ik niet   liefde | columns   1984   2p  
  2116   Rubinstein, Renate   Nee heb je: notities over ziek zijn   ziekte (ms of multiple sclerose) | medische wereld | autobiografie | vrouwenleven   1985   1p  
  2117   Rubinstein, Renate   Tijd van leven     1987   2p  
  2118   Rubinstein, Renate   Overgangscursus     1990   3p  
  2119   Rubinstein, Renate   Mijn beter ik   liefde | Simon Carmiggelt | autobiografie | dagboek   1991   1p  
  2120   Rubinstein, Renate   Wat vliegt de tijd!     1992   2p  
  2121   Ruebsamen, Helga   De ondergang van Makarov   dood | confrontatie | liefde   1971   3p  
  2122   Ruebsamen, Helga   Op Scheveningen   fin de siècle | alcoholisme | schone schijn   1988   3p  
  2123   Ruebsamen, Helga   Olijfje   relaties | bedrog | afgang   1989   2p  
  2124   Ruebsamen, Helga   De dansende kater   Den Haag | upper class | decadentie   1993   2p  
  2125   Ruebsamen, Helga   Het lied en de waarheid   Indië | kinderjaren | repatriëring   1997   3p  
  2126   Rutgers-V.d. Loeff, Ann   Mens of wolf?     1951   3p  
  2127   Rutgers-V.d. Loeff, Ann   Vaart naar vrijheid   vlucht naar vrijheid | communisme | boottocht   1953   1p  
  2128   Ruyslinck, Ward   De ontaarde slapers   eenzaamheid | huwelijk | zinloosheid | dood | angst | WO2 | oorlog | zelfmoord   1957   2p  
  2129   Ruyslinck, Ward   Wierook en tranen   WO2 | oorlog | kinderlijke onschuld | volwassenen+kind | België | kinderjaren   1958   2p  
  2130   Ruyslinck, Ward   Het reservaat   maatschappijkritiek | school | schoolleven | verzet (tegen gevoelloosheid van een toekomstige maatschappij)   1964   2p  
  2131   Ruyslinck, Ward   Golden Ophelia   maatschappijkritiek | menselijke communicatie | egoïsme | zelfmoord   1966   1p  
  2132   Ruyslinck, Ward   Het ledikant van Lady Cant   verliefdheid | maatschappijkritiek | oppervlakkigheid   1968   1p  
  2133   Ruyslinck, Ward   De Karakoliërs   satire   1968   1p  
  2134   Ruyslinck, Ward   De heksenkring   maatschappijkritiek | Latijns-Amerika   1972   2p  
  2135   Ruyslinck, Ward   Wurgtechnieken   misdaad (door een voormalige professionele wurger) | moord | psychiatrie | psychische gestoordheid   1980   2p  
  2136   Ruyslinck, Ward   De uilen van Minerva   maatschappijkritiek | satire   1985   2p  
  2137   Ruyslinck, Ward   Stille waters   burgerlijkheid | kinderjaren | België   1987   2p  
  2138   Ruyslinck, Ward   De speeltuin   briefroman   1992   2p  
  2139   Ruyslinck, Ward   De bovenste trede   dood   1997   2p  

  No.   Auteur (S...)   Titel   Trefwoorden / onderwerpen / thema's   Jaar   Punten  
  2140   Sahar, Hans   Hoezo bloedmooi   misdaad | criminaliteit | jongerencultuur | Marokkaanse cultuur   1995   1p  
  2141   Sahar, Hans   Zoveel liefde   Marokko | misdaad | criminaliteit | straatleven   1996   1p  
  2142   Salomons, Annie   Herinneringen van een onafhankelijke vrouw     1915   2p  
  2143   Salomons, Annie   Herinneringen uit de oude tijd     1961   2p  
  2144   Salomons, Annie   Toen en nu: herinneringen uit een lang leven     1961   1p  
  2145   Sana, Shakib   Zij, mijn moeder mijn land   asielzoekers   2001   1p  
  2146   Sander, Ed   Amsterd(a)m online   spanning+sensatie   2002   1p  
  2147   Santen, Sal   De kortste weg   Jodendom | jeugdherinneringen | armoede   1979   2p  
  2148   Santen, Sal   Saartje gebakken botje   gezinsleven | ziekte | Jodendom | kinderjaren   1983   1p  
  2149   Santen, Sal   Heden kijkdag   Jordaan | jeugdherinneringen | Jodendom   1987   2p  
  2150   Santen, Sal   Kinderdief   crisis jaren dertig | opkomend fascisme | verzet   1988   1p  
  2151   Santen, Sal   De B van Bemazzel   Jodenvervolging | psychoanalyse | overleven   1989   2p  
  2152   Santen, Sal   Een slecht geweten   schuldgevoel | ontwikkeling | engagement   1990   1p  
  2153   Santen, Sal   Dapper zijn omdat het goed is: brieven uit de cel     1993   2p  
  2154   Sauwer, Monica   Mooie boel   relaties   1977   2p  
  2155   Sauwer, Monica   Wilberts lunchpakket     1978   2p  
  2156   Sauwer, Monica   Koude kermis     1983   2p  
  2157   Sauwer, Monica   Huis en hemel   grootvader+kleindochter | vriendschap | aftakeling   1986   2p  
  2158   Sauwer, Monica   De nabestaanden   moeder+dochter | huwelijk | confrontatie   1987   2p  
  2159   Sauwer, Monica   De animist     1989   3p  
  2160   Sauwer, Monica   Een verlegen man   relaties | leeftijdsverschil | liefde   1994   2p  
  2161   Scheepmaker, Nico   De paus? Daar krijg ik een kind van     1975   2p  
  2162   Scheepmaker, Nico   Over alles     1991   1p  
  2163   Schendel, Arthur van   Een zwerver verliefd   dromen | zwerven | verlangen | vrijheid | liefde   1904   2p  
  2164   Schendel, Arthur van   Een zwerver verdwaald   dromen | zwerven | verlangen | vrijheid   1907   2p  
  2165   Schendel, Arthur van   Der liefde bloesems   liefde   1921   2p  
  2166   Schendel, Arthur van   Angiolino en de lente   Italië   1923   2p  
  2167   Schendel, Arthur van   Fratalimur     1928   2p  
  2168   Schendel, Arthur van   Het fregatschip Johanna Maria   historische roman | zeevaart | verlangen | noodlot | reizen | andere werelden | water+zee   1930   3p  
  2169   Schendel, Arthur van   Een eiland in de Zuidzee   zeevaart | muiterij | reizen | andere werelden | Suriname+Antillen   1931   2p  
  2170   Schendel, Arthur van   Jan Compagnie   historische roman | zeevaart | avontuur | Oost-Indië   1932   3p  
  2171   Schendel, Arthur van   De Waterman   historische roman | outcast | antiburgerlijkheid | water+zee   1933   2p  
  2172   Schendel, Arthur van   Herinneringen van een domme jongen   sprookjes | fantastische vertellingen   1934   3p  
  2173   Schendel, Arthur van   Een Hollands drama   oom+neef | schuld | verduistering   1935   3p  
  2174   Schendel, Arthur van   Avonturiers   ontdekkingsreizigers | zeevaarders | avonturiers   1936   2p  
  2175   Schendel, Arthur van   De rijke man   arm en rijk | strijd | engagement   1936   2p  
  2176   Schendel, Arthur van   De grauwe vogels   eenzaamheid | Job (Bijbel) | beproevingen   1937   2p  
  2177   Schendel, Arthur van   De wereld een dansfeest   liefde | dans | meervoudig perspectief   1938   2p  
  2178   Schendel, Arthur van   Nachtgedaanten   dromen   1938   2p  
  2179   Schendel, Arthur van   Meneer Oberon en mevrouw   feeën | goed+kwaad | allegorie   1940   2p  
  2180   Schendel, Arthur van   De fat, de nimf en de nuf   fantastische verhalen | sprookjes+mythen | eer+fatsoen   1941   2p  
  2181   Schendel, Arthur van   De mensenhater   fascisme | optimisme+pessimisme | vriendschap   1941   2p  
  2182   Schendel, Arthur van   Een spel der natuur     1942   2p  
  2183   Schendel, Arthur van   Het oude huis   Amsterdams grachtenhuis | tijdversnelling | generatieverschillen   1946   1p  
  2184   Schendel, Arthur van   Voorbijgaande schaduwen   huwelijkssleur | zin van het leven | vriendschap   1948   2p  
  2185   Schierbeek, Bert   Het boek ik   waanzin | psychiatrie | psychische gestoordheid | experimenteel   1951   3p  
  2186   Schierbeek, Bert   Inspraak   tijdsbeeld | modern leven | massacommunicatie   1970   3p  
  2187   Schierbeek, Bert   Weerwerk     1977   2p  
  2188   Schipper, Mineke   Conrads rivier   cultuurverschillen | Kongo | Afrika   1994   2p  
  2189   Schippers, K.   Eerste indrukken   kinderperspectief | waarnemen | memoires | kinderjaren | kunstenaars   1979   2p  
  2190   Schippers, K.   Een avond in Amsterdam   Amsterdam | het gewone leven | interviews   1971   2p  
  2191   Schippers, K.   Bewijsmateriaal   missie (opdracht) | filosofie | sprookje   1978   3p  
  2192   Schippers, K.   Eerste indrukken   kinderperspectief | waarnemen | memoires   1979   2p  
  2193   Schippers, K.   Beweegredenen   absurdisme | toeval | stadsleven   1982   2p  
  2194   Schippers, K.   Een liefde in 1947   artiestenmilieu | variété | jeugdliefde   1985   2p  
  2195   Schippers, K.   Vluchtig eigendom   muziek+geur | kinderwereld | zwerftocht   1993   3p  
  2196   Schippers, K.   Poeder en wind   familieroman | kunstwereld | observatie   1996   3p  
  2197   Schmidt, Annie M.G.   Impressies van een simpele ziel   columns   1951   1p  
  2198   Schmidt, Annie M.G.   Nieuwe impressies van een simpele ziel   columns   1952   1p  
  2199   Schmidt, Annie M.G.   Simpele zielen en nog wat   columns   1989   1p  
  2200   Schmidt, Annie M.G.   Wat ik nog weet   herinneringen | jeugd   1992   1p  
  2201   Schoenmakers, M.M.   De honderd bochten van de koningsarend   Indianen | noodlot | ondergang   1989   2p  
  2202   Schoenmakers, M.M.   Het schild van de weemoed   ontwikkelingshulp | cultuurverschillen | Indianen   1990   2p  
  2203   Schoenmakers, M.M.   De slakkelijn van de revolutie   Indianen | revoluties | desillusie   1992   2p  
  2204   Schoenmakers, M.M.   De spookkrabben   ontwikkelingssamenwerking | Suriname | zoektocht   1994   2p  
  2205   Schogt, Philibert   Daalder   zakenleven   2002   1p  
  2206   Scholte, Lin   Bibi Koetis voor altijd   Indië | Japanse bezetting | kampleven   1974   2p  
  2207   Scholten, Jaap   Tachtig   familierelaties | decadentie | Twente   1995   2p  
  2208   Scholten, Jaap   Morgenstel: roman in drie delen   relaties   2000   2p  
  2209   Scholten, Jaap   De wet van Spengler   autobiografie | moeder+zoon | rouwverwerking   2008   2p  
  2210   Schouten, Martin   Hotel Terminus   eenzaamheid | geschiedenis | tijdsbeeld   1987   2p  
  2211   Schouten, Martin   Studio Voorland   Vatersuche | vader+zoon | vaderfiguur | zoektocht   1990   2p  
  2212   Schouten, Martin   Het Blues Museum     1993   2p  
  2213   Schouten, Martin   Huize Nieuwstad   geheugenstoornis | jaren zeventig | identiteitsverwisseling   1993   2p  
  2214   Schreuders, Liesje   De zondagsleraar   puberteit | school   2001   1p  
  2215   Schröder, Allard   De hydrograaf   water+zee | dubbelganger   2002   1p  
  2216   Schröder, Allard   De econome   dood   2008   1p  
  2217   Siebelink, Jan   Nachtschade   angst | aftakeling | ziekte   1975   2p  
  2218   Siebelink, Jan   Een lust voor het oog   school | leraar wraak | provinciestad   1977   2p  
  2219   Siebelink, Jan   Weerloos     1978   2p  
  2220   Siebelink, Jan   Oponthoud   jeugdliefde | romantiek | Fantasie | dubbelganger   1979   1p  
  2221   Siebelink, Jan   De herfst zal schitterend zijn   huwelijk | idealisme | relaties | identiteitsproblemen   1980   3p  
  2222   Siebelink, Jan   En joeg de vossen door het staande koren   volwassenwording | dubbelganger | zoeken naar identiteit   1982   2p  
  2223   Siebelink, Jan   De hof van onrust   werkeloosheid | relaties | leeftijdsverschil   1984   2p  
  2224   Siebelink, Jan   Ereprijs   docenten | eenzaamheid | afwijkend perspectief   1986   1p  
  2225   Siebelink, Jan   Met afgewend hoofd   ziekte | dood | wisselend perspectief   1986   1p  
  2226   Siebelink, Jan   Schaduwen in de middag   rector | huwelijk | school   1987   2p  
  2227   Siebelink, Jan   De overkant van de rivier   incest | vrouwenleven | dorpsgemeenschap | religie | dorpsleven   1990   3p  
  2228   Siebelink, Jan   Sneller dan het hart   maatschappijkritiek   1990   2p  
  2229   Siebelink, Jan   Hartje zomer   vriendschap+liefde | gelukzoekers | angst   1991   2p  
  2230   Siebelink, Jan   Verdwaald gezin   huwelijk | familierelaties | liefdeloosheid | gelukzoekers | kinderjaren | ouders+kinderen   1993   3p  
  2231   Siebelink, Jan   De laatste schooldag   middelbare school | leraren | desillusie | ‘losers’ op school | schoolleven   1994   2p  
  2232   Siebelink, Jan   Vera   vrouwenleven | huwelijk | eenzaamheid | school   1997   2p  
  2233   Siebelink, Jan   Mijn leven met Tikker   dieren   1999   2p  
  2234   Siebelink, Jan   Margaretha   historische roman   2002   2p  
  2235   Siebelink, Jan   Knielen op een bed violen   orthodox christelijk | liefde | gezin | tuinbouw   2005   3p  
  2236   Siebelink, Jan   Pijn is genot   sport   2006   2p  
  2237   Siebelink, Jan   Suezkade   school   2008   2p  
  2238   Slauerhoff, J.J.   Schuim en as (of: Schuim en asch)   eenzaamheid | verlangen | zeevaart+reizen | liefde | water+zee | China | andere werelden   1930   2p  
  2239   Slauerhoff, J.J.   Het verboden rijk   gelukzoekers | verlossing | reïncarnatie | oorlog | reizen | andere werelden | China   1932   2p  
  2240   Slauerhoff, J.J.   Jan Pietersz. Coen   Indië   1932   2p  
  2241   Slauerhoff, J.J.   Het lente-eiland   verlangen | zeevaart+reizen | Liefde | China   1933   2p  
  2242   Slauerhoff, J.J.   Het leven op aarde   China | gelukzoekers | eenzaamheid | reizen | andere werelden | cultuurverschillen   1934   2p  
  2243   Slauerhoff, J.J.   Verwonderd saam te zijn   verlangen | zeevaart+reizen | liefde   1936   2p  
  2244   Slauerhoff, J.J.   De opstand van Guadalajara   opstand | outcast | verlossing | reizen | Latijns-Amerika | Bijbelse motieven   1937   2p  
  2245   Slee, Carry   Moederkruid   kinderjaren | autobiografie | moeder+dochter   2001   1p  
  2246   Slee, Carry   Dochter van Eva   moeder+dochter | autobiografie   2002   1p  
  2247   Slee, Carry   De toegift   homoseksualiteit | moeder+dochter   2005   1p  
  2248   Slot, Pauline   Zuiderkruis   jaloezie | reizen | andere werelden | rouwverwerking | verdwenen persoon | vriendschap | Australië en Nieuw-Zeeland | homoseksualiteit   1999   2p  
  2249   Slot, Pauline   Blauwbaard   relaties   2000   2p  
  2250   Slot, Pauline   Tegenpool   relaties   2001   2p  
  2251   Slot, Pauline   De inwendige   ziekte   2007   2p  
  2252   Smabers, Nicolette   De Franse tuin   Haags-Indisch milieu | kinderperspectief   1983   1p  
  2253   Smabers, Nicolette   Portret van mijn engel   Haags-Indisch milieu | jaren vijftig   1987   1p  
  2254   Smabers, Nicolette   Chinezen van glas   Haags-Indisch milieu | familiegeschiedenis   1991   1p  
  2255   Smeets, Mart   Lange ontsnapping   sport   1997   1p  
  2256   Smeets, Mart   De kopgroep   sport   1999   1p  
  2257   Smeets, Mart   Netwerk   sport   2001   1p  
  2258   Spaey, Johanna   Vlucht   asielzoekers | oorlog   2007   1p  
  2259   Spanjer, Maarten   Eigen schuld   jeugdherinneringen | volksbuurt | Amsterdam   1986   1p  
  2260   Spillebeen, Willy   Een pluisje van de zee   cultuurverschillen   1989   1p  
  2261   Spoor, Hendrickje   De verweerde spiegel   liefde | relaties   1993   1p  
  2262   Springer, F.   Bericht uit Hollandia | Schimmen rond Parula   Nieuw Guinea | kolonialisme | Cultuurverschillen | Indië   1966   1p  
  2263   Springer, F.   Schimmen rond de Parula   zending | ondergang | couleur locale   1966   1p  
  2264   Springer, F.   De gladde paal van macht   satire | politiek | onafhankelijkheid   1969   1p  
  2265   Springer, F.   Tabee, New York   Indië | jeugdliefde | eerste liefde | heden+verleden | liefde | relaties   1974   2p  
  2266   Springer, F.   Pink Eldorado     1977   1p  
  2267   Springer, F.   Zaken overzee   politiek | ontwikkelingshulp | overzeese gebiedsdelen | kinderjaren | puberteit | Indië   1977   2p  
  2268   Springer, F.   Bougainville: een gedenkschrift   verlangen | vriendschap | diplomatie | Zuid-Oost Azië   1981   3p  
  2269   Springer, F.   Quissama   liefde | safari | Afrika | zelfmoord | zakenleven | Angola | reizen | andere werelden   1985   3p  
  2270   Springer, F.   Sterremeer   liefde | opoffering | dichterschap   1990   1p  
  2271   Springer, F.   Teheran, een zwanezang   staatsgreep | diplomatie | liefde | cultuurverschillen | satire   1991   3p  
  2272   Springer, F.   Bandoeng-Bandung   Indië | jeudherinnering | confrontatie met verleden | cultuurverschillen | vriendschap   1993   2p  
  2273   Springer, F.   Kandy, een terugtocht   jappenkamp | Indië   1998   2p  
  2274   Stahlie, Maria   Unisono   cultuurverschillen | emancipatie | vrouwenleven